Regionálne výstavy 2024

Kontaktné adresy jednotlivých organizátorov, presné miesto a termíny jednotlivých výstav, ako aj individuálne podmienky účasti.

Výstava koní Oravy  –  veličná

OÚ Veličná  –  6. júla 2024

Prihlášky zasielajte najneskôr do 1. júla 2024 na adresu:

Vajdiarová Katarína, Veličná 437, 027 54

alebo na e-mail: kavajdiarova@gmail.com

Viac informácií na tel. č.: 0905 527 345

Poznámka:  Súťažná kategória bude otvorená pre 4 a viac prihlásených koní.

 

Výstava koní ORAVA 2024

Dlhá nad Oravou – 22. jún 2024

Podrobnejšie informácie čoskoro zverejníme.

 

Východoslovenská výstava koní  –  pavlovce

Ranč Breziny Pavlovce  –  25. augusta 2024

Prihlášky zasielajte najneskôr do 20. augusta 2024 na adresu:

Ing. Samuel Bruss, Ranč Breziny, 094 31 Pavlovce

alebo na e-mail: tarkanicova@gmail.com

Viac informácií na tel. č.: 0903 597 438

 

 

Stredoslovenská výstava koní  –  Podzámčok

JK Podzámocký dvor, Podzámčok  –  1. septembra 2024

Prihlášky zasielajte najneskôr do 25. augusta 2024 na adresu:

JK Podzámocký dvor, Podzámčok 22, 962 61 Dobrá Niva

alebo na e-mail: podzamockydvor@post.sk

Viac informácií na tel. č.: 0905 636 466

Poznámka: Súťažná kategória bude otvorená pre 4 a viac prihlásených koní.