Kôň 2024

Prihláška na výstavu Kôň 2024

Súťažné kategórie:

1. žriebätá 1-ročné (podľa plemennej príslušnosti) – nar. v roku 2023
2. žriebätá do 2 rokov (podľa plemennej príslušnosti) – nar. v roku 2022
3. teplokrvné kobyly 3-ročné – nar. v roku 2021
4. teplokrvné kobyly 4 – 6-ročné – nar. v roku 2020 – 2018
5. teplokrvné kobyly 7 – 10-ročné – nar. v roku 2017 – 2014
6. teplokrvné kobyly staršie – nar. v roku 2013 a staršie
7. teplokrvné plemenné žrebce (mladšie 4 – 7-ročné, staršie nad 8 rokov)
8. génové rezervy: kobyly 3-ročné – nar. v roku 2021
9. génové rezervy: kobyly 4 – 6-ročné – nar. v roku 2020 – 2018
10. génové rezervy: kobyly 7 – 10-ročné – nar. v roku 2017 – 2014
11. génové rezervy: staršie kobyly – nar. v roku 20123 a staršie
12. génové rezervy: plemenné žrebce (mladšie 4 – 7-ročné, staršie nad 8 rokov)
13. chladnokrvné plemená: kobyly 3-ročné – nar. v roku 2021
14. chladnokrvné plemená: kobyly 4 – 6-ročné – nar. v roku 2020 – 2018
15. chladnokrvné plemená: kobyly 7 – 10-ročné – nar. v roku 2017 – 2014
16. chladnokrvné plemená: kobyly staršie – nar. v roku 2013 a staršie
17. chladnokrvné plemená: plemenné žrebce (mladšie 4 – 7-ročné, staršie nad 8 rokov)
18. pony: kobyly 3-ročné a staršie – nar. v roku 2021 a staršie
19. pony: žrebce (mladšie 4 – 7-ročné, staršie nad 8 rokov)
20. hafling: kobyly 3-ročné – nar. v roku 20201
21. hafling: kobyly staršie – nar. v roku 2020 a staršie
22. hafling: plemenné žrebce (mladšie 4 – 7-ročné, staršie nad 8 rokov)
23. plnokrvný arab: kobyly 3-ročné – nar. v roku 2021
24. plnokrvný arab: kobyly staršie – nar. v roku 2020 a staršie
25. plnokrvný arab: plemenné žrebce (mladšie 4 – 7-ročné, staršie nad 8 rokov)
26. netradičné plemená (fríz, westernové plemená… )

 

Vyhodnotenie:

víťazi jednotlivých kategórií – Juniorský šampión výstavy – Vicešampión výstavy – Šampión výstavy

 

Poznámka: 

Výstava koní je prístupná pre kone spĺňajúce nasledovné podmienky: teplokrvné kone, génové rezervy, Or1/1, hafling, chladnokrvné kone – POP 4 generácie; pony a ostatné plemená – POP 3 generácie.

V prípade podpory výstavy zo strany MPRV SR bude každému vystavovateľovi, ktorý sa prihlási v stanovenom termíne, po ukončení výstavy uhradený príspevok na jedného koňa vo výške 20,- € pre člena ZCHKS a 15,- € pre ostatných vystavovateľov.

(Kategória bude otvorená pre štyroch a viac prihlásených účastníkov, pri malom počte koní v kategórii sa kone presúvajú o kategóriu vyššie. Génové rezervy: furioso, nonius, lipican, shagya, hucul, norik muránsky.)

Ustajnenie je zabezpečené pre cca 50 koní. Po naplnení ustajňovacích priestorov prihlásenými koňmi usporiadateľ prijme prihlášku na výstavu bez zabezpečenia ustajnenia, pričom platí pravidlo skoršieho termínu prihlásenia.

 

Výstava „Kôň 2024“ sa bude riadiť aktuálnou vyhláškou ÚVZ.

 

Veterinárne podmienky:

platné očkovanie proti chrípke podľa platnej schémy, zaznačené v pase koňa,

platné vyšetrenie IAE nie staršie ako 6 mesiacov.

 

 

Prihlášku na výstavu je potrebné zaslať do 22. 8. 2024 na adresu:

Zväz chovateľov koní na Slovensku,  Moravecká 32,  951 93  Topoľčianky,  e-mail: zchks@horses.sk