Kontakty

  • Kontakty

    Kontakty

    Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo Adresa :                  Moravecká 32 951 93 Topoľčianky IČO :                       34 125 035 IČ DPH :                 SK2021132509 Bank. spojenie :      VUB a.s. Č. účtu:                   IBAN SK56 0200 0000…