KMK

  • KMK

    Kritériá mladých koní v skoku na koni 2024

    Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo, ako uznaná chovateľská organizácia za účelom testovania úžitkových vlastností mladých koní s využitím výsledkov pre kontrolu dedičnosti vypisuje v športovej sezóne 2024 Kritériá mladých koní v skoku na koni. ZCHKS navrhuje opätovne v roku…