Kontakty

Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo

Adresa :                  Moravecká 32
951 93 Topoľčianky
IČO :                       34 125 035
IČ DPH :                 SK2021132509
Bank. spojenie :      VUB a.s.
Č. účtu:                   IBAN SK56 0200 0000 0000 1091 7162
Tel. :                       +421 37 6301 559, 6300 675
Mobil :                    +421905 832 412
Fax :                       +421 37 6301 559
e-mail :                   zchks@horses.sk , ekonom@horses.sk
www :                     www.horses.sk

Dôležité telefónne čísla a e-mailové adresy

 • ZCHKS – výkonný riaditeľ  Ing. Michal URBAN
 •       + 421 37 630 06 75
 •       + 421 905 832 412
 •       zchks@horses.sk
 • ZCHKS – ekonómka E. Hujavá
 • ZCHKS – plemenná kniha, pasy – Ing. B. Sokolová
 • ZCHKS – konzulent chovu koní F. Rindoš  
 • Plemenárske služby SR, š.p., Centrálny register hospodárskych zvierat.   
 • Rosinská cesta 12. O10 08 Žilina.
 • Tel.: 0+42141/5073744
 • Mail: crhz@pssr.sk
 • NŽ „Topoľčianky“, š.p., sekretariát
 • Závodisko Bratislava, š.p., Úrad plemennej knihy,