Kľačianska podkova

Kľačianska podkova Turčianske Kľačany, Turčianske Kľačany, Slovenská republika
$5

Výstava koní Oravy – Veličná

Veličná

OÚ Veličná  –  6. júla 2024 Prihlášky zasielajte najneskôr do 1. júla 2024 na adresu: Vajdiarová Katarína, Veličná 437, 027 54 alebo na e-mail: kavajdiarova@gmail.com Viac informácií na tel. č.: 0905 527 345 Poznámka:  Súťažná kategória bude otvorená pre 4 a viac prihlásených koní.

Východoslovenská výstava koní  –  Pavlovce

Pavlovce

Ranč Breziny Pavlovce  –  25. augusta 2024 Prihlášky zasielajte najneskôr do 20. augusta 2024 na adresu: Ing. Samuel Bruss, Ranč Breziny, 094 31 Pavlovce alebo na e-mail: tarkanicova@gmail.com Viac informácií na tel. č.: 0903 597 438