Bonitácia koní Motešice, Cetuna, Hrašné, Čierna Voda 30.5.2024

Tohtoročná jarná bonitácia chovov koní Ing. Kataríny Žiakovej a Doc. Slavomíra Magála prebehla dňa 30.5.2024. Niektoré plemenné žrebce a mladé kone, ktoré sa pripravujú na predvýbery, resp. výkonnostné skúšky, mala komisia možnosť vidieť už o týždeň skôr v objekte na Čiernej Vode v Chorvátskom Grobe.

Komisia pracovala v zložení Ing. Michal Urban (predseda) a MVDr. Viktor Tabiš, Ing. Peter Gӧrӧzdy a Ing. Eugen Fehérváry (členovia).

Celodenný program začal na stredisku v Hrašnom, kde kone nesmierne dobre profitujú z obrovských pastvín, ktoré majú k dispozícii. Komisii boli predvedené kategórie 1-, 2- a 3 ročných kobýl a niekoľko chovných kobýl. Ďalším strediskom bola Cetuna, kde sú podmienky pre odchov koní rovnako výborné, ako na predošlom stredisku. Všetky predvedené kone boli aj tu vo vynikajúcom kondičnom a výživnom stave. Nasledoval presun do žrebčína Motešice, kde bonitácia začala predvedením chovných kobýl so žriebätami vo výbehu na nádvorí žrebčína. Kondičný a výživový stav kobýl aj žriebät bol celkom uspokojivý. Následne sa komisii predviedli plemenné žrebce ako aj kone v športovej testácii. K ich kondičnému a výživovému stavu komisia nemala pripomienky.

Komisia po skončení bonitácie konštatovala celkovo hladký priebeh bonitácie, dobrú pripravenosť objektov ako aj personálu. Bude treba do budúcna zlepšiť dokumentáciu, aby boli prehľadnejšie zoradené kone podľa jednotlivých objektov aj kategórií. Komisia odporučila, aby bolo opätovne prehodnotené pôsobenie žrebca Catalin XVI Sokol, ktorého potomstvo vykazuje vážne nedostatky v hornej línii (jelenie krky). Sám žrebec nemá ideálne utváraný krk a podľa potomstva je zrejmé, že sa tento znak úporne prenáša na ďalšiu generáciu.

Záverom treba poďakovať hostiteľom jarnej bonitácie, že sa v tomto neľahkom čase snažia udržať a zachovať naše génové rezervy. A to nie len plemien furioso a nonius, ale v prípade Ing. Žiakovej aj slovenského športového pony, ktorého najväčší chov na Slovensku sa nachádza práve u nej. Po zániku chovu koní na Veľkom Poli sa slovenský športový pony ocitol vo veľkom ohrození a bola by to veľká škoda, keby Slovensko zahodilo len tak za hlavu viac ako 50 rokov chovateľskej práce. Zvlášť v dobe, kedy je obrovský dopyt po koňoch vhodných pre výchovu mladých jazdeckých talentov.

 

Ing. Michal Urban