SOŠ Lučenec

AGROPODNIKANIE – CHOV KONÍ A JAZDECTVO

Kód odboru: 4210 M 17

Forma štúdia: denné 4-ročné štúdium

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

Charakteristika odboru:

Absolventi tohto odboru vykonávajú odborné práce v súvislosti s chovom, odchovom, kŕmením, ošetrovaním a plemenitbou koní, dokážu viesť výcvik koní a vykonávať praktickú činnosť jazdca a ošetrovateľa koní. Môžu sa uplatniť aj ako poskytovatelia služieb pre turistov v rámci agroturistiky, spracovatelia, sprostredkovatelia a obchodníci s poľnohospodárskymi produktmi, prípadne pokračovať na štúdiu na VŠ s podobným zameraním (https://soslc.sk/?page_id=305).

Odkazy: https://soslc.sk/

odkaz na FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057400639987

                               https://www.facebook.com/lcsoshsad