Kalendár akcií ZCHKS

Plemenné žrebce 2024

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID

norik.jpg
ZCHKS
ZCHKS
Výročná členská schôdza ZCHKS - 14. marec 2020 PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Pondelok, 02 Marec 2020 17:34

zchks

 

Rokovací poriadok

Volebný poriadok

Správa ZCHKS za rok 2019

 

 
Sumárny zoznam akcií v roku 2020 PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Piatok, 14 Jún 2019 13:47

Dátum

ZCHKS - družstvo

Furmanské preteky ZCHKS

11.1.

Hričovské Podhradie

8.2.

Vitanová

7.3.

Prehliadka chladnokrvných plemenných žrebcov

Prvý predvýber chladnokrvných žrebcov

– Trenčín - Nozdrkovce

14.3.

VČS Topoľčianky - zrušená

 

15.3.

Centrálny zvod kobýl a predvýber žrebcov plemena hafling

– Lužianky (Nitra) - zrušený

 

21.3.

Súťaž v skoku vo voľnosti 3 a 4-ročných koní

Prehliadka teplokrvných plemenných žrebcov

– Trenčín – Nozdrkovce - zrušená

 

24.3.

Výkonnostné skúšky chladnokrvných žrebcov

– Dobšiná

 

4.4.

Súťaž v skoku vo voľnosti 3 a 4-ročných koní

– Prešov - zrušená

 

25.4.

Zvod írskych cobov

– Trenčín - Nozdrkovce - zrušený

 

8.5.

Kritériá mladých koní

– JK Cedos Trenčín – Nozdrkovce (8.-10.5.) - zrušené

 

10.5.

 

16.5.

Druhý predvýber chladnokrvných žrebcov

– Morovno - zrušený

Morovno - zrušené

20.5.

Predvýber žrebcov furioso, nonius a slovenský teplokrvník (západ)

– Čierna Voda

 

21.5.

Predvýber teplokrvných žrebcov - východ

– Spišská Nová Ves

 

22.5.

Výkonnostné skúšky chladnokrvných kobýl

Bonitácia ŠCH plemena norik muránsky

– Dobšiná

 

28.5.

Bonitácia ŠCH plemena furioso

– Motešice, Cetuna

 

29.5.

Bonitácia chovu plemena slovenský športový pony

Predvýber žrebcov a kobýl SŠP

– Veľké Pole - zrušené, chov odpredaný

30.5.

Kritériá mladých koní

– TJ Slávia UVLF Košice (30.-31.5.) - zrušené

 

31.5.

 

2.6.

„Celoslovenské dni poľa 2020“

– Dvory nad Žitavou (2.-3.6.)

 

3.6.

 

5.6.

Kritériá mladých koní

– Hippoclub Liptovská Sielnica (5.-7.6.) - zrušené

 

7.6.

 

20.6.

Kritériá mladých koní

– JK Cedos Trenčín – Nozdrkovce- náhradný termín

27.6.

Kritériá mladých koní

– JK RS Team Bratislava - náhradný termín

28.6.

4.7.

„Výstava koní Oravy“

– Veličná

Velušovce – zrušené

10.7.

 

Kritériá mladých koní

– Hippoclub Liptovská Sielnica - náhradný termín

25.7.

Kritériá mladých koní

– JK Slávia Spišská Nová Ves - náhradný termín

 


Kritériá mladých koní

– JK RS Team Bratislava (25.-26.7.) - zrušené

26.7.

2.8.

Výstava koní – Hniezdne

15.8.

Nová Bystrica - zrušené

20.8.

„Agrokomplex 2020“

Národná výstava hospodárskych zvierat

– Nitra (20.-23.8.) - zrušená

 


Kritériá mladých koní

– JK Slávia Spišská Nová Ves (23.8.) - zrušené

21.8.

22.8.

 

23.8.

Agrokomplex Nitra (ťažký ťah - jednotky) (23.8.) - zrušený

1.9.

„Stredoslovenská výstava koní“

– Podzámčok

8.9.

Potulky vidiekom

– Nitra, Múzeum výstaviska Agrokomplex (8.-12.9.)

 


Výstava „Kôň 2020“

– Trenčín – Nozdrkovce (12.9.)

Ťažký ťah - jednozáprahy

– Nitra, Múzeum AX (12.9.)

12.9.

Pečeňany (12.9.)

12.9.

Kritériá mladých koní

– TJ Slávia UVLF Košice-- náhradný termín

19.9.

Majstrovstvá Slovenska v orbe dvojzáprahmi

– Senohrad (19.9.)

 


Kritériá mladých koní

– Hippoclub Liptovská Sielnica -- náhradný termín

20.9.

26.9.

Chocholná – Velčice

1.10.

Výkonnostné skúšky teplokrvných žrebcov

3.10.

Šampionát mladých koní slovenského teplokrvníka a pony

Finále Kritérií mladých koní (3.-4.10.)

Lapáš – Nový dvor

4.10.

10.10.

Trenčín - Nozdrkovce –

Spoločné majstrovstvá furmanov SR a ČR

14.10.

Bonitácia ŠCH plemena norik muránsky

– Dobšiná - bonitácia presunutá

 

15.10.

 

17.10.

VČS Topoľčianky

20.10.

Bonitácia ŠCH plemena furioso

– Motešice, Cetuna

21.10.

Výkonnostné skúšky žrebcov plemien furioso a nonius

 

22.10.

Bonitácia chovu plemena slovenský športový pony

Výkonnostné skúšky žrebcov a kobýl SŠP

– Veľké Pole - zrušené, chov odpredaný

 

29.10.

70. výročie založenia žrebčína Muráň

Bonitácia ŠCH plemena norik muránsky

– Dobšiná

30.10.

Výkonnostné skúšky chladnokrvných žrebcov a kobýl

Posledná úprava Utorok, 11 August 2020 11:33
 
Ing. Juraj Kovalčík sa zaradil medzi sedemdesiatnikov PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Sobota, 08 Jún 2019 06:42

kovalcik02 

Juraj Kovalčík sa narodil 8. 6. 1949 v Tatranskej Lomnici. Ako syn chatára na Kežmarskej chate v detstve inklinoval k lyžovaniu a k prírode. No už v roku 1962 začal jazdiť vo Veľkej Lomnici u trénera Štefana Husára. Neskôr jeho kroky smerovali za koňmi do Barce pri Košiciach, kde začal študovať na Strednej veterinárnej škole. Keďže v tom čase boli lepšie podmienky na jazdenie v Nitre, po prvom ročníku v roku 1965 prestúpil na Strednú veterinárnu školu do Nitry. V tom období jazdecký oddiel na Mikovom dvore viedol Ing. Ivan Masek. V oddiele sa zišla silná generácia koniarov. Spolu s Jurajom boli ďalšími členmi spolužiaci Miroslav Tároš, Miroslav Galousek, Láďo Fajna a ďalší výborní jazdci. S JO v Nitre na Mikovom dvore bol spätý až do ukončenia vysokoškolských štúdií v roku 1973. Dvojročnú základnú vojenskú službu absolvoval v Liptovskom Mikuláši ako tréner moderných päťbojárov. Po jej skončení nastúpil v roku 1975 do PP Topoľčianky ako vedúci objektu Rybník, neskôr ako vedúci jazdiarne a následne ako hlavný zootechnik Žrebčína Topoľčianky.
Jeho prvým koňom v Žrebčíne Topoľčianky bola kobyla Ilena (Hubertus I-15 z Illi po Árkász xx). Neskôr jazdil Rusalku (Alarm VI-26 z Renáty po Ibrahim), na ktorej vyhral krajské Majstrovstvá západoslovenského kraja v parkúre. Dlhé roky jazdil na Flóre (Alarm VI-33 z Fuksie po Rytier), s ktorou skončil v roku 1984 na Čiernej Vode na treťom mieste v majstrovskej súťaži jednotlivcov, zvíťazil v Memoriáli Dr. Zátureckého. Spolu s Milanom Alakšom a Pavlom Gašparom sa stali majstrami SR v družstvách v roku 1983 v Košiciach. Okrem Flóry v Topoľčiankach jazdil kone ako Ruleta (Duellano II-45 z Ruže po Ontário), Vazal ( Alarm VI-3 z Varín -23 po Varín xx), Libertus xx ( Wiesenklee z Libéria),  Alhambra (Konzulent 20 z Alarm I-15) , Heľpa (NS VIII-47 z Helianthy). S aktívnym jazdením skončil v roku 1990.
Juraj Kovalčik mal to šťastie, že ako jeden z mála ľudí pracoval len u jedného zamestnávateľa – v Žrebčíne Topoľčianky. Vypracoval sa na uznávaného odborníka, ktorý je akceptovaný doma i v zahraničí. Po odchode do dôchodku je stále aktívnym členom Výberovej komisie pre chov koní MPRV SR. Pravidelne hodnotí kone doma i v zahraničí.
Juraj, k Tvojmu jubileu Ti želáme veľa zdravia, rodinnej pohody a ešte veľa pekných chvíľ strávených pri koňoch.
ZCHKS
Juraj Kovalčík sa narodil 8. 6. 1949 v Tatranskej Lomnici. Ako syn chatára na Kežmarskej chate v detstve inklinoval k lyžovaniu a k prírode. No už v roku 1962 začal jazdiť vo Veľkej Lomnici u trénera Štefana Husára. Neskôr jeho kroky smerovali za koňmi do Barce pri Košiciach, kde začal študovať na Strednej veterinárnej škole. Keďže v tom čase boli lepšie podmienky na jazdenie v Nitre, po prvom ročníku v roku 1965 prestúpil na Strednú veterinárnu školu do Nitry. V tom období jazdecký oddiel na Mikovom dvore viedol Ing. Ivan Masek. V oddiele sa zišla silná generácia koniarov. Spolu s Jurajom boli ďalšími členmi spolužiaci Miroslav Tároš, Miroslav Galousek, Láďo Fajna a ďalší výborní jazdci. S JO v Nitre na Mikovom dvore bol spätý až do ukončenia vysokoškolských štúdií v roku 1973.
Dvojročnú základnú vojenskú službu absolvoval v Liptovskom Mikuláši ako tréner moderných päťbojárov. Po jej skončení nastúpil v roku 1975 do PP Topoľčianky ako vedúci objektu Rybník, neskôr ako vedúci jazdiarne a následne ako hlavný zootechnik Žrebčína Topoľčianky. Jeho prvým koňom v Žrebčíne Topoľčianky bola kobyla Ilena (Hubertus I-15 z Illi po Árkász xx). Neskôr jazdil Rusalku (Alarm VI-26 z Renáty po Ibrahim), na ktorej vyhral krajské Majstrovstvá západoslovenského kraja v parkúre. Dlhé roky jazdil na Flóre (Alarm VI-33 z Fuksie po Rytier), s ktorou skončil v roku 1984 na Čiernej Vode na treťom mieste v majstrovskej súťaži jednotlivcov, zvíťazil v Memoriáli Dr. Zátureckého. Spolu s Milanom Alakšom a Pavlom Gašparom sa stali majstrami SR v družstvách v roku 1983 v Košiciach. Okrem Flóry v Topoľčiankach jazdil kone ako Ruleta (Duellano II-45 z Ruže po Ontário), Vazal ( Alarm VI-3 z Varín -23 po Varín xx), Libertus xx ( Wiesenklee z Libéria),  Alhambra (Konzulent 20 z Alarm I-15) , Heľpa (NS VIII-47 z Helianthy).
S aktívnym jazdením skončil v roku 1990.Juraj Kovalčik mal to šťastie, že ako jeden z mála ľudí pracoval len u jedného zamestnávateľa – v Žrebčíne Topoľčianky. Vypracoval sa na uznávaného odborníka, ktorý je akceptovaný doma i v zahraničí. Po odchode do dôchodku je stále aktívnym členom Výberovej komisie pre chov koní MPRV SR. Pravidelne hodnotí kone doma i v zahraničí. Juraj, k Tvojmu jubileu Ti želáme veľa zdravia, rodinnej pohody a ešte veľa pekných chvíľ strávených pri koňoch.

ZCHKS

 

Posledná úprava Streda, 26 Jún 2019 07:08
 
Dňa 17. 3. 2019 nás náhle opustil Fridrich Pisara PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Pondelok, 18 Marec 2019 13:39

pisara

Fridrich Pisara sa narodil 19. 7. 1940 v Brunovciach.

Celý jeho život ho sprevádzali kone. V období, ktoré koňom neprialo, ako predseda Poľnohospodárskeho družstva v Soblahove vybudoval v Trenčíne - Nozdrkovciach moderné jazdecké centrum.

Svojím mimoriadnym „koniarskym“ citom videl i to, čo ostatní nevideli. Po zmene režimu v roku 1989 mohol naplno rozvinúť lásku ku koňom. Aktívne vstupoval do diania pri transformácii chovu koní na Slovensku. V roku 1995 bol zakladajúcim členom Zväzu chovateľov koní na Slovensku a prvým predsedom Predstavenstva ZCHKS. V tomto neľahkom období sa mu podarilo stabilizovať chov koní na Slovensku. Bol rešpektovaným odborníkom na Slovensku a v Českej republike.

 

Odišiel vzácny človek, ktorý miloval kone a žil pre ne.

Posledná rozlúčka bude v Dome smútku Juh, Trenčín 21.3.2019 o 14,00 hod.

Česť jeho pamiatke a úprimnú sústrasť pozostalým!

Posledná úprava Pondelok, 18 Marec 2019 13:45
 
Výročná členská schôdza ZCHKS PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Pondelok, 11 Marec 2019 14:07
zchks
Topoľčianky - 23. marec 2019
 
Výberové konanie na usporiadanie majstrovstiev Slovenska v orbe dvojzáprahom jednoradličným pluhom v roku 2019 PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Štvrtok, 07 Február 2019 08:08

ZCHKS vyhlasuje výberové konanie na uskutočnenie majstrovstiev Slovenska v orbe dvojzáprahom jednoradličným pluhom v roku 2019:

 • areál vhodný na orbu min. rozmery 70 x 120 m pripravený na orbu (vhodná plodina, úprava parcely),
 • zabezpečenie stravovania oráčov, pomocníkov a rozhodcov v areáli,
 • technické zabezpečenie (ozvučenie, prívod elektriky, personál).

Ponuky zasielajte do 30. 3. 2019 na adresu: ZCHKS, Moravecká 32, 951 93 Topoľčianky.

Posledná úprava Piatok, 08 Február 2019 08:11
 
Výberové konanie na usporiadanie finále „Pohára ZCHKS vo furmanských súťažiach 2019“ PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Sobota, 05 Január 2019 11:07

ZCHKS vyhlasuje výberové konanie na uskutočnenie finále „Pohára ZCHKS vo furmanských súťažiach 2019“. Predpokladaný termín finále: 12. 10. 2019. Podmienky pre uchádzačov:

 • areál s trávnatou plochou – min. rozmery 70 x 100 m, vítané sú nerovnosti terénu ako zvlnenie, vodná priekopa a pod.;
 • ustajnenie pre 20 koní;
 • zabezpečenie ubytovania a stravovania furmanov v areáli, resp. maximálne do 10 km od areálu;
 • technické zabezpečenie (ozvučenie, personál);
 • finančné podmienky prenájmu.

Ponuky zasielajte do 30. 3. 2019 na adresu: ZCHKS, Moravecká 32, 951 93 Topoľčianky.

Posledná úprava Pondelok, 28 Január 2019 09:06
 
Výberové konanie na usporiadanie Šampionátu mladých koní 2019 PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Sobota, 05 Január 2019 11:05

ZCHKS vyhlasuje výberové konanie na uskutočnenie Šampionátu mladých koní (4 až 7-ročných) 5. – 9. októbra 2019. Podmienky pre uchádzačov:

 • jazdecký areál s jazdeckou plochou a opracoviskom (povrch: piesok, geotextília);
 • ustajnenie pre 50 – 60 koní;
 • možnosť ubytovania a stravovania jazdcov v areáli, resp. maximálne do 10 km od areálu;
 • prekážkový materiál;
 • technické zabezpečenie (ozvučenie, personál na kolbisku a opracovisku);
 • finančné podmienky prenájmu.

Ponuky zasielajte do 30. 3. 2019 na adresu: ZCHKS, Moravecká 32, 951 93 Topoľčianky.

 
Stránkové dni PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Streda, 02 Máj 2018 11:39

Stránkové dni pre verejnosť:

 Pondelok – Piatok od 8.00 h do 13,00 h

 
Výročná členská schôdza ZCHKS PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Štvrtok, 15 Marec 2018 08:16

Správa o činnosti ZCHKS za rok 2017

Hospodársky výsledok ZCHKS 2017

Zápis z výročnej členskej schôdze ZCHKS 2018

zchks 

Posledná úprava Streda, 28 Marec 2018 04:22
 
Výročná členská schodza ZCHKS 2017 PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Piatok, 17 Február 2017 05:18
zchks

Posledná úprava Piatok, 17 Február 2017 05:29
 
«ZačiatokDozadu1234567DopreduKoniec»

Stránka 3 z 7

jazdecke

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Main page Contacts Search Contacts Search