Plemenné žrebce 2024

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID

kinsky.jpg
CHOV
News
Rada PK plemena hafling v ČR varuje pred pripúšťaním žrebcom paint horse

V roku 2012 sa začali objavovať inzeráty ponúkajúce pripúšťanie kobýl plemena hafling plemenným žrebcom paint horse. Vzhľadom k tomu, že niektorí chovatelia túto ponuku využili a v tomto roku sa počet žrebcov paint horse ponúkaných ku kríženiu s haflingami ešte zvýšil, rozhodla sa Rada plemennej knihy plemena hafling na túto situáciu reagovať.

Čítať celý článok...
 
Inseminácia koní

Upozorňujeme chovateľov koní, ktorí využijú v roku 2013 insemináciu svojich kobýl v zahraničí, aby od predajcu inseminačnej dávky požadovali ako prílohu kópiu potvrdenia o pôvode ID. Potvrdenie o pôvode musí byť vystavené organizáciou, v ktorej je žrebec zapísaný v plemennej knihe, ako aj DNA typ inseminačnej dávky. Bez uvedených dokladov nebude možné vystaviť doklad o pôvode narodeného žriebäťa z inseminácie.

 
Elektronická komunikácia

Žiadame všetkých chovateľov koní o zaslanie aktuálnej e-mailovej adresu pre potreby zriadenia informačného centra, ktoré bude informovať všetkých členov ZCHKS o aktualitách týkajúcich sa segmentu chovu koní (výzvy na dotácie, novely zákonov, vyhlášky ...).

 
Centrálny zvod kobýl a predvýber žrebcov plemena hafling

Oznamujeme majiteľom trojročných kobýl a žrebcov plemena hafling, že centrálny zvod kobýl a predvýber žrebcov sa na základe rozhodnutia SAHH uskutoční dňa 25. mája 2013 v jazdeckom areáli Vígľaš – Pstruša (okr. Detva). Žiadame všetkých majiteľov kobýl, aby potvrdili svoju účasť na tel. č. 0905 832 412. U importovaných kobýl a žrebcov je potrebné deklarovať percento arabskej krvi z krajiny pôvodu do 6. generácie.

 
Predvýbery a skúšky výkonnosti

Predvýbery a skúšky výkonnosti teplokrvných žrebcov športového typu a žrebcov plemena furioso

Predvýbery do 80-dňového testu sa uskutočnia dňa 17. 5. 2013 o 900 hod. na východnom Slovensku a dňa 22. 5. 2013 na západnom Slovensku. Miesta predvýberov budú spresnené podľa prihlásených koní. Majitelia žrebcov prihlásených na predvýber o ňom budú včas informovaní. Prihlášky do predvýberu (tlačivo sa nachádza na stránke www.horses.sk) zašlite do 30. apríla 2013! Ako súčasť žiadosti je potrebné zaslať kópiu potvrdenia o pôvode žrebca.

Skúšky výkonnosti teplokrvných žrebcov športového typu a žrebcov plemena furioso sa uskutočnia v dňoch 1. – 2. 10. 2013. Miesto bude spresnené na základe výberového konanie - Prihlášky do výberového konania na usporiadanie skúšok výkonnosti teplokrvných žrebcov športového typu a žrebcov plemena furioso v roku 2013 treba zaslať na adresu ZCHKS do 30. mája 2013!

  

Predvýber žrebcov ostatných plemien

Žiadame majiteľov mladých 3-ročných žrebcov všetkých plemien v kompetencii ZCHKS (nonius, norik, belgik, norik muránsky, slovenský športový pony), ktorých žrebce spĺňajú podmienky štatútov PK a STN 46 6310 „Plemenné kone“, a ktorí majú záujem o zaradenie svojich žrebcov do testu prípravy na skúšky výkonnosti, aby svoje žiadosti o predvýber zaslali na adresu ZCHKS do 30. apríla 2013 (tlačivo sa nachádza na stránke www.horses.sk). Ako súčasť žiadosti je potrebné zaslať kópiu potvrdenia o pôvode žrebca. Na základe zaslaných žiadostí budú stanovené zvodové miesta na uskutočnenie predvýberov žrebcov. Predvýbery sa uskutočnia hromadne.

 

Výkonnostné skúšky kobýl všetkých plemien

Žiadame majiteľov mladých 3 – 4-ročných kobýl všetkých plemien v kompetencii ZCHKS (slovenský teplokrvník, furioso, nonius, hafling, norik, belgik, norik muránsky, slovenský športový pony) spĺňajúcich podmienky štatútov PK a STN 46 6310 „Plemenné kone“, ktorí majú záujem o zaradenie svojich kobýl do testu prípravy na skúšky výkonnosti, aby svoje žiadosti o výkonnostné skúšky zaslali na adresu ZCHKS do 30. apríla 2013. Výkonnostné skúšky kobýl sa uskutočnia podľa plemien vždy v dvoch termínoch (západné Slovensko, východné Slovensko) podľa počtu prihlásených kobýl s prihliadnutím na záujem chovateľov.

 
Bonitácie v šľachtiteľských a chránených chovoch koní na Slovensku v roku 2013

Jarné:

  • Dobšiná                           16. 5. 2013
  • Topoľčianky                    22. – 23. 5. 2013
  • Motešice                         30. 5. 2013
  • Veľké Pole                      6. 6. 2013

Jesenné:

  • Topoľčianky                    9. – 10. 2013
  • Dobšiná (VS / bonit.)       17. 10. 2013
  • Motešice                          22. 10. 2013
  • Veľké Pole                       29. 10. 2013
 
Transformácia centrálnej evidencie koňovitých zvierat

plem_sluzby 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky schválilo vo vedení ministra presun kompetencie viesť centrálnu evidenciu koňovitých zvierat z Národného žrebčína Topoľčianky, š. p., na Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p., ktorý sa ukončí k 31. 12. 2012.

Čítať celý článok...
 
Výsledky VS žrebcov a kobýl plemena furioso a ST, 18 . októbra 2012, Čierna Voda

Sumárne výsledky výkonnostných skúšok (.pdf)

 
VS chladnokrných koní - výsledky


 
VS Teplokrvné žrebce - výsledky
vsteplo

 
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

Stránka 10 z 16

jazdecke

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Svet koní 3-4/2023

Reklamný prúžok

Recenzia

Reklamný prúžok
Main page Contacts Search Contacts Search