Plemenné žrebce 2024

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID

kinsky.jpg
CHOV
News
Predvýber chladnokrvných žrebcov

Predvýbery do 60-dňového testu sa uskutočnia dňa 14. 5. 2016 v Morovne a dňa 25. 5. 2016 v SCHK Dobšiná. Prihlášky do predvýberu (tlačivo sa nachádza na stránke www.horses.sk) zašlite do 30. apríla 2016! Ako súčasť žiadosti je potrebné zaslať kópiu potvrdenia o pôvode žrebca. Skúšky výkonnosti chladnokrvných žrebcov sa uskutočnia dňa 25. 10. 2016 v SCHK Dobšiná.

 
Predvýber žrebcov slovenského športového pony , ostatné plemená

Predvýber do 60-dňového testu sa uskutoční dňa 8. 6. 2016 v Roľan, s. r. o., Veľké Pole. Prihlášky do predvýberu (tlačivo sa nachádza na stránke www.horses.sk) zašlite do 30. apríla 2016! Ako súčasť žiadosti je potrebné zaslať kópiu potvrdenia o pôvode žrebca. Skúšky výkonnosti žrebcov a kobýl SŠP sa uskutočnia 13. 10. 2016 v Roľan, s. r. o., Veľké Pole.

Žiadame majiteľov mladých 3-ročných žrebcov všetkých plemien v kompetencii ZCHKS (nonius, norik, belgik, norik muránsky, slovenský športový pony), ktorých žrebce spĺňajú podmienky štatútov PK a STN 46 6310 „Plemenné kone“, a ktorí majú záujem o zaradenie svojich žrebcov do testu prípravy na skúšky výkonnosti, aby svoje žiadosti o predvýber zaslali na adresu ZCHKS do 30. apríla 2016 (tlačivo sa nachádza na stránke www.horses.sk). Ako súčasť žiadosti je potrebné zaslať kópiu potvrdenia o pôvode žrebca. Na základe zaslaných žiadostí budú stanovené zvodové miesta na uskutočnenie predvýberov žrebcov.

 
Výkonnostné skúšky kobýl všetkých plemien

Žiadame majiteľov mladých 3 – 4-ročných kobýl všetkých plemien v kompetencii ZCHKS (slovenský teplokrvník, furioso, nonius, hafling, norik, belgik, norik muránsky, slovenský športový pony) spĺňajúcich podmienky štatútov PK a STN 46 6310 „Plemenné kone“, ktorí majú záujem o zaradenie svojich kobýl do testu prípravy na skúšky výkonnosti, aby svoje žiadosti o výkonnostné skúšky zaslali na adresu ZCHKS do 30. apríla 2016. Výkonnostné skúšky kobýl sa uskutočnia podľa plemien vždy v dvoch termínoch (západné Slovensko, východné Slovensko) podľa počtu prihlásených kobýl s prihliadnutím na záujem chovateľov.

 
Centrálny zvod kobýl a predvýber žrebcov plemena hafling

Oznamujeme majiteľom trojročných kobýl a žrebcov plemena hafling, že centrálny zvod kobýl a predvýber žrebcov sa na základe rozhodnutia SAHH uskutoční dňa 21. 8. 2016 (nedeľa) v rámci Medzinárodnej výstavy „Agrokomplex Nitra“. Žiadame všetkých majiteľov kobýl a žrebcov, aby potvrdili svoju účasť na tel. č. 0905 832 412. U importovaných kobýl a žrebcov je potrebné deklarovať percento arabskej krvi z krajiny pôvodu do 6. generácie.

 
Inseminácia kobýl

Upozorňujeme chovateľov koní, ktorí v roku 2015 inseminovali svoje kobyly v zahraničí, aby od predajcu inseminačnej dávky požadovali ako prílohu kópiu Potvrdenia o pôvode ID. Potvrdenie o pôvode musí byť vystavené organizáciou, v ktorej je žrebec zapísaný v plemennej knihe. Zároveň je potrebné predložiť DNA typ žrebca (inseminačnej dávky). Bez uvedených dokladov nebude možné vystaviť doklad o pôvode a pas žriebäťa narodeného z inseminácie.

 
On line plemenné knihy

On line plemenná kniha bola aktualizovaná k 1. 3. 2016. Nachádza sa na stránke www.horses.sk. V prípade, že kone vo vašom vlastníctve nemajú v on line PK zverejnenú fotografiu, po zaslaní zootechnickej fotografie bude PK aktualizovaná. Vyhľadávanie v on line PK bolo rozšírené o vyhľadávanie prostredníctvom čipu.

 
Chov a udržanie ohrozených druhov zvierat!!!

Upozorňujeme majiteľov koní plemien slovenský teplokrvník, furioso, nonius, slovenský športový pony a norik muránskeho typu na možnosť čerpania podpory na ohrozené druhy zvierat. Bližšie informácie nájdete na www.horses.sk v sekcii Normy (názov materiálu „Program rozvoja vidieka“, strany 309 – 313), alebo na príslušných regionálnych Platobných agentúrach.

 
Výkonnostné skúšky chladnokrvných žrebcov a kobýl - 16. 10. 2015

Zväz chovateľov koní ako uznaná chovateľská organizácia poverená vedením PK chladnokrvných koní a výkonom kontroly úžitkovosti Vám oznamuje, že termín výkonnostných skúšok chladnokrvných žrebcov a kobýl bol stanovený na 16. 10. 2015. Miesto konania: Nitra areál Múzea email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , tel:0905/832412. Zraz účastníkov je o 800 hod. V prípade, že ste sa ako majitelia žrebca, resp. kobyly rozhodli výkonnostných skúšok zúčastniť, žiadame Vás o potvrdenie účasti z dôvodu aktualizovania katalógu žrebcov a kobýl do 25.9.2015.

Čítať celý článok...
 
Výkonnostné skúšky žrebcov a kobýl slovenského športového pony - 29. 10. 2015

Zväz chovateľov koní ako uznaná chovateľská organizácia poverená vedením PK SŠP, ako aj  výkonom kontroly úžitkovosti koní Vám oznamuje, že termín výkonnostných skúšok žrebcov a kobýl plemena SŠP bol stanovený na 29. 10. 2015. Výkonnostné skúšky sa uskutočnia v areáli Roľan, s. r. o., Veľké Pole. V prípade, že ste sa ako majitelia žrebca / kobyly rozhodli so svojím koňom výkonnostných skúšok zúčastniť, žiadame Vás o potvrdenie účasti do 25. 9. 2015 z dôvodu aktualizovania katalógu koní.

Čítať celý článok...
 
Výkonnostné skúšky teplokrvných žrebcov športového typu - 2. 10. 2015

Zväz chovateľov koní ako uznaná chovateľská organizácia poverená vedením PK slovenského teplokrvníka, ako aj  výkonom kontroly úžitkovosti koní Vám oznamuje, že termín výkonnostných skúšok teplokrvných žrebcov športového typu bol stanovený na 2. 10. 2015. Výkonnostné skúšky sa uskutočnia v areáli NŽ Topoľčianky, š. p. V prípade, že ste sa ako majitelia žrebcov rozhodli so svojím žrebcom výkonnostných skúšok zúčastniť, žiadame Vás o potvrdenie účasti do 25. 9. 2015 z dôvodu aktualizovania katalógu žrebcov.

Čítať celý článok...
 
Výkonnostné skúšky žrebcov a kobýl plemena furioso - 6. 10. 2015

Zväz chovateľov koní ako uznaná chovateľská organizácia poverená vedením PK furiosa, ako aj  výkonom kontroly úžitkovosti koní Vám oznamuje, že termín výkonnostných skúšok žrebcov a kobýl plemena furioso bol stanovený na 6. 10. 2015. Výkonnostné skúšky sa uskutočnia v areáli Čiernej Vody (krytá hala). V prípade, že ste sa ako majitelia žrebcov a kobýl rozhodli so svojím žrebcom / kobylou výkonnostných skúšok zúčastniť, žiadame Vás o potvrdenie účasti do 25. 9. 2015 z dôvodu aktualizovania katalógu.

Čítať celý článok...
 
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

Stránka 6 z 16

jazdecke

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Svet koní 3-4/2023

Reklamný prúžok

Recenzia

Reklamný prúžok
Main page Contacts Search Contacts Search