Plemenné žrebce 2024

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID

wpb.jpg
CHOV Výkonnostné skúšky Výkonnostné skúšky kobýl plemena norik muránsky a predvýber chladnokrvných žrebcov plemena norik muránsky 20.apríl 2022
Výkonnostné skúšky kobýl plemena norik muránsky a predvýber chladnokrvných žrebcov plemena norik muránsky 20.apríl 2022

Výsledky VS Kobýl a predvýberu žrebcov

Katalóg VS a predvýberu.

SCHK Dobšiná - 20.apríla 2022

Komisia: prof. Ing. Marko Halo, PhD. - predseda
Ing. Vladimír Šmelko - člen
Ing. František Grácz - člen
Začiatok VS – 10,30 hod
Predvýber - 13,00 hod

 

jazdecke

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Svet koní 3-4/2023

Reklamný prúžok

Recenzia

Reklamný prúžok
Main page Contacts Search Contacts Search