Kalendár 2021
KALENDÁR FURMANSKÝCH SÚŤAŽÍ ZCHKS NA ROK 2021

 

Dátum konania

Miesto furmanských pretekov

Okres

Kontaktná osoba

Tel. kontakt na usporiadateľa

1.

15.5.2021

Morovno    

zrušené

PD

MÚ Handlová -  J. Paulínyová - 

0908/342 616

2.

07.08.2021

Hruboňovo

NR

OÚ Hruboňovo – Alojz Pekarovič

0903/726457

 

3.

14.08.2021

Chocholná - Velčice TN OÚ Chocholná Velčice – Jozef Matejík + Vilo Hodulík 0903/225 704

4.

 

22.8.2021

Agrokomplex  Nitra len ťažký ťah jednotky
zrušené

NR

ZCHKS – F. Grácz 

0905/832 412

5.

04.09.2021

Pečeňany 

BN

OÚ Pečeňany + p Miroslav Kubelák

0910/464 777 0904/292154

6.

09.10.2021

Spoločné majstrovstvá SR a ČR  

TN

JK Cedos Nozdrkovce + ZCHKS – F. Grácz

0905/832 412

0905/580697

7.

02.10.2021 

Lapáš Nový dvor

NR

Ranč Nový dvor - Malý Lapáš 

0903/795 693

 


 

Dátum konania

Miesto furmanských pretekov

Okres

Kontaktná osoba

Tel. kontakt na usporiadateľa

1.

15.5.2021

Morovno  

PD

MÚ Handlová -  J. Paulínyová - zrušené

0908/342 616

2.

07.08.2021

Hruboňovo

NR

OÚ Hruboňovo – Alojz Pekarovič

0903/726457

 

3.

 

22.8.2021

Agrokomplex  Nitra len ťažký ťah jednotky

NR

ZCHKS – F. Grácz  

0905/832 412

4.

04.09.2021

Pečeňany 

BN

OÚ Pečeňany + p Miroslav Kubelák

0910/464 777 0904/292154

5.

25.09.2021 

 

Chocholná - Velčice 

TN 

OÚ Chocholná Velčice – Jozef Matejík + Vilo Hodulík 

0903/225 704 

6.

11.9.2021

Spoločné majstrovstvá SR a ČR  

TN

JK Cedos Nozdrkovce + ZCHKS – F. Grácz

0905/832 412

0905/580697

7.

02.10.2021 

Lapáš Nový dvor

NR

Ranč Nový dvor - Malý Lapáš

0903/795 693

 

jazdecke

Reklamný prúžok
Main page Contacts Search Contacts Search