Plemenné žrebce 2024

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID

nonius.jpg
Správna chovateľská prax
Správna chovateľská prax - Prílohy - Požiadavky na zdravie koňovitých:
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 
Obsah článku
Správna chovateľská prax
4. Všeobecné požiadavky na ochranu koňovitých
5. Požiadavky na chovné zariadenia pre koňovité
6. Špecifické požiadavky na ochranu koňovitých
7. Ustajnenie koní
Prílohy - Minimálne požiadavky na ustajňovaciu plochu pre koňa
Prílohy - Požiadavky na zdravie koňovitých:
Celý článok


Prílohy - Požiadavky na zdravie koňovitých:

 1. povinné preventívno-zdravotné úkony
 2. vakcinácia proti influenze koní podľa vakcinačnej schémy výrobcu vakcíny a následné revakcinácie v 6 mesačných intervaloch.
 3. ďalšie veterinárne úkony nariadené orgánom veterinárnej správy (plán veterinárnych preventívnych činností)
 4. odporúčané preventívno-zdravotné úkony:
 • 1. Žrebčia nákaza – laboratórny test - zvieratá určené na plemenitbu (na začiatku pripúšťacej sezóny)
 • 2. Sopľavka - test maleinizácia - zvieratá určené na plemenitbu (na začiatku pripúšťacej sezóny)
 • 3. Infekčná metritída – laboratórny test - zvieratá určené na plemenitbu (na začiatku pripúšťacej sezóny)
 • 4. Nákazlivá encefalomyelitída (všetky typy) - laboratórny test, v prípade pobytu zvieraťa v oblasti s výskytom ochorenia alebo v oblasti hraničiacou s takouto oblasťou (odporúčanie je takýmto oblastiam sa vyhýbať)
 • 5. Infekčná anémia - laboratórny test, v prípade pobytu zvieraťa v oblasti s výskytom ochorenia alebo v oblasti hraničiacou s takouto oblasťou (odporúčanie je takýmto oblastiam sa vyhýbať)
 • 6. Besnota – vakcinácia podľa nákazovej situácie v oblasti chovu a podľa vakcinačnej schémy výrobcu vakcíny
 • 7. Tetanus – vakcinácia podľa vakcinačnej schémy výrobcu
 • 8. Odčervovanie v súlade s odporúčanou schémou výrobcu a nákazovou situáciou v oblasti chovu1 Zákon č. 194/98 Z.z. § 18, ods. 4.

2 Štatúty PK čl. 7

3 Zákon č. 194/98 Z.z. § 3, ods. 1 písm. j

4 93/623/EHS a 2000/68/ES

5Zákonom č. 39/2007 Z.z.

6Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z.z.

 

jazdecke

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Svet koní 3-4/2023

Reklamný prúžok

Recenzia

Reklamný prúžok
Main page Contacts Search Contacts Search