Plemenné žrebce 2024

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID

kinsky.jpg
Správna chovateľská prax
Správna chovateľská prax - 7. Ustajnenie koní
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 
Obsah článku
Správna chovateľská prax
4. Všeobecné požiadavky na ochranu koňovitých
5. Požiadavky na chovné zariadenia pre koňovité
6. Špecifické požiadavky na ochranu koňovitých
7. Ustajnenie koní
Prílohy - Minimálne požiadavky na ustajňovaciu plochu pre koňa
Prílohy - Požiadavky na zdravie koňovitých:
Celý článok

 

7. Ustajnenie koní

(1) Kôň je pôvodom stepné zviera a má veľmi vysoké nároky na pohyb, čerstvý vzduch a svetlo, čo je potrebné zohľadniť pri dispozičnom riešení chovných a výcvikových stredísk.

(2) Stajňa má poskytovať koňom nielen potrebnú ochranu pred nepriaznivým počasím, ale aj pokojné miesto pre odpočinok. Preto má byť priestranná, svetlá, vzdušná, teplá, suchá, a musí vyhovovať základným zootechnickým požiadavkám.

(3) Kubatúra v m3 v prepočte na 1 VDJ je pri boxovom a väznom ustajnení 38 – 40 m3 a pri voľnom ustajnení 54 – 60 m3.

(4) Dôležitou požiadavkou je výmena vzduchu. Ak počet výmen vzduchu za 1 hodinu neprekročí číslo 3, postačí prirodzená výmena vzduchu. Rýchlosť prúdenia vzduchu v lete by nemala prekročiť 0,5 m.s-1 a v zime 0,25 m.s-1. Okrem výmeny je dôležitá i čistota vzduchu. Obsah oxidu uhličitého nesmie prekročiť 0,25 %, amoniaku 0,026 % a sírovodíka 0,01 %.

(5) Teplota vzduchu v stajni má byť 10 – 15°C, pričom nemá klesnúť pod 6°C a v lete presahovať 25°C. Kôň znesie skôr nižšiu teplotu, ak v stajni nie je vlhko a prievan. Vlhkosť vzduchu je optimálna v rozmedzí 75 – 80 %.

(6) Pre dobré osvetlenie stajne denným svetlom musí plocha okien tvoriť 70 luxov a v pôrodniciach 100 luxov.

(7) Podlaha v stajni môže byť z rôzneho materiálu. Najvhodnejšia je špalíková dlažba z tvrdého dreva. Kladie sa do parketárskeho tmelu.

(8) Stajne pre kone musia svojím vnútorným zariadením zodpovedať určenému účelu. Pre odchov, t.j. pre chovné kobyly a odstavené žriebätá do 3 rokov vyhovujú najlepšie stajne s voľným ustajnením. Pre kone športové, pre plemenné žrebce a pre kobyly v pôrodnici sú vhodné boxové stajne. Pre záprahové kone a pre kone vo výcviku sa využívajú stajne s priväzovaním.


7.1. Voľné ustajnenie

Priestor vlastného voľného ustajnenia je obyčajne rozdelený na oddiely podľa veku a pohlavia žriebät. U chovných kobýl je vždy oddelený priestor pre prikrmovanie žriebät jadrom. Dĺžka halového objektu musí byť taká, aby žľab na jadrové krmivo stačil na pohodlné zoradenie všetkých ustajnených zvierat v dobe kŕmenia a na umiestnenie niekoľkých automatických napájačiek. Pre tento účel vyhovujú haly o rozpone 18 m a so závesným stropom, v ktorom sa dajú vhodne inštalovať vetracie prívodné truhlíky tak, aby ich štrbinové vyústenie bolo v úrovni podkladu stropu. Priestor voľného ustajnenia spolu s umiestnením a veľkosťou dvier musí byť navrhnutý tak, aby bolo možné odstraňovať hlbokú podstielku mechanickými nakladačmi, čo sa obyčajne robí jedenkrát za 3 až 4 mesiace. Pri voľnom ustajnení je napájanie najvhodnejšie riešiť umiestnením válova na krátkej stene, kŕmenie jadrovým krmivom válovom na dlhej stene s možnosťou uväzovania a objemovým krmivom v strede maštale.

7.2. Boxové ustajnenie

Celé vnútorné zariadenie boxových a väzných stajní musí v každom svojom detaile vylučovať možnosť zranenia koní a svojim riešením zároveň prispievať čo najviac k blízkemu a citlivému styku človeka s koňom v záujme jeho psychickej rovnováhy. Preto sa považuje za ideálny box so 140 cm vysokou bočnou plnou drevenou stenou, najlepšie z tvrdého dreva, nad ktorou je 110 cm vysoká mreža, a s prednou stenou s dverami širokými 130 cm bez mreže. Kôň takto nie je izolovaný od ostatného priestoru stajne a môže byť stále v priamom kontakte s ľuďmi a celým dianím v stajni. Box je vybavený kŕmnym žľabom na jadrové krmivo a automatickou napájačkou. Veľkosť boxu je 12 až 16 m2 v závislosti od kategórie.

7.3. Väzné ustajnenie

Väzné stojisko je vhodné pre ustajnenie záprahových koní a pre kone vo výcviku. Toto stojisko musí byť minimálne 3,5 m dlhé a 1,8 m široké. Deliaca stena medzi koňmi je umiestnená vo výške cca 1 m na stĺpiku vysokom minimálne 1,8 m. Každé stojisko má svoj kŕmny žľab a automatickú napájačku. Je dobré, keď sú napájačky umiestnené o 10 cm nižšie ako kŕmny žľab.

 

jazdecke

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Svet koní 3-4/2023

Reklamný prúžok

Recenzia

Reklamný prúžok
Main page Contacts Search Contacts Search