Plemenné žrebce 2024

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID

norik.jpg
Správna chovateľská prax
Správna chovateľská prax - 6. Špecifické požiadavky na ochranu koňovitých
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 
Obsah článku
Správna chovateľská prax
4. Všeobecné požiadavky na ochranu koňovitých
5. Požiadavky na chovné zariadenia pre koňovité
6. Špecifické požiadavky na ochranu koňovitých
7. Ustajnenie koní
Prílohy - Minimálne požiadavky na ustajňovaciu plochu pre koňa
Prílohy - Požiadavky na zdravie koňovitých:
Celý článok

 

6. Špecifické požiadavky na ochranu koňovitých

(1) Kôň musí mať možnosť vidieť a počuť čo sa deje v jeho chovnom zariadení a v jeho okolitom prostredí, a musí mať možnosť s ním komunikovať.

(2) Celé vnútorné zariadenie boxových a väzných stajní musí v každom svojom detaile vylučovať možnosť zranenia koní a svojim riešením zároveň prispievať čo najviac k blízkemu a citlivému styku človeka s koňom v záujme jeho zdravia a pohody.

(3) Výška stropu stajne má vylúčiť možnosť zranenia koní. Vo voľných ustajneniach je nutná výška 4 – 4,5 m. V boxovom a väznom ustajnení stačí výška 3 – 3,2 m.

(4) Jednotlivé boxy koní majú byť oddelené plnou stenou vysokou minimálne 140 cm, najlepšie z tvrdého dreva, nad ktorou má byť mreža. Plná stena spolu s mrežou majú spolu minimálnu výšku 2,5 m. Dvere do boxu majú byť minimálne 1,3 m široké, s vonkajším bezpečnostným zatváraním. Veľkosť boxu je 12 až 16 m2 v závislosti od kategórie. viď. príloha. Väzné stojisko má byť minimálne 3,5 m dlhé a 1,8 m široké. Deliaca stena medzi koňmi má byť umiestnená vo výške cca 1 m na stĺpiku vysokom minimálne 1,8 m.

(5) Podlaha chovného zariadenia používaného na chov koní sa pokrýva vhodnou podstielkou, najmä slamou, hoblinami alebo iným vhodným materiálom, prednostne prírodného pôvodu. Podstielka musí byť čistá a suchá. Nesmie byť prašná a musí mať takú hĺbku, aby nebolo ohrozené zdravie a pohoda koňa.

(6) Kôň má mať k dispozícii dostatočný výbeh, umožňujúci voľný pohyb zvieraťa. Do výbehu sa nepočíta plocha určená pre výcvik koňa. Vo výbehu má byť prístrešok, ktorý kone chráni pred nepriaznivým počasím. Kone musia mať prístup k čerstvej, zdravie nepoškodzujúcej vode. Za vhodné zabezpečenie vonkajších výbehov sa nepovažuje použitie ostnatého drôtu.

V prípade absencie výbehu z technologických dôvodov /tréningové strediská, jazdecké oddiely v zastavaných oblastiach, dočasné ustajnenie ťažných koní/ držiteľ zabezpečí dostatočný každodenný pohyb, zabezpečujúci fyziologické potreby koní podľa druhu a spôsobu využitia.

 

 

jazdecke

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Svet koní 3-4/2023

Reklamný prúžok

Recenzia

Reklamný prúžok
Main page Contacts Search Contacts Search