Plemenné žrebce 2024

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID

achaltek.jpg
Správna chovateľská prax
Správna chovateľská prax - 5. Požiadavky na chovné zariadenia pre koňovité
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 
Obsah článku
Správna chovateľská prax
4. Všeobecné požiadavky na ochranu koňovitých
5. Požiadavky na chovné zariadenia pre koňovité
6. Špecifické požiadavky na ochranu koňovitých
7. Ustajnenie koní
Prílohy - Minimálne požiadavky na ustajňovaciu plochu pre koňa
Prílohy - Požiadavky na zdravie koňovitých:
Celý článok

 

5. Požiadavky na chovné zariadenia pre koňovité

(1) Materiály používané na výrobu pomôcok, na výstavbu chovného zariadenia a na stavbu iného príslušenstva, s ktorými môžu prísť zvieratá do styku, sa konštruujú a udržiavajú tak, aby na nich neboli ostré hrany alebo výčnelky, ktoré by mohli zvieratá poraniť, a nesmú byť pre zvieratá škodlivé. Dvere a priechody musia byť dostatočne široké a vysoké tak, aby zvieratám pri prechádzaní nimi nespôsobovali poranenie. V prípade použitia mreže v chovnom zariadení tie majú mať otvory takých veľkostí, aby zviera nemohlo cez ne prestrčiť časť svojho tela a zachytiť sa v nich.

(2) Všetky zariadenia a materiály, s ktorými prichádzajú zvieratá do styku, sa musia dať čistiť a dezinfikovať a udržiavajú sa v čistom stave.

(3) Umiestnenie chovného zariadenia a umiestnenie zvieraťa v časti chovného zariadenia nesmie preň predstavovať nebezpečenstvo. V závislosti od zaradenia zvieraťa do kategórie je potrebné brať do úvahy najmä výšku zvieraťa a dostupnosť elektrických rozvodov.

(4) Terén, vegetácia a povrch vo vonkajšej ohrade sú uspôsobené zvieraťu a predchádzajú zraňovaniu zvierat a ich pádom v dôsledku pokĺznutia. V prípade potreby sa vo vonkajšej ohrade zabezpečí odvádzanie nadbytočnej vody.

(5 Vonkajšie výbehy sa vhodne zabezpečujú proti uniknutiu zvieraťa, čo by mohlo mať za následok zhoršenie jeho pohody v dôsledku nedostatočnej starostlivosti, nedostatku krmiva a vody, a zvýšenie rizika ochorenia. Za vhodné zabezpečenie vonkajších výbehov sa nepovažuje použitie elektrických oplôtkov.

(6 V prípade vytvárania skupín zvierat alebo v prípade pridania zvieraťa do existujúcej skupiny je potrebné predchádzať problémom so sociálnym správaním, ku ktorým môže prichádzať v dôsledku zmeny sociálnej štruktúry skupiny. Zviera chované v skupine musí mať možnosť schovať sa alebo sa ukryť pred ostatnými zvieratami v skupine. Zviera, ktoré sa správa agresívne, alebo ktoré by mohlo ohroziť ostatné zvieratá akýmkoľvek iným spôsobom, je potrebné chovať oddelene od ostatných zvierat.

 

 

jazdecke

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Svet koní 3-4/2023

Reklamný prúžok

Recenzia

Reklamný prúžok
Main page Contacts Search Contacts Search