Vyhľadávanie v databáze koní plemien v správe NŽ Topoľčianky, š.p.


Searching in the horse breeds database.
Suchen in der Pferdedatenbank

 

Na vyhľadanie koňa Vám stačí zadať časť mena alebo čísla koňa. V tabuľke sa Vám zobrazia kone, ktoré v čísle alebo mene obsahujú Vami zadaný text. Čím presnejšie zadáte meno alebo číslo výber sa zúži. Pri vyhľadávaní podľa čipu musíte zadať presne číslo čipu.


To search for a horse it is sufficient to state a part of the name or a part of the number of the horse. There will be a chart displayed with names of horses which contain stated texts. The more exact name or number you state, the narrower will be the selection. When searching according to a chip number you have to state the exact chip number.

Zur Suche reicht es ein Teil des Pferdenames oder Pferdenummer eingeben. Sie sehen in der Tabelle die Pferde, welche den von Ihnen eingegebenen Text enthalten. Die Selektion ist je kürzer, desto genaueren Name oder Nummer Sie eingeben. Bei der Suche nach Chip, muss man ganze Chipnummer eingeben.Hľadaj koňa podľa "ČÍSLA" : 
Search for a horse according to a „number“: 
Suche nach der Nummer: 
 
(Napíš celé alebo časť čísla koňa. Minimálne 2 cifry.)
(State full or a part of the horse number. Minimum 2 figures)
(Schreiben Sie vollständige Nummer oder ihre Teil. Mindestens zwei Ziffern.)Hľadaj koňa podľa "MENA" : 
Search for a horse according to a „name“: 
Suche nach dem Name: 
 
(Napíš celé alebo časť mena koňa. Minimálne 3 znaky.)
(State full or a part of the horse name. Minimum 3 figures)
(Schreiben Sie den vollständigen Namen oder einen Teil des Namens. Mindestens drei Ziffern)Hľadaj podľa "Čísla čipu" : 
Search for a horse according to a „chip“: 
Suche nach der Chipnummer: 
 
(Napíš celé číslo čipu.)
(State exact chip number.)
(Schreiben Sie die ganze Chipnummer)Hlavná stránka PK