KARTA KOŇA (Card of the horse):


Základné údaje

Čip :
(Chip Number)
Životné číslo :
(Identification Number)
703001402403108
Číslo :
(Number)
3843
Meno :
(Name)
Koheilan XIII (Koh. VIII-31 SK) Sympatik
Kmeňové meno :
(Common name)
Otec :
(Sir)
Koheilan VIII (Koh.IV-17)
Matka :
(Dam)
Siglavy Bagdady I-21
Deň narodenia :
(Day of birth)
2008-04-14
Rok narodenia :
(Year of birth)
2008
Pohlavie :
(Sex)
žrebec
Plemeno :
(Breed)
Shagya-arab
Farba :
(Colour)
beluš
Popis :
(Outline diagram/description)
v.nepr.hv.zuž.sa v n.prúž.,úz.ruž.šň; ľ.st: SK

Plemenná kniha

Zapísaný v PK :
(Registered in Stud Book)
shagya arab originalny arab
Rok zaradenia :
(Year of classification)
0
Rok vyradenia :
(Year of disqualification)
0
Vyradenie :
Športová výkonnosť :
(Sport capacity value)
Rok zistenia výkonnosti :
(Year of the sport capacity value detection)
2015
Trieda :
(Class)
Hodnotenie typu :
(Valuation of the type)
0.00
Hodnotenie exteriéru :
(Valuation of the exterier)
0
Hodnotenie výkonnosti :
(Valuation of the sport capacity value)
0

Miery

KV Pásková [cm] :
(Tape measure)
167
KV Palicová [cm] :
(Stick measure)
157
Obvod hrude [cm] :
(Ribs/breast girth)
191
Obvod záprstia [cm] :
(Cannon girth)
20
Hmotnosť [kg] :
(Weight)
0
Chovateľ :
(Breeder)
Majiteľ :
(Owner)
Plemenitba :
(Inbreeding)
Plemenitba


Pôvod (Pedigree):
Koheilan VIII (Koh.IV-17)
Shagya-arab
(1987)-
Koheilan IV
Shagya-arab
(1976)-
Koheilan III Shagya-arab (1967)-Koheilan II /Koh.I-4 Shagya-arab (1961)-
Rasim I-5 Shagya-arab (1958)-
Siglavy Bagdady-2 Shagya-arab (1968)-Siglavy Bagdady Shagya-arab (1956)-
Shagya XVI-7 Shagya-arab (1955)-
Gazal I-2
Shagya-arab
(1973)-
Gazal I Shagya-arab (1954)-Gazal VII (A1182 DA1001) G II-5 Shagya-arab (1944)-
Shagya XXIII Shagya-arab (0)-
Orestes II-5 Shagya-arab (1961)-Orestes II Shagya-arab (1948)-
Shagya X-12 Shagya-arab (1950)-
Siglavy Bagdady I-21
Shagya-arab
(1995)-
Siglavy Bagdady I (192)
Shagya-arab
(1971)-
Siglavy Bagdady Shagya-arab (1956)-Siglavy Bagdady V arabský plnokrvník (1939)-
Shagya XXVII-11 Shagya-arab (1946)-
Shagya X-4 Shagya-arab (1949)-Shagya X Shagya-arab (1941)-
Shagya II-5 Shagya-arab (1934)-
Kasr El Nil-1
Shagya-arab
(1977)-
Kasr El Nil arabský plnokrvník (1971)-Tuhotmos arabský plnokrvník (1962)-
Bint El Nil arabský plnokrvník (1963)-
Dahoman IX-7 Shagya-arab (1966)-Dahoman IX Shagya-arab (1954)-
Shagya X-5 Shagya-arab (1948)-


Hlavná stránka PK