On-line plemenná kniha. (Aktualizácia 7.február 2024)

PK NORIK - ŽREBCE
PK NORIK - KOBYLY
PK SLOVENSKÝ TEPLOKRVNÍK - ŽREBCE
PK SLOVENSKÝ TEPLOKRVNÍK - KOBYLY
PK HAFLING - ŽREBCE
PK HAFLING - KOBYLY
PK BELGONORIK - ŽREBCE
PK BELGONORIK - KOBYLY
PK FURIOSO - ŽREBCE
PK FURIOSO - KOBYLY
PK BELGIK - ŽREBCE
PK BELGIK - KOBYLY
PK NONIUS - ŽREBCE
PK NONIUS - KOBYLY
PK NORIK MURÁNSKY - ŽREBCE
PK NORIK MURÁNSKY - KOBYLY
PK WELSH PONY - ŽREBCE
PK WELSH PONY - KOBYLY
PK SLOVENSKÝ ŠPORTOVÝ PONY - ŽREBCE
PK SLOVENSKÝ ŠPORTOVÝ PONY - KOBYLY
PK SOMÁR - ŽREBCE
PK SOMÁR - KOBYLY
PK PONY - ŽREBCE
PK PONY - KOBYLY
PK PAINT HORSE - ŽREBCE
PK PAINT HORSE - KOBYLY
PK QUARTER HORSE - ŽREBCE
PK QUARTER HORSE - KOBYLY
PK APPALOOSA - ŽREBCE
PK APPALOOSA - KOBYLY
PK FLÁMSKY KÔŇ - ŽREBCE
PK FLÁMSKY KÔŇ - KOBYLY

Vyhľadávanie

ZCHKS pripravil pre svojich členov a priaznivcov plemennú knihu on-line. Z dôvodu platnosti nového zákona o ochrane osobných údajov, budeme majiteľov a chovateľov zverejňovať po ich súhlase. On-line PK obsahuje i prehliadač koní , ktoré nesplnili podmienky zápisu do PK. V prípade nejasností, alebo rozporu údajov v on –line PK s Vašimi údajmi nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu zchks@horses.sk kde uveďte vždy meno koňa, jeho životné číslo a popíšte rozpor v on-line PK a Vašimi údajmi.

Ďakujeme Vám za spoluprácu.