Plemenné žrebce 2020

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID

furioso.jpg
ZCHKS
ZCHKS
Dňa 10.júla 2020 bude kancelária ZCHKS z dôvodu čerpania dovoleniek zatvorená PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Štvrtok, 09 Júl 2020 06:27
Dňa 10.júla 2020 bude kancelária ZCHKS z dôvodu čerpania dovoleniek zatvorená.
 
Dňa 18. 3. 2020 nás náhle opustil Milan Alakša PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Štvrtok, 19 Marec 2020 11:49
m_alaksa_parte
 
ZCHKS v zmysle nariadenia ruší všetky podujatia, ktoré sú plánované pod jeho záštitou. PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Streda, 11 Marec 2020 08:03
Ústredný krízový štáb SR vydal v pondelok 9. marca 2020 nariadenie, podľa ktorého sa s okamžitou platnosťou zakazuje usporiadanie akýchkoľvek kultúrnych, športových a verejných podujatí na území SR.
Tento zákaz začal platiť 10. marca 2020 a potrvá do odvolania.

ZCHKS preto v zmysle nariadenia ruší všetky podujatia, ktoré sú plánované pod jeho záštitou, s platnosťou do odvolania.
 
Členská schôdza ZCHKS – Topoľčianky, 14. marca 2020  – ZRUŠENÁ
Zvod žrebcov a kobýl plemena hafling – Lužianky, 15. marca 2020 – ZRUŠENÝ
Súťaž v skoku vo voľnosti 3 a 4-ročných koní – TN - Nozdrkovce, 21. marca 2020  – ZRUŠENÁ
Prehliadka teplokrvných plemenných žrebcov – TN - Nozdrkovce, 21. marca 2020  – ZRUŠENÁ
Výkonnostné skúšky chladnokrvných žrebcov – Dobšiná, 24. marca 2020 – PRESUNUTÉ
Predvýber chladnokrvných žrebcov – Morovno, 16. mája 2020  – INDIVIDUÁLNE PREDVÝBERY
Furmanské preteky – Morovno, 16. mája 2020 – ZRUŠENÉ
Predvýber žrebcov plemien furioso, nonius a slovenský teplokrvník – Čierna Voda, 20. mája 2020 – INDIVIDUÁLNE PREDVÝBERY
Predvýber teplokrv. žrebcov – Spišská N. Ves, 21. mája 2020  – INDIVIDUÁLNE PREDVÝBERY
Bonitácia ŠCH plemena norik muránsky – Dobšiná, 22. mája 2020  – LEN VÝBEROVÁ KOMISIA
Bonitácia ŠCH plemena furioso – Motešice, Cetuna, 28. mája 2020  – LEN VÝBEROVÁ KOMISIA
Furmanské preteky – Velušovce, 4. júla 2020  – ZRUŠENÉ

Zároveň by sme chceli požiadať majiteľov koní, ktorí potrebujú vykonať administratívne zmeny majiteľov, aby doklady zasielali výlučne poštou.
 
Posledná úprava Nedeľa, 17 Máj 2020 10:59
 
Zrušenie členskej schôdze ZCHKS, plánovanej na deň 14. 3. 2020 PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Pondelok, 09 Marec 2020 12:13
Na základe doporučení predsedu vlády SR a MZV SR o preventívnych opatreniach na predchádzanie šírenia koronavírusu Obecný úrad v Topoľčiankach zrušil pre ZCHKS prenájom priestorov na 14. 3. 2020.
Z uvedených dôvodov, ako aj z dôvodu predchádzať šíreniu vírusu je
na základe rozhodnutia predstavenstva členská schôdza ZCHKS, ktorá sa mala uskutočniť 14. 3. 2020 zrušená.

O novom termíne členskej schôdze ZCHKS Vás budeme informovať v zmysle Stanov ZCHKS.
Posledná úprava Streda, 11 Marec 2020 08:03
 
Výročná členská schôdza ZCHKS - 14. marec 2020 PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Pondelok, 02 Marec 2020 17:34

zchks

 

Rokovací poriadok

Volebný poriadok

Správa ZCHKS za rok 2019

 

 
Sumárny zoznam akcií v roku 2020 PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Piatok, 14 Jún 2019 13:47

Akcia

Miesto

Termín

Prehliadka chladnokrvných žrebcov

Prvý predvýber chladnokrvných žrebcov

Trenčín - Nozdrkovce

7. 3. 2020

VČS ZCHKS

Topoľčianky

14. 3. 2020

Predvýber a zvod 3-ročných žrebcov a kobýl plemena hafling

Lužianky (Nitra)

15. 3. 2020

Skok vo voľnosti 3 - 4-ročných koní

Trenčín - Nozdrkovce

21. 3. 2020

Skok vo voľnosti 3 - 4-ročných koní

Prešov

4. 4. 2020

Jarné výkonnostnéskúšky chladnokrvných žrebcov

Dobšiná

marec 2020

Druhý predvýber chladnokrvných žrebcov

Morovno

16. 5. 2020

Predvýber žrebcov plemien furioso, nonius a slovenský teplokrvník (západ)

Čierna Voda

20. 5. 2020

Svetová výstava haflingov

Ebbs (Rakúsko)

21. - 24. 5. 2020

Predvýber teplokrvných žrebcov - východ

JK Mackovjak Spišská Nová Ves

21. 5. 2020

Bonitácia ŠCH plemena norik muránsky

Výkonnostné skúšky chladnokrvných kobýl

SCHK Dobšiná

22.  5. 2020

Bonitácia ŠCH plemena furioso

Prevýber žrebcov plemien furioso a nonius

Motešice a Cetuna

28. 5. 2020

Bonitácia chovu plemena slovenský športový pony

Predvýber žrebcov a kobýl SŠP

Veľké Pole

29. 5. 2020

Výstava koní Oravy

Veličná

4. 7. 2020

Národná výstava HZ

Agrokomplex Nitra

20. - 23. 8. 2020

Stredoslovenská výstava koní

Podzámčok

1. 9. 2020

Majstrovstvá Slovenska v orbe dvojzáprahmi

Senohrad

12. 9. 2020

Kôň 2020

Trenčín - Nozdrkovce

12. 9. 2020

Kritériá mladých koní (kvalifikácia)

JK  Cedos Trenčín – Nozdrkovce

8. - 10. 5. 2020

Kritériá mladých koní (kvalifikácia)

TJ Slávia UVLF Košice

30. - 31. 5. 2020

Kritériá mladých koní (kvalifikácia)

Hippoclub Liptovská Sielnica

5. - 7. 6. 2020

Kritériá mladých koní (kvalifikácia)

JK RS TEAM Bratislava

25. - 26. 7. 2020

Kritériá mladých koní (kvalifikácia)

JK Slávia Spišská Nová Ves

23. 8. 2020

Kritériá mladých koní (kvalifikácia)

Hippoclub Liptovská Sielnica

19. - 20. 9. 2020

Jeseň

Akcia

Miesto

Termín

Výkonnostné skúšky kobýl slovenského teplokrvníka

výberové konanie

október 2020

Výkonnostné skúšky teplokrvných žrebcov

výberové konanie

1. 10. 2020

Šampionát mladých koní slovenského teplokrvníka a pony

Kritériá mladých koní – finále

Trenčín – Nozdrkovce

3. - 4. 10. 2020

Spoločné majstrovstvá SR a ČR furmanov

Trenčín – Nozdrkovce

10. 10. 2020

Bonitácia ŠCH plemena norik muránsky

SCHK Dobšiná

14. - 15. 10. 2020

Bonitácia ŠCH plemena furioso

Motešice a Cetuna

20. 10. 2020

Výkonnostné skúšky žrebcov furioso a nonius

výberové konanie

21. 10. 2020

Bonitácia chovu plemena SŠP

Výkonnostné skúšky žrebcov a kobýl SŠP

Veľké Pole

22. 10. 2020

Výkonnostné skúšky chladnokrvných žrebcov a kobýl

výberové konanie

30. 10. 2020

Posledná úprava Pondelok, 02 Marec 2020 17:50
 
Ing. Juraj Kovalčík sa zaradil medzi sedemdesiatnikov PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Sobota, 08 Jún 2019 06:42

kovalcik02 

Juraj Kovalčík sa narodil 8. 6. 1949 v Tatranskej Lomnici. Ako syn chatára na Kežmarskej chate v detstve inklinoval k lyžovaniu a k prírode. No už v roku 1962 začal jazdiť vo Veľkej Lomnici u trénera Štefana Husára. Neskôr jeho kroky smerovali za koňmi do Barce pri Košiciach, kde začal študovať na Strednej veterinárnej škole. Keďže v tom čase boli lepšie podmienky na jazdenie v Nitre, po prvom ročníku v roku 1965 prestúpil na Strednú veterinárnu školu do Nitry. V tom období jazdecký oddiel na Mikovom dvore viedol Ing. Ivan Masek. V oddiele sa zišla silná generácia koniarov. Spolu s Jurajom boli ďalšími členmi spolužiaci Miroslav Tároš, Miroslav Galousek, Láďo Fajna a ďalší výborní jazdci. S JO v Nitre na Mikovom dvore bol spätý až do ukončenia vysokoškolských štúdií v roku 1973. Dvojročnú základnú vojenskú službu absolvoval v Liptovskom Mikuláši ako tréner moderných päťbojárov. Po jej skončení nastúpil v roku 1975 do PP Topoľčianky ako vedúci objektu Rybník, neskôr ako vedúci jazdiarne a následne ako hlavný zootechnik Žrebčína Topoľčianky.
Jeho prvým koňom v Žrebčíne Topoľčianky bola kobyla Ilena (Hubertus I-15 z Illi po Árkász xx). Neskôr jazdil Rusalku (Alarm VI-26 z Renáty po Ibrahim), na ktorej vyhral krajské Majstrovstvá západoslovenského kraja v parkúre. Dlhé roky jazdil na Flóre (Alarm VI-33 z Fuksie po Rytier), s ktorou skončil v roku 1984 na Čiernej Vode na treťom mieste v majstrovskej súťaži jednotlivcov, zvíťazil v Memoriáli Dr. Zátureckého. Spolu s Milanom Alakšom a Pavlom Gašparom sa stali majstrami SR v družstvách v roku 1983 v Košiciach. Okrem Flóry v Topoľčiankach jazdil kone ako Ruleta (Duellano II-45 z Ruže po Ontário), Vazal ( Alarm VI-3 z Varín -23 po Varín xx), Libertus xx ( Wiesenklee z Libéria),  Alhambra (Konzulent 20 z Alarm I-15) , Heľpa (NS VIII-47 z Helianthy). S aktívnym jazdením skončil v roku 1990.
Juraj Kovalčik mal to šťastie, že ako jeden z mála ľudí pracoval len u jedného zamestnávateľa – v Žrebčíne Topoľčianky. Vypracoval sa na uznávaného odborníka, ktorý je akceptovaný doma i v zahraničí. Po odchode do dôchodku je stále aktívnym členom Výberovej komisie pre chov koní MPRV SR. Pravidelne hodnotí kone doma i v zahraničí.
Juraj, k Tvojmu jubileu Ti želáme veľa zdravia, rodinnej pohody a ešte veľa pekných chvíľ strávených pri koňoch.
ZCHKS
Juraj Kovalčík sa narodil 8. 6. 1949 v Tatranskej Lomnici. Ako syn chatára na Kežmarskej chate v detstve inklinoval k lyžovaniu a k prírode. No už v roku 1962 začal jazdiť vo Veľkej Lomnici u trénera Štefana Husára. Neskôr jeho kroky smerovali za koňmi do Barce pri Košiciach, kde začal študovať na Strednej veterinárnej škole. Keďže v tom čase boli lepšie podmienky na jazdenie v Nitre, po prvom ročníku v roku 1965 prestúpil na Strednú veterinárnu školu do Nitry. V tom období jazdecký oddiel na Mikovom dvore viedol Ing. Ivan Masek. V oddiele sa zišla silná generácia koniarov. Spolu s Jurajom boli ďalšími členmi spolužiaci Miroslav Tároš, Miroslav Galousek, Láďo Fajna a ďalší výborní jazdci. S JO v Nitre na Mikovom dvore bol spätý až do ukončenia vysokoškolských štúdií v roku 1973.
Dvojročnú základnú vojenskú službu absolvoval v Liptovskom Mikuláši ako tréner moderných päťbojárov. Po jej skončení nastúpil v roku 1975 do PP Topoľčianky ako vedúci objektu Rybník, neskôr ako vedúci jazdiarne a následne ako hlavný zootechnik Žrebčína Topoľčianky. Jeho prvým koňom v Žrebčíne Topoľčianky bola kobyla Ilena (Hubertus I-15 z Illi po Árkász xx). Neskôr jazdil Rusalku (Alarm VI-26 z Renáty po Ibrahim), na ktorej vyhral krajské Majstrovstvá západoslovenského kraja v parkúre. Dlhé roky jazdil na Flóre (Alarm VI-33 z Fuksie po Rytier), s ktorou skončil v roku 1984 na Čiernej Vode na treťom mieste v majstrovskej súťaži jednotlivcov, zvíťazil v Memoriáli Dr. Zátureckého. Spolu s Milanom Alakšom a Pavlom Gašparom sa stali majstrami SR v družstvách v roku 1983 v Košiciach. Okrem Flóry v Topoľčiankach jazdil kone ako Ruleta (Duellano II-45 z Ruže po Ontário), Vazal ( Alarm VI-3 z Varín -23 po Varín xx), Libertus xx ( Wiesenklee z Libéria),  Alhambra (Konzulent 20 z Alarm I-15) , Heľpa (NS VIII-47 z Helianthy).
S aktívnym jazdením skončil v roku 1990.Juraj Kovalčik mal to šťastie, že ako jeden z mála ľudí pracoval len u jedného zamestnávateľa – v Žrebčíne Topoľčianky. Vypracoval sa na uznávaného odborníka, ktorý je akceptovaný doma i v zahraničí. Po odchode do dôchodku je stále aktívnym členom Výberovej komisie pre chov koní MPRV SR. Pravidelne hodnotí kone doma i v zahraničí. Juraj, k Tvojmu jubileu Ti želáme veľa zdravia, rodinnej pohody a ešte veľa pekných chvíľ strávených pri koňoch.

ZCHKS

 

Posledná úprava Streda, 26 Jún 2019 07:08
 
Dňa 17. 3. 2019 nás náhle opustil Fridrich Pisara PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Pondelok, 18 Marec 2019 13:39

pisara

Fridrich Pisara sa narodil 19. 7. 1940 v Brunovciach.

Celý jeho život ho sprevádzali kone. V období, ktoré koňom neprialo, ako predseda Poľnohospodárskeho družstva v Soblahove vybudoval v Trenčíne - Nozdrkovciach moderné jazdecké centrum.

Svojím mimoriadnym „koniarskym“ citom videl i to, čo ostatní nevideli. Po zmene režimu v roku 1989 mohol naplno rozvinúť lásku ku koňom. Aktívne vstupoval do diania pri transformácii chovu koní na Slovensku. V roku 1995 bol zakladajúcim členom Zväzu chovateľov koní na Slovensku a prvým predsedom Predstavenstva ZCHKS. V tomto neľahkom období sa mu podarilo stabilizovať chov koní na Slovensku. Bol rešpektovaným odborníkom na Slovensku a v Českej republike.

 

Odišiel vzácny človek, ktorý miloval kone a žil pre ne.

Posledná rozlúčka bude v Dome smútku Juh, Trenčín 21.3.2019 o 14,00 hod.

Česť jeho pamiatke a úprimnú sústrasť pozostalým!

Posledná úprava Pondelok, 18 Marec 2019 13:45
 
Výročná členská schôdza ZCHKS PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Pondelok, 11 Marec 2019 14:07
zchks
Topoľčianky - 23. marec 2019
 
Výberové konanie na usporiadanie majstrovstiev Slovenska v orbe dvojzáprahom jednoradličným pluhom v roku 2019 PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Štvrtok, 07 Február 2019 08:08

ZCHKS vyhlasuje výberové konanie na uskutočnenie majstrovstiev Slovenska v orbe dvojzáprahom jednoradličným pluhom v roku 2019:

  • areál vhodný na orbu min. rozmery 70 x 120 m pripravený na orbu (vhodná plodina, úprava parcely),
  • zabezpečenie stravovania oráčov, pomocníkov a rozhodcov v areáli,
  • technické zabezpečenie (ozvučenie, prívod elektriky, personál).

Ponuky zasielajte do 30. 3. 2019 na adresu: ZCHKS, Moravecká 32, 951 93 Topoľčianky.

Posledná úprava Piatok, 08 Február 2019 08:11
 
Výberové konanie na usporiadanie finále „Pohára ZCHKS vo furmanských súťažiach 2019“ PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Sobota, 05 Január 2019 11:07

ZCHKS vyhlasuje výberové konanie na uskutočnenie finále „Pohára ZCHKS vo furmanských súťažiach 2019“. Predpokladaný termín finále: 12. 10. 2019. Podmienky pre uchádzačov:

  • areál s trávnatou plochou – min. rozmery 70 x 100 m, vítané sú nerovnosti terénu ako zvlnenie, vodná priekopa a pod.;
  • ustajnenie pre 20 koní;
  • zabezpečenie ubytovania a stravovania furmanov v areáli, resp. maximálne do 10 km od areálu;
  • technické zabezpečenie (ozvučenie, personál);
  • finančné podmienky prenájmu.

Ponuky zasielajte do 30. 3. 2019 na adresu: ZCHKS, Moravecká 32, 951 93 Topoľčianky.

Posledná úprava Pondelok, 28 Január 2019 09:06
 
«ZačiatokDozadu12345DopreduKoniec»

Stránka 1 z 5

jazdecke

Reklamný prúžok

Prečítajte si

Reklamný prúžok

Recenzia

Reklamný prúžok
Main page Contacts Search Contacts Search