Plemenné žrebce 2020

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID

wpb.jpg
CHOV
News
Predvýber chladnokrvných žrebcov

Predvýbery žrebcov v roku 2011 sa budú konať dňa 14. 5. 2011 v Morovne počas furmanských pretekov o 9°° hod a dňa 17. 5. 2011 v SCHK Dobšinej počas jarnej bonitácie chráneného chovu, o 13°° hod Z dôvodu aktualizácie základných telových mier a zabezpečenia zootechnickej fotodokumentácie je potrebné, aby žrebce boli k dispozícii pracovníkom ZCHKS 1 hodinu pred začiatkom predvýberu.

Čítať celý článok...
 
Predvýber žrebcov ostatných plemien
Žiadame majiteľov mladých 3-ročných žrebcov všetkých plemien v kompetencii ZCHKS (nonius, norik, belgik, norik muránsky, slovenský športový pony), ktorých žrebce spĺňajú podmienky štatútov PK a STN 46 6310 „Plemenné kone“, a ktorí majú záujem o zaradenie svojich žrebcov do testu prípravy na skúšky výkonnosti, aby svoje žiadosti o predvýber zaslali na adresu ZCHKS do 31. mája 2011. Ako súčasť žiadosti je potrebné zaslať kópiu potvrdenia o pôvode žrebca. Na základe žiadostí budú stanovené zvodové miesta na uskutočnenie predvýberov žrebcov. Predvýbery sa uskutočnia hromadne. Miesto bude určené dodatočne na základe prihlásených koní.
 
Predkladanie žiadostí o priame podpory na zvieratá na rok 2011
ppa
 
PERSPEKTÍVY V GENETIKE KONÍ A DNA TESTY NA ZÁKLADE ISAG 2010

V súčasnosti už aj jedno z najznámejších, najobľúbenejších i najušľachtilejších zvierat - kôň má dokončenú mapu genómu podobne ako človek, či iné experimentálne zvieratá. V publikácii prestížneho vedeckého časopisu Science z novembra 2009 sú prezentované výsledky dlhodobého projektu viacerých vedeckých tímov, ktorí skompletizovali genetickú informáciu koní. Ide o najväčší úspech v genetike koní, s možnosťou využitia poznatkov pri komparatívnych ako i populačných štúdiách. Veľkosť genómu koní je 2,7 gigabáz, pričom až 17 párov chromozómov z celkových 32 je podobných človeku. Vedci predpokladajú, že v DNA koní sa nachádza až 20 322 génov, ktoré kódujú bielkoviny. Mnohé z nich sa podobajú sekvenciou ľudským, čo je možné využiť pri výskume humánnych ochorení ako sú napríklad zápalové procesy, problémy s munitnou odpoveďou, neplodnosť či poruchy svalového tkaniva.

Čítať celý článok...
 
Neprevzatá dokumentácia
pastarchives Upozorňujem všetkých majiteľov koní bez dokladov o pôvode (pas, POP) na zoznam neprevzatých dokladov, ktorý sa nachádza na stránke www.horses.sk. Majitelia, ktorí chcú doklady získať, nech kontaktujú pracovníkov ZCHKS. V prípade nového majiteľa je potrebné dokladovať vlastnícky vzťah (kúpna zmluva, hlásenka, čestné prehlásenie).

 
PD Čingov Smižany odpredá celý ŠCH chladnokrvných koní ...

PD Čingov Smižany odpredá celý ŠCH chladnokrvných koní umiestnených na stredisku Tepličky . Cena dohodou

Čítať celý článok...
 
Predvýber ST a Furioso 2010

Na základe Metodického pokynu pre predvýber teplokrvných žrebcov na rok 2010 sa v jazdeckom areáli JK Mackovjak uskutočnil 11. mája 2010 prvý z troch predvýberov teplokrvných žrebcov. Komisii v zložení: doc. Ing. Marko Halo, PhD. Ing. František Grácz a MVDr. Štefan Karahuta boli predvedené štyri žrebce. Druhý predvýber sa uskutočnil 18. mája 2010 v novom areáli JK Napoly v Šamoríne. Zo siedmych prihlásených žrebcov sa predvýberu nezúčastnil jeden žrebec, jeden žrebec požiadal o individuálny predvýber. Z piatich zúčastnených žrebcov komisia v zložení: doc. Ing. Marko Halo, PhD. Ing. František Grácz a MVDr. Michal Hollý predvybrala štyri žrebce. Samostatný predvýber žrebcov pre populáciu furiosa sa uskutočnil v novom areáli Elán Čierna Voda. Komisii v zložení: doc. Ing. Marko Halo, PhD., Ing. František Grácz, MVDr. Eduard Morvay a Ing. Peter Görözdi sa predstavilo desať žrebcov, z ktorých boli predvybraté štyri.

Čítať celý článok...
 
Návrh zákona o šľachtení a plemenitbe (plemenársky zákon) - PRIPOMIENKOVÉ KONANIE
Zákon a informácie o pripomienkovom konaní nájdete tu.
 
Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory - na zvieratá
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov, oznamuje záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania žiadosti o...
viac informácií
 
Hodnotenie kobýl plemena hafling, Nitra – 17. apríla 2010

znak_hafl   Katalóg kobýl a hodnotenie

Čítať celý článok...
 
Predvýber žrebcov ostatných plemien
Žiadame majiteľov mladých 3-ročných žrebcov všetkých plemien v kompetencii ZCHKS (nonius, hafling, norik, belgik, norik muránsky, slovenský športový pony), ktorých žrebce spĺňajú podmienky štatútov PK a STN 46 6310 „Plemenné kone“, a ktorí majú záujem o zaradenie svojich žrebcov do testu prípravy na skúšky výkonnosti, aby svoje žiadosti o predvýber zaslali na adresu ZCHKS do 30. mája 2010. Ako súčasť žiadosti je potrebné zaslať kópiu potvrdenia o pôvode žrebca. Na základe žiadostí budú stanovené zvodové miesta na uskutočnenie predvýberov žrebcov.
 
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

Stránka 10 z 13

jazdecke

Reklamný prúžok

Prečítajte si

Reklamný prúžok

Recenzia

Reklamný prúžok
Main page Contacts Search Contacts Search