Plemenné žrebce 2019

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID 2019

furioso.jpg
CHOV
News
Predvýber ST a Furioso 2010

Na základe Metodického pokynu pre predvýber teplokrvných žrebcov na rok 2010 sa v jazdeckom areáli JK Mackovjak uskutočnil 11. mája 2010 prvý z troch predvýberov teplokrvných žrebcov. Komisii v zložení: doc. Ing. Marko Halo, PhD. Ing. František Grácz a MVDr. Štefan Karahuta boli predvedené štyri žrebce. Druhý predvýber sa uskutočnil 18. mája 2010 v novom areáli JK Napoly v Šamoríne. Zo siedmych prihlásených žrebcov sa predvýberu nezúčastnil jeden žrebec, jeden žrebec požiadal o individuálny predvýber. Z piatich zúčastnených žrebcov komisia v zložení: doc. Ing. Marko Halo, PhD. Ing. František Grácz a MVDr. Michal Hollý predvybrala štyri žrebce. Samostatný predvýber žrebcov pre populáciu furiosa sa uskutočnil v novom areáli Elán Čierna Voda. Komisii v zložení: doc. Ing. Marko Halo, PhD., Ing. František Grácz, MVDr. Eduard Morvay a Ing. Peter Görözdi sa predstavilo desať žrebcov, z ktorých boli predvybraté štyri.

Čítať celý článok...
 
Návrh zákona o šľachtení a plemenitbe (plemenársky zákon) - PRIPOMIENKOVÉ KONANIE
Zákon a informácie o pripomienkovom konaní nájdete tu.
 
Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory - na zvieratá
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov, oznamuje záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania žiadosti o...
viac informácií
 
Hodnotenie kobýl plemena hafling, Nitra – 17. apríla 2010

znak_hafl   Katalóg kobýl a hodnotenie

Čítať celý článok...
 
Predvýber žrebcov ostatných plemien
Žiadame majiteľov mladých 3-ročných žrebcov všetkých plemien v kompetencii ZCHKS (nonius, hafling, norik, belgik, norik muránsky, slovenský športový pony), ktorých žrebce spĺňajú podmienky štatútov PK a STN 46 6310 „Plemenné kone“, a ktorí majú záujem o zaradenie svojich žrebcov do testu prípravy na skúšky výkonnosti, aby svoje žiadosti o predvýber zaslali na adresu ZCHKS do 30. mája 2010. Ako súčasť žiadosti je potrebné zaslať kópiu potvrdenia o pôvode žrebca. Na základe žiadostí budú stanovené zvodové miesta na uskutočnenie predvýberov žrebcov.
 
Predvýbery a skúšky výkonnosti teplokrvných žrebcov športového typu a žrebcov plemena furioso
Predvýbery do 100-dňového testu sa uskutočnia:
• 11. 5. 2010 na východnom Slovensku
• 18. 5. 2010 na západnom Slovensku
Miesta výberov budú spresnené podľa prihlásených koní. Majitelia žrebcov prihlásených na predvýber o ňom budú včas informovaní. Prihlášky do predvýberu zašlite do 30. apríla 2010!
Skúšky výkonnosti teplokrvných a žrebcov plemena furioso sa uskutočnia:
• v dňoch 5.-6.10. 2010.
Miesto bude spresnené na základe výberového konania. Prihlášky do výberového konania na usporiadanie skúšok výkonnosti teplokrvných žrebcov a žrebcov plemena furioso v roku 2010 treba zaslať na adresu ZCHKS do 30. mája 2010!
 
Kalendár chovateľských akcií 2010
Čítať celý článok...
 
Návrh denného poriadku testačnej stanice kobýl

 

Čítať celý článok...
 
Návrh prevádzkového poriadku testačnej stanice kobýl

Testačná stanica kobýl (predpoklad troch staníc v prirodzených regiónoch chovu koní) musí spĺňať nasledovné podmienky:

Čítať celý článok...
 
Žiadosti o podporu na veľké dobytčie jednotky na rok 2010

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

oznamuje záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania žiadosti na rok 2010 o:

podporu na veľké dobytčie jednotky podľa nariadenia vlády SR č. 266 /2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na veľkú dobytčiu jednotku v platnom znení v termíne od 1. marca 2010 do 31. marca 2010.

Čítať celý článok...
 
Vyhláška o identifikácii a registrácii koňovitých zvierat
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii koňovitých zvierat

 

 
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

Stránka 10 z 13

jazdecke

Reklamný prúžok

Prečítajte si

Reklamný prúžok
Main page Contacts Search Contacts Search