Plemenné žrebce 2020

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID

st.jpg
CHOV
News
Výkonnostné skúšky teplokrvných žrebcov športového typu 2013

For Fair

KATALÓG VÝKONNOSTNÝCH SKÚŠOK

Zväz chovateľov koní ako uznaná chovateľská organizácia poverená vedením PK slovenského teplokrvníka a furiosa, ako aj  výkonom kontroly úžitkovosti koní oznamuje, že termín výkonnostných skúšok teplokrvných žrebcov športového typu a furiosa bol stanovený na 2. 10. 2013 Výkonnostné skúšky sa uskutočnia v Žrebčíne Motešice (krytá hala). V prípade, že ste sa ako majitelia žrebcov rozhodli so svojím žrebcom výkonnostných skúšok zúčastniť, žiadame Vás o potvrdenie účasti do 20. 9. 2013 z dôvodu aktualizovania katalógu žrebcov. Ak nie ste spokojný s fotografiou Vášho žrebca uverejnenou na www.horses.sk, je potrebné zaslať aktuálnu fotografiu žrebca s identifikáciou na e-mail adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Čítať celý článok...
 
Informácia k vystavovaniu pasov koní

Upozorňujeme všetkých chovateľov koní, ktorých kone nemajú vystavený identifikačný doklad koňovitého zvieraťa, aby kontaktovali pracovníkov ZCHKS (e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ). Pri inventarizácii nevystavených pasov boli zistené nedostatky, ktoré bránia ZCHKS vystaviť identifikačný doklad.

Uvádzame sumár koní s nevystaveným pasom za roky 2010 – 2012, ako aj dôvod nevystavenia:

Čítať celý článok...
 
Zvod haflingov 2013

Vo Vígľaši dňa 25. 5. 2013 uskutočnil zvod haflingov.

Prinášame Vám protokoly z hodnotenia.

 

 
Vyhlásenie výberového konania na realizáciu odchovní mladých kobýl
Zväz chovateľov koní na Slovensku – družstvo vyhlasuje výberové konanie na zriadenie odchovní mladých kobyliek v zmysle Nariadenia vlády SR č. 319/2011, § 5, kone „Genetické hodnotenie a testovanie úžitkových vlastností koní v odchovniach mladých kobýl“.
Čítať celý článok...
 
Program rozvoja vidieka 2007 - 2013
Výzva : modernizácia fariem  - ponuka spolupráce
 
Rada PK plemena hafling v ČR varuje pred pripúšťaním žrebcom paint horse

V roku 2012 sa začali objavovať inzeráty ponúkajúce pripúšťanie kobýl plemena hafling plemenným žrebcom paint horse. Vzhľadom k tomu, že niektorí chovatelia túto ponuku využili a v tomto roku sa počet žrebcov paint horse ponúkaných ku kríženiu s haflingami ešte zvýšil, rozhodla sa Rada plemennej knihy plemena hafling na túto situáciu reagovať.

Čítať celý článok...
 
Inseminácia koní

Upozorňujeme chovateľov koní, ktorí využijú v roku 2013 insemináciu svojich kobýl v zahraničí, aby od predajcu inseminačnej dávky požadovali ako prílohu kópiu potvrdenia o pôvode ID. Potvrdenie o pôvode musí byť vystavené organizáciou, v ktorej je žrebec zapísaný v plemennej knihe, ako aj DNA typ inseminačnej dávky. Bez uvedených dokladov nebude možné vystaviť doklad o pôvode narodeného žriebäťa z inseminácie.

 
Elektronická komunikácia

Žiadame všetkých chovateľov koní o zaslanie aktuálnej e-mailovej adresu pre potreby zriadenia informačného centra, ktoré bude informovať všetkých členov ZCHKS o aktualitách týkajúcich sa segmentu chovu koní (výzvy na dotácie, novely zákonov, vyhlášky ...).

 
Centrálny zvod kobýl a predvýber žrebcov plemena hafling

Oznamujeme majiteľom trojročných kobýl a žrebcov plemena hafling, že centrálny zvod kobýl a predvýber žrebcov sa na základe rozhodnutia SAHH uskutoční dňa 25. mája 2013 v jazdeckom areáli Vígľaš – Pstruša (okr. Detva). Žiadame všetkých majiteľov kobýl, aby potvrdili svoju účasť na tel. č. 0905 832 412. U importovaných kobýl a žrebcov je potrebné deklarovať percento arabskej krvi z krajiny pôvodu do 6. generácie.

 
Predvýbery a skúšky výkonnosti

Predvýbery a skúšky výkonnosti teplokrvných žrebcov športového typu a žrebcov plemena furioso

Predvýbery do 80-dňového testu sa uskutočnia dňa 17. 5. 2013 o 900 hod. na východnom Slovensku a dňa 22. 5. 2013 na západnom Slovensku. Miesta predvýberov budú spresnené podľa prihlásených koní. Majitelia žrebcov prihlásených na predvýber o ňom budú včas informovaní. Prihlášky do predvýberu (tlačivo sa nachádza na stránke www.horses.sk) zašlite do 30. apríla 2013! Ako súčasť žiadosti je potrebné zaslať kópiu potvrdenia o pôvode žrebca.

Skúšky výkonnosti teplokrvných žrebcov športového typu a žrebcov plemena furioso sa uskutočnia v dňoch 1. – 2. 10. 2013. Miesto bude spresnené na základe výberového konanie - Prihlášky do výberového konania na usporiadanie skúšok výkonnosti teplokrvných žrebcov športového typu a žrebcov plemena furioso v roku 2013 treba zaslať na adresu ZCHKS do 30. mája 2013!

  

Predvýber žrebcov ostatných plemien

Žiadame majiteľov mladých 3-ročných žrebcov všetkých plemien v kompetencii ZCHKS (nonius, norik, belgik, norik muránsky, slovenský športový pony), ktorých žrebce spĺňajú podmienky štatútov PK a STN 46 6310 „Plemenné kone“, a ktorí majú záujem o zaradenie svojich žrebcov do testu prípravy na skúšky výkonnosti, aby svoje žiadosti o predvýber zaslali na adresu ZCHKS do 30. apríla 2013 (tlačivo sa nachádza na stránke www.horses.sk). Ako súčasť žiadosti je potrebné zaslať kópiu potvrdenia o pôvode žrebca. Na základe zaslaných žiadostí budú stanovené zvodové miesta na uskutočnenie predvýberov žrebcov. Predvýbery sa uskutočnia hromadne.

 

Výkonnostné skúšky kobýl všetkých plemien

Žiadame majiteľov mladých 3 – 4-ročných kobýl všetkých plemien v kompetencii ZCHKS (slovenský teplokrvník, furioso, nonius, hafling, norik, belgik, norik muránsky, slovenský športový pony) spĺňajúcich podmienky štatútov PK a STN 46 6310 „Plemenné kone“, ktorí majú záujem o zaradenie svojich kobýl do testu prípravy na skúšky výkonnosti, aby svoje žiadosti o výkonnostné skúšky zaslali na adresu ZCHKS do 30. apríla 2013. Výkonnostné skúšky kobýl sa uskutočnia podľa plemien vždy v dvoch termínoch (západné Slovensko, východné Slovensko) podľa počtu prihlásených kobýl s prihliadnutím na záujem chovateľov.

 
Bonitácie v šľachtiteľských a chránených chovoch koní na Slovensku v roku 2013

Jarné:

  • Dobšiná                           16. 5. 2013
  • Topoľčianky                    22. – 23. 5. 2013
  • Motešice                         30. 5. 2013
  • Veľké Pole                      6. 6. 2013

Jesenné:

  • Topoľčianky                    9. – 10. 2013
  • Dobšiná (VS / bonit.)       17. 10. 2013
  • Motešice                          22. 10. 2013
  • Veľké Pole                       29. 10. 2013
 
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

Stránka 7 z 13

jazdecke

Reklamný prúžok

Prečítajte si

Reklamný prúžok

Recenzia

Reklamný prúžok
Main page Contacts Search Contacts Search