Plemenné žrebce 2019

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID 2019

kinsky.jpg
CHOV
News
Inseminácia koní

Upozorňujeme chovateľov koní, ktorí využijú v roku 2013 insemináciu svojich kobýl v zahraničí, aby od predajcu inseminačnej dávky požadovali ako prílohu kópiu potvrdenia o pôvode ID. Potvrdenie o pôvode musí byť vystavené organizáciou, v ktorej je žrebec zapísaný v plemennej knihe, ako aj DNA typ inseminačnej dávky. Bez uvedených dokladov nebude možné vystaviť doklad o pôvode narodeného žriebäťa z inseminácie.

 
Elektronická komunikácia

Žiadame všetkých chovateľov koní o zaslanie aktuálnej e-mailovej adresu pre potreby zriadenia informačného centra, ktoré bude informovať všetkých členov ZCHKS o aktualitách týkajúcich sa segmentu chovu koní (výzvy na dotácie, novely zákonov, vyhlášky ...).

 
Centrálny zvod kobýl a predvýber žrebcov plemena hafling

Oznamujeme majiteľom trojročných kobýl a žrebcov plemena hafling, že centrálny zvod kobýl a predvýber žrebcov sa na základe rozhodnutia SAHH uskutoční dňa 25. mája 2013 v jazdeckom areáli Vígľaš – Pstruša (okr. Detva). Žiadame všetkých majiteľov kobýl, aby potvrdili svoju účasť na tel. č. 0905 832 412. U importovaných kobýl a žrebcov je potrebné deklarovať percento arabskej krvi z krajiny pôvodu do 6. generácie.

 
Predvýbery a skúšky výkonnosti

Predvýbery a skúšky výkonnosti teplokrvných žrebcov športového typu a žrebcov plemena furioso

Predvýbery do 80-dňového testu sa uskutočnia dňa 17. 5. 2013 o 900 hod. na východnom Slovensku a dňa 22. 5. 2013 na západnom Slovensku. Miesta predvýberov budú spresnené podľa prihlásených koní. Majitelia žrebcov prihlásených na predvýber o ňom budú včas informovaní. Prihlášky do predvýberu (tlačivo sa nachádza na stránke www.horses.sk) zašlite do 30. apríla 2013! Ako súčasť žiadosti je potrebné zaslať kópiu potvrdenia o pôvode žrebca.

Skúšky výkonnosti teplokrvných žrebcov športového typu a žrebcov plemena furioso sa uskutočnia v dňoch 1. – 2. 10. 2013. Miesto bude spresnené na základe výberového konanie - Prihlášky do výberového konania na usporiadanie skúšok výkonnosti teplokrvných žrebcov športového typu a žrebcov plemena furioso v roku 2013 treba zaslať na adresu ZCHKS do 30. mája 2013!

  

Predvýber žrebcov ostatných plemien

Žiadame majiteľov mladých 3-ročných žrebcov všetkých plemien v kompetencii ZCHKS (nonius, norik, belgik, norik muránsky, slovenský športový pony), ktorých žrebce spĺňajú podmienky štatútov PK a STN 46 6310 „Plemenné kone“, a ktorí majú záujem o zaradenie svojich žrebcov do testu prípravy na skúšky výkonnosti, aby svoje žiadosti o predvýber zaslali na adresu ZCHKS do 30. apríla 2013 (tlačivo sa nachádza na stránke www.horses.sk). Ako súčasť žiadosti je potrebné zaslať kópiu potvrdenia o pôvode žrebca. Na základe zaslaných žiadostí budú stanovené zvodové miesta na uskutočnenie predvýberov žrebcov. Predvýbery sa uskutočnia hromadne.

 

Výkonnostné skúšky kobýl všetkých plemien

Žiadame majiteľov mladých 3 – 4-ročných kobýl všetkých plemien v kompetencii ZCHKS (slovenský teplokrvník, furioso, nonius, hafling, norik, belgik, norik muránsky, slovenský športový pony) spĺňajúcich podmienky štatútov PK a STN 46 6310 „Plemenné kone“, ktorí majú záujem o zaradenie svojich kobýl do testu prípravy na skúšky výkonnosti, aby svoje žiadosti o výkonnostné skúšky zaslali na adresu ZCHKS do 30. apríla 2013. Výkonnostné skúšky kobýl sa uskutočnia podľa plemien vždy v dvoch termínoch (západné Slovensko, východné Slovensko) podľa počtu prihlásených kobýl s prihliadnutím na záujem chovateľov.

 
Bonitácie v šľachtiteľských a chránených chovoch koní na Slovensku v roku 2013

Jarné:

  • Dobšiná                           16. 5. 2013
  • Topoľčianky                    22. – 23. 5. 2013
  • Motešice                         30. 5. 2013
  • Veľké Pole                      6. 6. 2013

Jesenné:

  • Topoľčianky                    9. – 10. 2013
  • Dobšiná (VS / bonit.)       17. 10. 2013
  • Motešice                          22. 10. 2013
  • Veľké Pole                       29. 10. 2013
 
Transformácia centrálnej evidencie koňovitých zvierat

plem_sluzby 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky schválilo vo vedení ministra presun kompetencie viesť centrálnu evidenciu koňovitých zvierat z Národného žrebčína Topoľčianky, š. p., na Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p., ktorý sa ukončí k 31. 12. 2012.

Čítať celý článok...
 
Výsledky VS žrebcov a kobýl plemena furioso a ST, 18 . októbra 2012, Čierna Voda

Sumárne výsledky výkonnostných skúšok (.pdf)

 
VS chladnokrných koní - výsledky


 
VS Teplokrvné žrebce - výsledky
vsteplo

 
Výkonnostné skúšky teplokrvných žrebcov športového typu 2012
Zväz chovateľov koní ako uznaná chovateľská organizácia poverená vedením PK slovenského teplokrvníka, ako aj  výkonom kontroly úžitkovosti koní Vám oznamuje, že termín výkonnostných skúšok teplokrvných žrebcov športového typu bol stanovený na 2. 10. 2012 Výkonnostné skúšky sa uskutočnia v JK Mackovjak Spišská Nová Ves. V prípade, že ste sa ako majitelia žrebcov rozhodli so svojím žrebcom výkonnostných skúšok zúčastniť, žiadame Vás o potvrdenie účasti do 20. 9. 2012 z dôvodu aktualizovania katalógu žrebcov.
Čítať celý článok...
 
Zápis z Predvýberov žrebcov pre populácie: slovenský teplokrvník, furioso.
F XXX-6 Vitaz

Komisia:

prof. Ing. Marko Halo PhD. – predseda /Top./

Ing. Juraj Kovalčík – člen /ČV, SNV/

Ing. Péter Görözdi – člen /ČV/

Ing. František Grácz – člen /ČV, Top. SNV/

Ing. Eva Mlyneková PhD. – člen/Top/

Ing. Emil Kovalčik PhD. - člen / SNV/

 

Katalóg predvýberu


Na základe metodického pokynu pre predvýbery žrebcov pre rok 2012 bol vykonaný predvýber nasledovných žrebcov:

Čítať celý článok...
 
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

Stránka 7 z 13

jazdecke

Reklamný prúžok

Prečítajte si

Reklamný prúžok
Main page Contacts Search Contacts Search