Plemenné žrebce 2020

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID

kinsky.jpg
CHOV
News
Výkonnostné skúšky chladnokrvných žrebcov a kobýl 2016- oznam

Zväz chovateľov koní ako uznaná chovateľská organizácia poverená vedením PK chladnokrvných koní a výkonom kontroly úžitkovosti Vám oznamuje, že termín výkonnostných skúšok chladnokrvných žrebcov a kobýl bol stanovený na 14. 10. 2016. Miesto konania Suelin s.r.o. Bukovec pri Myjave. Zraz účastníkov je o 800 hod.

Čítať celý článok...
 
Bonitácie v šľachtiteľských a chránených chovoch koní na Slovensku, predvýbery a výkonnostné skúšky v roku 2016

Jar

Akcia

Miesto

Termín

Predvýber chladnokrvných žrebcov

Morovno

14. 5. 2016

Predvýber teplokrvných žrebcov - západ

JK SPU Nitra

24. 5. 2016

Predvýber teplokrvných žrebcov - východ

JK Mackovjak Spišská Nová Ves

25. 5. 2016

Bonitácia šľachtiteľského chovu plemena norik muránsky

Výkonnostné skúšky chladnokrvných kobýl

Predvýber chladnokrvných žrebcov

SCHK Dobšiná

25. – 26. 5. 2016

Bonitácia šľachtiteľského chovu plemena furioso

Prevýber žrebcov plemena furioso a nonius

Motešice a Cetuna

1. 6. 2016

Bonitácia šľachtiteľského chovu plemena slovenský športový pony

Predvýber žrebcov a kobýl SŠP

Veľké Pole

8. 6. 2016

 

Jeseň

Akcia

Miesto

Termín

Výkonnostné skúšky kobýl slovenského teplokrvníka

výberové konanie

október 2016

Výkonnostné skúšky teplokrvných žrebcov

výberové konanie

5. 10. 2016

Šampionát mladých koní slovenského teplokrvníka

 

8. – 9. 10. 2016

Bonitácia šľachtiteľského chovu plemena furioso

Výkonnostné skúšky kobýl plemena furioso

Motešice a Cetuna

12. 10. 2016

Bonitácia šľachtiteľského chovu plemena slovenský športový pony

Výkonnostné skúšky žrebcov a kobýl SŠP

Veľké Pole

13. 10. 2016

Výkonnostné skúšky žrebcov plemien furioso a nonius

výberové konanie

18. 10. 2016

Bonitácia šľachtiteľského chovu plemena norik muránsky

Výkonnostné skúšky chladnokrvných žrebcov a kobýl

SCHK Dobšiná

26. – 27. 10. 2016

Výkonnostné skúšky koní génových rezerv

výberové konanie

27. 10. 2016

 

 
Predvýbery a skúšky výkonnosti teplokrvných žrebcov športového typu a žrebcov plemena furioso

Predvýbery do 80-dňového testu sa uskutočnia dňa 24. 5. 2016 v JK Slávia SPU Nitra, dňa 25. 5. 2016 v JK Mackovjak Spišská Nová Ves a dňa 1. 6. 2016 v Motešiciach (len furioso a nonius). Prihlášky do predvýberu (tlačivo sa nachádza na stránke www.horses.sk) zašlite do 30. apríla 2016! Ako súčasť žiadosti je potrebné zaslať kópiu potvrdenia o pôvode žrebca. Skúšky výkonnosti teplokrvných žrebcov športového typu sa uskutočnia dňa 5. 10. 2016 a žrebcov plemena furioso sa uskutočnia dňa 27. 10. 2016. Miesta budú spresnené na základe výberového konania.

 
Výberové konanie - výkonnostných skúšok teplokrvných žrebcov športového typu a žrebcov plemena furioso

Prihlášky do výberového konania na usporiadanie výkonnostných skúšok teplokrvných žrebcov športového typu a žrebcov plemena furioso v roku 2016 treba zaslať na adresu ZCHKS do 30. mája 2016!

 
Predvýber chladnokrvných žrebcov

Predvýbery do 60-dňového testu sa uskutočnia dňa 14. 5. 2016 v Morovne a dňa 25. 5. 2016 v SCHK Dobšiná. Prihlášky do predvýberu (tlačivo sa nachádza na stránke www.horses.sk) zašlite do 30. apríla 2016! Ako súčasť žiadosti je potrebné zaslať kópiu potvrdenia o pôvode žrebca. Skúšky výkonnosti chladnokrvných žrebcov sa uskutočnia dňa 25. 10. 2016 v SCHK Dobšiná.

 
Predvýber žrebcov slovenského športového pony , ostatné plemená

Predvýber do 60-dňového testu sa uskutoční dňa 8. 6. 2016 v Roľan, s. r. o., Veľké Pole. Prihlášky do predvýberu (tlačivo sa nachádza na stránke www.horses.sk) zašlite do 30. apríla 2016! Ako súčasť žiadosti je potrebné zaslať kópiu potvrdenia o pôvode žrebca. Skúšky výkonnosti žrebcov a kobýl SŠP sa uskutočnia 13. 10. 2016 v Roľan, s. r. o., Veľké Pole.

Žiadame majiteľov mladých 3-ročných žrebcov všetkých plemien v kompetencii ZCHKS (nonius, norik, belgik, norik muránsky, slovenský športový pony), ktorých žrebce spĺňajú podmienky štatútov PK a STN 46 6310 „Plemenné kone“, a ktorí majú záujem o zaradenie svojich žrebcov do testu prípravy na skúšky výkonnosti, aby svoje žiadosti o predvýber zaslali na adresu ZCHKS do 30. apríla 2016 (tlačivo sa nachádza na stránke www.horses.sk). Ako súčasť žiadosti je potrebné zaslať kópiu potvrdenia o pôvode žrebca. Na základe zaslaných žiadostí budú stanovené zvodové miesta na uskutočnenie predvýberov žrebcov.

 
Výkonnostné skúšky kobýl všetkých plemien

Žiadame majiteľov mladých 3 – 4-ročných kobýl všetkých plemien v kompetencii ZCHKS (slovenský teplokrvník, furioso, nonius, hafling, norik, belgik, norik muránsky, slovenský športový pony) spĺňajúcich podmienky štatútov PK a STN 46 6310 „Plemenné kone“, ktorí majú záujem o zaradenie svojich kobýl do testu prípravy na skúšky výkonnosti, aby svoje žiadosti o výkonnostné skúšky zaslali na adresu ZCHKS do 30. apríla 2016. Výkonnostné skúšky kobýl sa uskutočnia podľa plemien vždy v dvoch termínoch (západné Slovensko, východné Slovensko) podľa počtu prihlásených kobýl s prihliadnutím na záujem chovateľov.

 
Centrálny zvod kobýl a predvýber žrebcov plemena hafling

Oznamujeme majiteľom trojročných kobýl a žrebcov plemena hafling, že centrálny zvod kobýl a predvýber žrebcov sa na základe rozhodnutia SAHH uskutoční dňa 21. 8. 2016 (nedeľa) v rámci Medzinárodnej výstavy „Agrokomplex Nitra“. Žiadame všetkých majiteľov kobýl a žrebcov, aby potvrdili svoju účasť na tel. č. 0905 832 412. U importovaných kobýl a žrebcov je potrebné deklarovať percento arabskej krvi z krajiny pôvodu do 6. generácie.

 
Inseminácia kobýl

Upozorňujeme chovateľov koní, ktorí v roku 2015 inseminovali svoje kobyly v zahraničí, aby od predajcu inseminačnej dávky požadovali ako prílohu kópiu Potvrdenia o pôvode ID. Potvrdenie o pôvode musí byť vystavené organizáciou, v ktorej je žrebec zapísaný v plemennej knihe. Zároveň je potrebné predložiť DNA typ žrebca (inseminačnej dávky). Bez uvedených dokladov nebude možné vystaviť doklad o pôvode a pas žriebäťa narodeného z inseminácie.

 
On line plemenné knihy

On line plemenná kniha bola aktualizovaná k 1. 3. 2016. Nachádza sa na stránke www.horses.sk. V prípade, že kone vo vašom vlastníctve nemajú v on line PK zverejnenú fotografiu, po zaslaní zootechnickej fotografie bude PK aktualizovaná. Vyhľadávanie v on line PK bolo rozšírené o vyhľadávanie prostredníctvom čipu.

 
Chov a udržanie ohrozených druhov zvierat!!!

Upozorňujeme majiteľov koní plemien slovenský teplokrvník, furioso, nonius, slovenský športový pony a norik muránskeho typu na možnosť čerpania podpory na ohrozené druhy zvierat. Bližšie informácie nájdete na www.horses.sk v sekcii Normy (názov materiálu „Program rozvoja vidieka“, strany 309 – 313), alebo na príslušných regionálnych Platobných agentúrach.

 
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

Stránka 3 z 13

jazdecke

Reklamný prúžok

Prečítajte si

Reklamný prúžok

Recenzia

Reklamný prúžok
Main page Contacts Search Contacts Search