Plemenné žrebce 2020

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID

arab.jpg
CHOV
News
PPA - opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19 a administráciou podpôr

dovoľujeme si oznámiť Vám, že Pôdohospodárska platobná agentúra na svojej internetovej stránke uviedla opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19 a administráciou podpôr.

Tieto informácie sa týkajú predovšetkým podávania jednotných žiadostí pre rok 2020 a pokračovania administrácie žiadostí za rok 2019.

Kompletnú informáciu nájdete na linku: https://www.apa.sk/aktuality/ppa-zavadza-opatrenia-v-suvislosti-s-pandemiou-covid-19-a-administraciou-podpor/9798

 

 
Línia Štart sa vracia domov

Na základe skúseností z minulého roku, keď bol v chránenom chove plemena norik muránskeho typu v Dobšinej zaradený do plemenitby žrebec 3818 Neugot z Netolic III (NN I-57) Oidipus, v roku 2020 v Dobšinej dostáva príležitosť ďalší z odchovancov žrebčína – žrebec 3714 Štart IV (Š I-74) Jantár. Tento typický predstaviteľ norika muránskeho je po žrebcovi 4446 Štart I Pištolník, ktorý okrem Jantára dal aj plemenníka 4500 Š II Zeman a 14 chovných kobýl. Jantárova matka – kobyla 176 Tmavá (po 4445 Neugot z Lán 9 z Fulvia po Krížnik) dala do chovu i plemenníka 4558 Tischler Vulkan II Gabo a dve chovné kobyly. Jantár absolvoval výkonnostné skúšky ako štvorročný v rámci furmanských pretekov v Žaškove v roku 2008 v Triede I. Ešte v tom istom roku sa kvalifikoval na MEF v Dobšinej spolu s belgonorickým žrebcom 3658 Bret (po Brendon z Luca po Kolkár), kde skončili celkovo na šiestom mieste. Výraznejšie sa presadili v disciplíne „Práca s drevom“, kde skončili na druhom mieste. V nasledujúcom roku (2009) sa v dlhodobej furmanskej súťaži umiestnili na druhom mieste. V roku 2014 obsadili v celkovom poradí štvrtú pozíciu. Okrem furmanských súťaží sa pravidelne zúčastňoval aj chovateľských prehliadok. Úspešnú chovateľskú kariéru korunoval v roku 2009 ziskom titulu Šampión výstavy „Kôň 2009“ v Trenčíne.

jantar

Počas pôsobenia v plemenitbe na stanici žrebcov Chocholná – Velčice pripustil tridsaťdeväť kobýl. Narodilo sa po ňom 18 žriebät (7 žrebcov a 11 kobýl), z toho štrnásť žriebät je zapísaných do Plemennej knihy plemena norik muránskeho typu.

Veríme, že misia tohto typického predstaviteľa norika muránskeho v ŠCH Dobšiná bude úspešná.

 

Pôvod:

3714  Štart IV Jantár    

2004;   norik muránsky;   žrebec;   vraník

chov.: Lesy SR, š. p., OZ Revúca, SCHK Dobšiná

maj.:    J. Matejík, Chocholná - Velčice

4446 Štart I Pištolník

4444 Štart (Jožko)

61 Čúska

178 Tmavá

4445 Neugot z Lán 9

73 Fulvia

 

Spracoval: Ing. F. Grácz

 
Hodnotenie žrebcov a kobýl plemena hafling

znak_haflZväz chovateľov koní na Slovensku – družstvo, uznaná chovateľská organizácia poverená vedením Plemennej knihy plemena hafling, oznamuje majiteľom 3-ročných žrebcov a 3 – 4-ročných kobýl , že zvod spojený s hodnotením a zaradením žrebcov do testu prípravy na VS a zaradením kobýl do Plemennej knihy kobýl plemena hafling sa uskutoční 15. 3. 2020 o 11.00 hod. v JK Horse Club Nitra, Korytovská 20, 951 41 Lužianky (kontakt: 0903/965789, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ).

V zmysle Štatútu plemennej knihy plemena hafling, čl. 2.2.2.1, sa zápis do jednotlivých oddielov PK uskutočňuje formou centrálneho zvodu. Neúčasť na hodnotení bude mať za následok nezapísanie kobyly do plemennej knihy. U žrebcov je predvýber jednou z podmienok zaradenia žrebca do 60-denného testu. Pred vstupom do areálu je potrebné predložiť pas koňa.
Veterinárne podmienky: platné očkovanie proti chrípke podľa platnej schémy, zaznačené v pase koňa.

Všetky kone musia byť serologicky testované na infekčnú anémiu koní (IAE).Test nesmie byť starší ako 6 mesiacov, a potvrdenie o negatívnom výsledku musí byť zapísané do pasu koňa.  K hodnoteniu žrebcov a kobýl si prineste potvrdenia o pôvode koní. Prezentácia a aktualizácia telových mier sa uskutoční v areáli JK Horse Club Nitra. V prípade, že ste žrebca alebo kobylu predali bez nahlásenia zmeny majiteľa, oznámte túto skutočnosť na tel. č. ZCHKS 037/6301559. Pre aktualizáciu telových mier je potrebné prezentovať sa od 10.00 – 10.45 hod.

Návratka  –  zaslať do 10. 3. 2020

 


 
SÚŤAŽ V SKOKU VO VOĽNOSTI TROJ- A ŠTVORROČNÝCH KOBÝL, ŽREBCOV A VALACHOV NOZDRKOVCE - 21.MAREC 2020, JMC LUŽANY - 4.APRÍL 2020
volnost
 
Výkonnostné skúšky chladnokrvných žrebcov a kobý Branovo, 30. október 2019

Katalóg a výsledky výkonnostných skúšok

 

 
VÝKONNOSTNÉ SKÚŠKY ŽREBCOV A KOBÝL pre zaradenie do populácií plemien: SLOVENSKÝ TEPLOKRVNÍK a FURIOSO

Katalóg a výsledky výkonnostných skúšok

 

 
VÝKONNOSTNÉ SKÚŠKY ŽREBCOV A KOBÝL pre zaradenie do populácií plemien: SLOVENSKÝ TEPLOKRVNÍK a FURIOSO

Katalóg a výsledky výkonnostných skúšok

 

 
Výkonnostné skúšky chladnokrvných koní
branovo-vs
 
SÚŤAŽ V SKOKU VO VOĽNOSTI TROJ- A ŠTVORROČNÝCH KOBÝL, ŽREBCOV A VALACHOV - PREŠOV

volnost

Podmienky účasti

Výsledky

 


 

 
MANAŽMENT PRÍPRAVY KOBYLY NA UMELÚ INSEMINÁCIU A JEJ PRAKTICKÝ VÝKON – WORKSHOP
MANAŽMENT PRÍPRAVY KOBYLY NA UMELÚ INSEMINÁCIU A JEJ PRAKTICKÝ VÝKON – WORKSHOP –
Termín: 9. 3. 2019
Miesto konania: Jazdecké centrum KŠZ, SPU v Nitre
Garant: MVDr. Vladimír Hura, PhD.
Organizátori: ZCHK na Slovensku, družstvo,
Klinika koní UVLF Košice,
Katedra špeciálnej zootechniky, FAPZ, SPU v Nitre
Program: 9.00 – 13.00 - MVDr. Vladimír Hura, PhD. Manažment prípravy kobyly na pripustenie
• Klinické vyšetrenie kobyly a dg. pohlavného cyklu
• Pohlavná aktivita, cyklus kobyly a jeho poruchy
• Ovplyvňovanie cyklu a príprava kobyly na pripustenie
• Manažment pripúšťania kobýl po pôrode 14.00 – 18.00 - MVDr. Vladimír Hura, PhD. Manažment umelej inseminácie kobýl
• Pripúšťanie čerstvým a chladeným semenom
• Pripúšťanie mrazeným semenom
• Manažment po pripustení Praktická časť – MVDr. Vladimír Hura, PhD., MVDr.Zuzana Vilhanová
Účastnícky poplatok : 70€, 60€ pre členov ZCHKS a SloHipA, 20€ študenti Kontakt : e- mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel: 0915 987 048 e- mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , tel: 0905 832 412
 • Termín: 9. 3. 2019
 • Miesto konania: Jazdecké centrum KŠZ, SPU v Nitre
 • Garant: MVDr. Vladimír Hura, PhD.
 • Organizátori: ZCHK na Slovensku, družstvo,Klinika koní UVLF Košice,Katedra špeciálnej zootechniky, FAPZ, SPU v Nitre

Program:

9.00 – 13.00 - MVDr. Vladimír Hura, PhD. - Manažment prípravy kobyly na pripustenie

 1. Klinické vyšetrenie kobyly a dg. pohlavného cyklu
 2. Pohlavná aktivita, cyklus kobyly a jeho poruchy
 3. Ovplyvňovanie cyklu a príprava kobyly na pripustenie
 4. Manažment pripúšťania kobýl po pôrode

14.00 – 18.00 - MVDr. Vladimír Hura, PhD. - Manažment umelej inseminácie kobýl

 1. Pripúšťanie čerstvým a chladeným semenom
 2. Pripúšťanie mrazeným semenom
 3. Manažment po pripustení

Praktická časť – MVDr. Vladimír Hura, PhD., MVDr.Zuzana Vilhanová

Účastnícky poplatok :

 • 70€,
 • 60€ pre členov ZCHKS a SloHipA,
 • 20€ študenti

Kontakt :

e- mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , tel: 0915 987 048

e- mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , tel: 0905 832 412

 
SÚŤAŽ V SKOKU VO VOĽNOSTI TROJ- A ŠTVORROČNÝCH KOBÝL, ŽREBCOV A VALACHOV, A PREHLIADKA TEPLOKRVNÝCH ŽREBCOV - NOZDRKOVCE, 2. MAREC 2019
volnost
 
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

Stránka 1 z 13

jazdecke

Reklamný prúžok

Prečítajte si

Reklamný prúžok

Recenzia

Reklamný prúžok
Main page Contacts Search Contacts Search