Plemenné žrebce 2018

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID 2018

furioso.jpg
CHOV
News
NOOWANDA SEMILLY - výborný plemenný žrebec zaradený do Akceleračného programu Slovenského teplokrvníka

Využite mimoriadnu príležitosť pripustiť svoje kobyly s výborným plemenným žrebcom zaradeným do Akceleračného programu Slovenského teplokrvníka NOOWANDA SEMILLY s mimoriadne úspešným pôvodom (Diamant de Semilly – Quidam de Revel), ktorý je k dispozícii chovateľom tento mesiac aj s možnosťou zasielania čerstvého semena na insemináciu, neskôr v prirodzenej plemenitbe v Mengusovciach ako aj možnosťou poskytnutia mrazených inseminačných dávok.
Kontakt: 0917634627

Noovanda

 
UVLF Košíce - Workshop - Inseminácia
ws_ins_kobyl_2018
 
Kódex správania sa pre blaho koňa

Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo (ZCHKS), očakáva od všetkých chovateľov koní zúčastňujúcich sa na akciách organizovaných ZCHKS vernosť zásadám zaobchádzania s koňom, ako aj rešpektovanie prvoradej a neustálej starostlivosti o koňa, ktorá nesmie byť nikdy podriadená súťažným alebo komerčným vplyvom. Vo všetkých stupňoch prípravy a tréningu koní musia byť dobré životné podmienky pre koňa nad všetkými ďalšími požiadavkami.

Požadované sú hlavne nasledujúce body:

1.    Blaho koňa – všeobecne

  • Dobré manažovanie koní – ustajnenie, kŕmenie a tréningové metódy musia byť dobre zabezpečené a nesmú obmedzovať životné podmienky koňa. Akékoľvek metódy spôsobujúce fyzické alebo mentálne utrpenie koňa nebudú tolerované.
  • Podkúvanie– starostlivosť o kopytá a podkúvanie musia byť na vysokej úrovni.
  • Doprava – počas dopravy musia byť kone chránené pred zraneniami a inými zdravotnými rizikami. Prepravníky musia byť bezpečné, dobre vetrané, udržiavané vo vysokom štandarde, pravidelne dezinfikované a riadené kvalifikovanými vodičmi. Vždy musia byť prítomné osoby schopné postarať sa o kone. Realizácia prepravy zvierat musí byť v súlade s právnymi predpismi  v zmysle Nariadenia Rady (ES) č.1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia ES 1255/97

  2.  Spôsobilosť súťažiť

  • Spôsobilosť a schopnosť – účasť na podujatiach organizovaných ZCHKS musí byť obmedzená pre spôsobilé kone.
  • Zdravotný stav – kone s príznakmi problémov nesmú súťažiť alebo pokračovať v súťažení. V prípade akýchkoľvek pochybností musí byť vyžiadaná rada veterinára.
  • Chirurgické zákroky – akékoľvek chirurgické zákroky ohrozujúce súťažiaceho (vystavovaného) koňa alebo bezpečnosť ostatných koní nie sú dovolené.
  • Žrebné, resp. nedávno ožrebené kobyly – kobyly nesmú súťažiť po štvrtom mesiaci žrebnosti a po ožrebení až do odstavu žriebäťa .
  • Zneužitie pomôcok – týranie koní použitím pomôcok (bič a pod.) nebudú tolerované.

  3.    Súťaže a výstavy nesmú poškodzovať životné podmienky koňa.

  • Kolbiská a výstavné plochy – kone môžu súťažiť a byť vystavované len na vhodnom a bezpečnom povrchu. Všetky prekážky musia byť postavené so zreteľom na bezpečnosť koňa.
  4. Veterinárne ošetrenie
  • Na súťažiach a výstavách musí byť vždy zabezpečená veterinárna starostlivosť. Pokiaľ je kôň počas súťaže zranený alebo vyčerpaný, musí ho veterinár skontrolovať.

   

  Pri organizovaní športových podujatí, výstav a zvodov je potrebné dodržiavať vykonávaciu Vyhlášku č. 16/2012 o identifikácii koňovitých zvierat, vykonávaciu Vyhlášku č. 45/2010 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri poľnohospodárskej práci, a  Nariadenie EK 262/2015.

  Schválené predstavenstvom ZCHKS 12.12.2017

   
  Odborné školenie „Podkúvač“

  Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (IVVL) v spolupráci s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Vás pozýva na odborné školenie „Podkúvač“, ktorého cieľom je vyškoliť zručných, teoreticky a prakticky pripravených odborníkov vykonávať korektúru a podkúvanie pravidelných, nepravidelných a patologických kopýt podľa správnych zásad ortopedického podkúvania. Kurz je akreditovaný Akreditačnou komisiou pre ďalšie vzdelávanie MŠVVaŠ SR pod číslom 1570/2014/8/1.

  Prvá časť školenia sa uskutoční  v termíne od 19. – 23. marca 2018. Začiatok kurzu je o 9.00 h. Kurz potrvá od pondelka 19. marca 2018 do soboty 24. marca 2018 (končí na obed) a pokračuje v pondelok 26. marca 2018 do štvrtka 29. marca 2018 (končí na obed). Počas kurzu je v čase od 12.00 – 13.00 h  obedňajšia prestávka. Predpokladaný záver každého dňa (okrem soboty a posledného štvrtka) je o 16.00 h.

  Druhá časť kurzu sa uskutoční v termíne od 3. do 12. apríla 2018 v obdobnom časovom rozsahu ako pri 1. časti kurzu. V posledný deň, t.j. 12.4.2018 končí záverečnou skúškou.

  Cena za kurz je uvedená v návratke (prihláška). V prípade záujmu je ubytovanie a stravovanie pre Vás zabezpečené v Penzióne** Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77  Košice (cca 300 m od univerzity).

  Na kurz je dobré doniesť si svoj pracovný odev (montérky), koženú pracovnú zásteru (nie gumenú), kožené pracovné rukavice a vhodnú koženú obuv (nie gumenú). Ak chcete používať svoje pracovné nástroje, na ktoré ste zvyknutí, môžete si ich priniesť tiež.

   
  Zoznam plemenných žrebcov a ID,ktorým bol v roku 2018 udelený výber v zmysle zákona č.194/98 z.z. § 18

  Zoznam plemenných žrebcov pre rok 2018.

  Katalóg plemenných žrebcov pre rok 2018.

   
  Výkonnostné skúšky teplokrvných žrebcov športového typu 2017

  Zväz chovateľov koní ako uznaná chovateľská organizácia poverená vedením PK slovenského teplokrvníka, ako aj  výkonom kontroly úžitkovosti koní zorganizovala  v areáli JK Mackovjak SNV 5. októbra 2017 výkonnostné skúšky teplokrvných žrebcov športového typu.

  KATALÓG A VÝSLEDKY VS

   
  Smernica finančnej podpory členov ZCHKS na roky 2017 -2019

  Zväz chovateľov koní na Slovensku – družstvo ako uznaná chovateľská organizácia poverená MPRV SR vedením plemenných kníh plemien slovenský teplokrvník, furioso, nonius, hafling, belgik, norik, norik muránsky, anglo araba, somára a plemien skupiny pony má záujem o prezentáciu uvedených plemien na významných športových a chovateľských podujatiach na úrovni majstrovstiev sveta, majstrovstiev Európy a majstrovstiev sveta mladých koní v disciplínach skok, drezúra, všestrannosť, vytrvalosť; o prezentáciu na medzinárodných výstavách ako aj medzinárodných furmanských súťažiach.

  Na základe schváleného uznesenia členskej schôdzi konanej 18.3.2017 v Topoľčiankach predstavenstvo ZCHKS schvaľuje podmienky podpory pre členov ZCHKS v nasledovnom znení.

  Všeobecné podmienky pre podanie žiadosti

   

  Čítať celý článok...
   
  Halfling - Nový plemenník - liz. 492/T MICHELANGELO

  liz. 492/T MICHELANGELO

  MichelangeloRezervný víťaz körungu mladých žrebcov v roku 2015 v Ebbse. Výkonnostné skúšky absolvoval v roku 2015 s vynikajúcim výsledkom. Na Svetovej výstave haflingov v Ebbse sa umiestnil na 4.mieste a získal vynikajúce hodnotenie 1a. V uplynulých dvoch rokoch pôsobil ako plemenník Svetovej federácie chovateľov haflingov v Tirolsku na stanici v Ebbse. Od roku 2017 bude pôsobiť na Slovensku na rodinnej farme Podzámocký dvor (Podzámčok, okres Zvolen).

  Kontakt: Ing. Radoslav Hudák, mobil: 0905636466, e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

   
  VÝKONNOSTNÉ SKÚŠKY ŽREBCOV A KOBÝL FURIOSO, SLOVENSKÝ TEPLOKRVNÍK NONIUS
  Čierna Voda – 25.októbra 2015
  Komisia: Ing. František Grácz – predseda
  Ing. Juraj Kovalčik – člen
  Ing. Peter Görözdi - člen
  Ing. Lenka Poyaková - člen
  Ladislav Karásek - člen

  Čierna Voda – 25.októbra 2016 - Katalóg a výsledky VS (,pdf)

  Bukovec - 8. november 2016 - Katalóg a výsledky VS (.pdf)

   
  Výkonnostné skúšky chladnokrvných koní Bukovec  15.októbra 2016
   
  Výkonnostné skúšky teplokrvných žrebcov športového typu 2016

  Zväz chovateľov koní ako uznaná chovateľská organizácia poverená vedením PK slovenského teplokrvníka, ako aj  výkonom kontroly úžitkovosti koní vykonal  4. 10. 2016. Výkonnostné skúšky v areáli JK Mackovjak SNV.

  Hodnotenie koní

   
  «ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

  Stránka 1 z 13
  Reklamný prúžok
  Reklamný prúžok

  Prečítajte si

  Reklamný prúžok
  Main page Contacts Search Contacts Search