Plemenné žrebce 2020

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID

nonius.jpg
CHOV
News
Hodnotenie žrebcov a kobýl plemena hafling

znak_haflZväz chovateľov koní na Slovensku – družstvo, uznaná chovateľská organizácia poverená vedením Plemennej knihy plemena hafling, oznamuje majiteľom 3-ročných žrebcov a 3 – 4-ročných kobýl , že zvod spojený s hodnotením a zaradením žrebcov do testu prípravy na VS a zaradením kobýl do Plemennej knihy kobýl plemena hafling sa uskutoční 15. 3. 2020 o 11.00 hod. v JK Horse Club Nitra, Korytovská 20, 951 41 Lužianky (kontakt: 0903/965789, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ).

V zmysle Štatútu plemennej knihy plemena hafling, čl. 2.2.2.1, sa zápis do jednotlivých oddielov PK uskutočňuje formou centrálneho zvodu. Neúčasť na hodnotení bude mať za následok nezapísanie kobyly do plemennej knihy. U žrebcov je predvýber jednou z podmienok zaradenia žrebca do 60-denného testu. Pred vstupom do areálu je potrebné predložiť pas koňa.
Veterinárne podmienky: platné očkovanie proti chrípke podľa platnej schémy, zaznačené v pase koňa.

Všetky kone musia byť serologicky testované na infekčnú anémiu koní (IAE).Test nesmie byť starší ako 6 mesiacov, a potvrdenie o negatívnom výsledku musí byť zapísané do pasu koňa.  K hodnoteniu žrebcov a kobýl si prineste potvrdenia o pôvode koní. Prezentácia a aktualizácia telových mier sa uskutoční v areáli JK Horse Club Nitra. V prípade, že ste žrebca alebo kobylu predali bez nahlásenia zmeny majiteľa, oznámte túto skutočnosť na tel. č. ZCHKS 037/6301559. Pre aktualizáciu telových mier je potrebné prezentovať sa od 10.00 – 10.45 hod.

Návratka  –  zaslať do 10. 3. 2020

 


 
SÚŤAŽ V SKOKU VO VOĽNOSTI TROJ- A ŠTVORROČNÝCH KOBÝL, ŽREBCOV A VALACHOV NOZDRKOVCE - 21.MAREC 2020, JMC LUŽANY - 4.APRÍL 2020
volnost
 
Výkonnostné skúšky chladnokrvných žrebcov a kobý Branovo, 30. október 2019l

Katalóg a výsledky výkonnostných skúšok

 

 
VÝKONNOSTNÉ SKÚŠKY ŽREBCOV A KOBÝL pre zaradenie do populácií plemien: SLOVENSKÝ TEPLOKRVNÍK a FURIOSO

Katalóg a výsledky výkonnostných skúšok

 

 
VÝKONNOSTNÉ SKÚŠKY ŽREBCOV A KOBÝL pre zaradenie do populácií plemien: SLOVENSKÝ TEPLOKRVNÍK a FURIOSO

Katalóg a výsledky výkonnostných skúšok

 

 
Výkonnostné skúšky chladnokrvných koní
branovo-vs
 
SÚŤAŽ V SKOKU VO VOĽNOSTI TROJ- A ŠTVORROČNÝCH KOBÝL, ŽREBCOV A VALACHOV - PREŠOV

volnost

Podmienky účasti

Výsledky

 


 

 
MANAŽMENT PRÍPRAVY KOBYLY NA UMELÚ INSEMINÁCIU A JEJ PRAKTICKÝ VÝKON – WORKSHOP
MANAŽMENT PRÍPRAVY KOBYLY NA UMELÚ INSEMINÁCIU A JEJ PRAKTICKÝ VÝKON – WORKSHOP –
Termín: 9. 3. 2019
Miesto konania: Jazdecké centrum KŠZ, SPU v Nitre
Garant: MVDr. Vladimír Hura, PhD.
Organizátori: ZCHK na Slovensku, družstvo,
Klinika koní UVLF Košice,
Katedra špeciálnej zootechniky, FAPZ, SPU v Nitre
Program: 9.00 – 13.00 - MVDr. Vladimír Hura, PhD. Manažment prípravy kobyly na pripustenie
• Klinické vyšetrenie kobyly a dg. pohlavného cyklu
• Pohlavná aktivita, cyklus kobyly a jeho poruchy
• Ovplyvňovanie cyklu a príprava kobyly na pripustenie
• Manažment pripúšťania kobýl po pôrode 14.00 – 18.00 - MVDr. Vladimír Hura, PhD. Manažment umelej inseminácie kobýl
• Pripúšťanie čerstvým a chladeným semenom
• Pripúšťanie mrazeným semenom
• Manažment po pripustení Praktická časť – MVDr. Vladimír Hura, PhD., MVDr.Zuzana Vilhanová
Účastnícky poplatok : 70€, 60€ pre členov ZCHKS a SloHipA, 20€ študenti Kontakt : e- mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel: 0915 987 048 e- mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , tel: 0905 832 412
 • Termín: 9. 3. 2019
 • Miesto konania: Jazdecké centrum KŠZ, SPU v Nitre
 • Garant: MVDr. Vladimír Hura, PhD.
 • Organizátori: ZCHK na Slovensku, družstvo,Klinika koní UVLF Košice,Katedra špeciálnej zootechniky, FAPZ, SPU v Nitre

Program:

9.00 – 13.00 - MVDr. Vladimír Hura, PhD. - Manažment prípravy kobyly na pripustenie

 1. Klinické vyšetrenie kobyly a dg. pohlavného cyklu
 2. Pohlavná aktivita, cyklus kobyly a jeho poruchy
 3. Ovplyvňovanie cyklu a príprava kobyly na pripustenie
 4. Manažment pripúšťania kobýl po pôrode

14.00 – 18.00 - MVDr. Vladimír Hura, PhD. - Manažment umelej inseminácie kobýl

 1. Pripúšťanie čerstvým a chladeným semenom
 2. Pripúšťanie mrazeným semenom
 3. Manažment po pripustení

Praktická časť – MVDr. Vladimír Hura, PhD., MVDr.Zuzana Vilhanová

Účastnícky poplatok :

 • 70€,
 • 60€ pre členov ZCHKS a SloHipA,
 • 20€ študenti

Kontakt :

e- mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , tel: 0915 987 048

e- mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , tel: 0905 832 412

 
SÚŤAŽ V SKOKU VO VOĽNOSTI TROJ- A ŠTVORROČNÝCH KOBÝL, ŽREBCOV A VALACHOV, A PREHLIADKA TEPLOKRVNÝCH ŽREBCOV - NOZDRKOVCE, 2. MAREC 2019
volnost
 
Zápis zo zasadania Rady PK slovenského teplokrvníka Nozdrkovce - 6. 10. 2018

Na základe pozvánky predsedu Rady PK slovenského teplokrvníka sa uskutočnilo zasadanie rady PK. 

Čítať celý článok...
 
JESENNÁ BONITÁCIA CHRÁNENÉHO CHOVU KONÍ NORIKA MURÁNSKEHO V DOBŠINEJ

V chránenom chove koní plemena norik muránskeho typu v SCHK Dobšiná sa v dňoch 17. – 18. 10. 2018 uskutočnilo pravidelné jesenné hodnotenie chovu Výberovou komisiou pre chov koní MPRV SR za prítomnosti členov PI SR a zástupcov RVPS. V stredu 17. októbra komisia vykonala prehliadku odchovu mladých koní na pastve (Veľká Lúka a Pod Hanisej). Kondičný stav mladých koní je na veľmi dobrej úrovni, a obe stáda sú vyrovnané a vo veľmi dobrom type. Následne 18. októbra komisia hodnotila plemenné kone priamo v areáli SCHK Dobšiná a skonštatovala, že všetky predvedené kone boli vo výbornom kondičnom a zdravotnom stave. Pozitívne hodnotila vekové zloženie základného stáda plemenných kobýl. Typová a exteriérová skladba predvedeného stáda je vyrovnaná a na požadovanej úrovni chráneného chovu. Celková úroveň chovu koní je na vysokej úrovni, čo odzrkadľuje kvalitnú dlhoročnú šľachtiteľskú a chovateľskú prácu.

 
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

Stránka 1 z 13

jazdecke

Reklamný prúžok

Prečítajte si

Reklamný prúžok

Recenzia

Reklamný prúžok
Main page Contacts Search Contacts Search