Kalendár akcií ZCHKS

Kalendár 2020
Kalendár furmanských súťaží ZCHKS na rok 2020

Dátum konania

Miesto furmanských pretekov

Okres

Kontaktná osoba

Tel. kontakt na usporiadateľa

1.

11.1.2020

Hričovské Podhradie

ZA

OÚ Hričovské Podhradie + P. Blaško

0902/232 739

2.

8.2.2020

Vitanová

TR

OÚ Vitanová + D. Gnida

0908/836 616

3.

16.5.2020

Morovno

PD

MÚ Handlová – J. Paulínyová

0908/342 616

4.

4.7.2020

Velušovce

TO

OÚ Velušovce + DHZ Velušovce + M. Sondor

0902/786 172

0911/533 726

0910/694 329

5.

1.8.2020

Hruboňovo

NR

OÚ Hruboňovo – Alojz Pekarovič

0903/726 457

6.

15.8.2020

Nová Bystrica

CA

OÚ Nová Bystrica – Mgr. J. Slivková

0911/698 215

7.

23.8.2020

Agrokomplex Nitra - len ťažký ťah jednotky

NR

ZCHKS – F. Grácz

0905/832 412

8.

12.9.2020

Pečeňany

BN

OÚ Pečeňany + M. Kubelák

0910/464 777

0904/292 154

9.

26.9.2020

Chocholná - Velčice

TN

OÚ Chocholná - Velčice – J. Matejík + V. Hodulík

0903/225 704

10.

3.10.2020

Lapáš Nový dvor

NR

Ranč Nový dvor – Malý Lapáš

0903/795 693

11.

10.10.2020

Spoločné Majstrovstvá SR a ČR

TN

JK Cedos TN - Nozdrkovce + ZCHKS – F. Grácz

0905/832 412

0905/580 697

 

jazdecke

Main page Contacts Search Contacts Search