Kalendár 2020
Kalendár furmanských súťaží ZCHKS na rok 2020

Dátum konania

Miesto furmanských pretekov

Okres

Kontaktná osoba

Tel. kontakt na usporiadateľa

1.

11.1.2020

Hričovské Podhradie

ZA

OÚ Hričovské Podhradie + P. Blaško

0902/232 739

2.

8.2.2020

Vitanová

TR

OÚ Vitanová + D. Gnida

0908/836 616

3.

16.5.2020

Morovno

PD

MÚ Handlová – J. Paulínyová

0908/342 616

4.

4.7.2020

Velušovce

TO

OÚ Velušovce + DHZ Velušovce + M. Sondor

0902/786 172

0911/533 726

0910/694 329

5.

1.8.2020

Hruboňovo

NR

OÚ Hruboňovo – Alojz Pekarovič

0903/726 457

6.

15.8.2020

Nová Bystrica

CA

OÚ Nová Bystrica – Mgr. J. Slivková

0911/698 215

7.

23.8.2020

Agrokomplex Nitra - len ťažký ťah jednotky

NR

ZCHKS – F. Grácz

0905/832 412

8.

12.9.2020

Pečeňany

BN

OÚ Pečeňany + M. Kubelák

0910/464 777

0904/292 154

9.

26.9.2020

Chocholná - Velčice

TN

OÚ Chocholná - Velčice – J. Matejík + V. Hodulík

0903/225 704

10.

3.10.2020

Lapáš Nový dvor

NR

Ranč Nový dvor – Malý Lapáš

0903/795 693

11.

10.10.2020

Spoločné Majstrovstvá SR a ČR

TN

JK Cedos TN - Nozdrkovce + ZCHKS – F. Grácz

0905/832 412

0905/580 697

 

jazdecke

Reklamný prúžok
Main page Contacts Search Contacts Search