Kalendár akcií ZCHKS

Plemenné žrebce 2020

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID

norik.jpg
CHOV Hafling Hodnotenie žrebcov a kobýl plemena hafling
Hodnotenie žrebcov a kobýl plemena hafling

znak_haflZväz chovateľov koní na Slovensku – družstvo, uznaná chovateľská organizácia poverená vedením Plemennej knihy plemena hafling, oznamuje majiteľom 3-ročných žrebcov a 3 – 4-ročných kobýl , že zvod spojený s hodnotením a zaradením žrebcov do testu prípravy na VS a zaradením kobýl do Plemennej knihy kobýl plemena hafling sa uskutoční 15. 3. 2020 o 11.00 hod. v JK Horse Club Nitra, Korytovská 20, 951 41 Lužianky (kontakt: 0903/965789, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ).

V zmysle Štatútu plemennej knihy plemena hafling, čl. 2.2.2.1, sa zápis do jednotlivých oddielov PK uskutočňuje formou centrálneho zvodu. Neúčasť na hodnotení bude mať za následok nezapísanie kobyly do plemennej knihy. U žrebcov je predvýber jednou z podmienok zaradenia žrebca do 60-denného testu. Pred vstupom do areálu je potrebné predložiť pas koňa.
Veterinárne podmienky: platné očkovanie proti chrípke podľa platnej schémy, zaznačené v pase koňa.

Všetky kone musia byť serologicky testované na infekčnú anémiu koní (IAE).Test nesmie byť starší ako 6 mesiacov, a potvrdenie o negatívnom výsledku musí byť zapísané do pasu koňa.  K hodnoteniu žrebcov a kobýl si prineste potvrdenia o pôvode koní. Prezentácia a aktualizácia telových mier sa uskutoční v areáli JK Horse Club Nitra. V prípade, že ste žrebca alebo kobylu predali bez nahlásenia zmeny majiteľa, oznámte túto skutočnosť na tel. č. ZCHKS 037/6301559. Pre aktualizáciu telových mier je potrebné prezentovať sa od 10.00 – 10.45 hod.

Návratka  –  zaslať do 10. 3. 2020

 


 

jazdecke

Reklamný prúžok

Prečítajte si

Reklamný prúžok

Recenzia

Reklamný prúžok
Main page Contacts Search Contacts Search