Plemenné žrebce 2018

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID 2018

norik.jpg
CHOV Semináre Odborné školenie „Podkúvač“
Odborné školenie „Podkúvač“

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (IVVL) v spolupráci s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Vás pozýva na odborné školenie „Podkúvač“, ktorého cieľom je vyškoliť zručných, teoreticky a prakticky pripravených odborníkov vykonávať korektúru a podkúvanie pravidelných, nepravidelných a patologických kopýt podľa správnych zásad ortopedického podkúvania. Kurz je akreditovaný Akreditačnou komisiou pre ďalšie vzdelávanie MŠVVaŠ SR pod číslom 1570/2014/8/1.

Prvá časť školenia sa uskutoční  v termíne od 19. – 23. marca 2018. Začiatok kurzu je o 9.00 h. Kurz potrvá od pondelka 19. marca 2018 do soboty 24. marca 2018 (končí na obed) a pokračuje v pondelok 26. marca 2018 do štvrtka 29. marca 2018 (končí na obed). Počas kurzu je v čase od 12.00 – 13.00 h  obedňajšia prestávka. Predpokladaný záver každého dňa (okrem soboty a posledného štvrtka) je o 16.00 h.

Druhá časť kurzu sa uskutoční v termíne od 3. do 12. apríla 2018 v obdobnom časovom rozsahu ako pri 1. časti kurzu. V posledný deň, t.j. 12.4.2018 končí záverečnou skúškou.

Cena za kurz je uvedená v návratke (prihláška). V prípade záujmu je ubytovanie a stravovanie pre Vás zabezpečené v Penzióne** Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77  Košice (cca 300 m od univerzity).

Na kurz je dobré doniesť si svoj pracovný odev (montérky), koženú pracovnú zásteru (nie gumenú), kožené pracovné rukavice a vhodnú koženú obuv (nie gumenú). Ak chcete používať svoje pracovné nástroje, na ktoré ste zvyknutí, môžete si ich priniesť tiež.

 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Prečítajte si

Reklamný prúžok
Main page Contacts Search Contacts Search