Plemenné žrebce 2020

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID

norik.jpg
CHOV Chov Smernica finančnej podpory členov ZCHKS na roky 2017 -2019
Smernica finančnej podpory členov ZCHKS na roky 2017 -2019

Zväz chovateľov koní na Slovensku – družstvo ako uznaná chovateľská organizácia poverená MPRV SR vedením plemenných kníh plemien slovenský teplokrvník, furioso, nonius, hafling, belgik, norik, norik muránsky, anglo araba, somára a plemien skupiny pony má záujem o prezentáciu uvedených plemien na významných športových a chovateľských podujatiach na úrovni majstrovstiev sveta, majstrovstiev Európy a majstrovstiev sveta mladých koní v disciplínach skok, drezúra, všestrannosť, vytrvalosť; o prezentáciu na medzinárodných výstavách ako aj medzinárodných furmanských súťažiach.

Na základe schváleného uznesenia členskej schôdzi konanej 18.3.2017 v Topoľčiankach predstavenstvo ZCHKS schvaľuje podmienky podpory pre členov ZCHKS v nasledovnom znení.

Všeobecné podmienky pre podanie žiadosti

 

 

  1. Kôň (kone), ktorého majiteľ požiada o podporu, musí byť narodený na Slovensku a zároveň musí byť príslušníkom plemena, ktorému ZCHKS vedie plemennú knihu (slovenský teplokrvník, furioso, nonius, hafling, belgik, norik, norik muránsky , anglo arab a plemená skupiny pony).

  2. Majiteľ koňa musí byť členom ZCHKS a nesmie mať pohľadávky voči ZCHKS.

3) Kôň, ktorý sa zúčastní súťaží na úrovni MS, ME, resp. MS mladých koní, musí dokončiť aspoň otváraciu súťaž a prvé kolo . Vo všestrannej spôsobilosti absolvovať všetky tri disciplíny, v drezúre absolvovať prvé kolo majstrovských súťaží.

  1. Vo furmanských súťažiach sú podporované oficiálne medzinárodné súťaže, na ktorých sa zúčastnia minimálne tri krajiny. Súťažiaci sa musí umiestniť celkovo do tretieho miesta.

  2. Pri medzinárodných výstavách je podpora určená pre šampióna výstavy, rezervného šampióna, šampiónku kobýl / žrebcov.

  3. Výšku podpory schvaľuje Predstavenstvo ZCHKS na základe písomnej žiadosti majiteľa koňa podanej maximálne 10 dní po skončení podujatia. Súčasťou žiadosti sú priložené výsledky z podujatia alebo odkaz na internetovú stránku konkrétneho podujatia.

  4. Výška podpory môže byť do výšky priamych nákladov na dopravu podľa finančných možností zväzu, na základe schválenia predstavenstvom ZCHKS.

(PHM podľa priemernej spotreby - podľa technického preukazu).

8) V prípade priaznivého vývoja v hospodárení ZCHKS vyplatí členom ZCHKS za zaregistrované žriebä od kobyly zapísanej v : „ŠPK“ alebo „HPK“ – do 100,- € , „PK“ – do 50,- € . Vyplatenie sa vzťahuje na plemená koní u ktorých ZCHKS vedie plemennú knihu.

 

Schválené Predstavenstvom ZCHKS dňa 13.7. 2017

 

jazdecke

Reklamný prúžok

Prečítajte si

Reklamný prúžok

Recenzia

Reklamný prúžok
Main page Contacts Search Contacts Search