Plemenné žrebce 2018

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID 2018

norik.jpg
CHOV Výkonnostné skúšky Predvýber teplokrvných žrebcov športového typu (populácia: slovenský teplokrvník, furioso)
Predvýber teplokrvných žrebcov športového typu (populácia: slovenský teplokrvník, furioso)

 

Na základe žiadostí o vykonanie predvýberu teplokrvných žrebcov športového typu a žrebcov plemena furiosononius Vám oznamujeme, že predvýbery žrebcov v roku 2016 sa budú konať dňa 24. 5. 2016 v JK Slávia SPU Nitra krytá hala o 10.00 hod.; dňa 25. 5. 2016 v JK Mackovjak SNV o 10.00 hod. Pre plemeno furioso a nonius v žrebčíne Motešice 1.6.2016 o 13,00 Žiadame majiteľov o spresnenie miesta predvýberu ich žrebca.

Z dôvodu aktualizácie základných telových mier a zabezpečenia zootechnickej fotodokumentácie je potrebné, aby žrebce boli k dispozícii pracovníkom ZCHKS 1 hodinu pred začiatkom predvýberu. Predvýber sa uskutoční na základe Metodického pokynu pre predvýber teplokrvných žrebcov športového typu pre rok 2016 a STN 46 6310 „Plemenné kone“. Majiteľ zúčastneného žrebca predloží POP a pas koňa. Pri presune žrebcov je potrebné riadiť sa pokynmi ŠVPS SR pre presun koňovitých, platnými na rok 2016. Po úspešnom absolvovaní predvýberu bude uzatvorená „Zmluva o výkone kontroly úžitkovosti“ medzi ZCHKS ako uznanou chovateľskou organizáciou a majiteľmi jednotlivých žrebcov.

Predvýber žrebcov je spoplatnený podľa platného cenového výmeru ZCHKS sumou 67,- € + 20 % DPH za jedného žrebca. Poplatok je potrebné uhradiť na účet zväzu IBAN SK56 0200 0000 0000 1091 7162, alebo poštovou poukážkou. V prípade neuhradenia poplatku nebude žrebec pripustený k predvýberu.

METODICKÝ POKYN (.pdf)

 

PREDVÝBER ŽREBCOV PRE POPULÁCIE:
SLOVENSKÝ TEPLOKRVNÍK,
FURIOSO , NONIUS

           - KATALÓG ŽREBCOV PRE POPULÁCIE:SLOVENSKÝ TEPLOKRVNÍK,FURIOSO , NONIUS (.pdf)

 

Fotogaléria skok vo voľnosti - JK Mackovjak SNV. Autor foto  Michal Bobko

 

 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Prečítajte si

Reklamný prúžok
Main page Contacts Search Contacts Search