Plemenné žrebce 2018

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID 2018

Akreditovaný kurz inštruktor jazdectva I. kvalifikačného stupňa- odborná špecializácia záprahové jazdenie

 

Spojená škola Ivanka pri Dunaji v spolupráci s Národným žrebčínom Topoľčianky usporadúvajú Akreditovaný kurz inštruktor jazdectva I. kvalifikačného stupňa- odborná   špecializácia záprahové jazdenie.
Termín konania kurzu je od 20.5.2016 do 11.6.2016 organizačnou formou prezenčného víkendového štúdia.
Odborné zameranie kurzu je prispôsobené špecializácii záprahového jazdectva.
Cena kurzu: 273,00 €
Uzávierka prihlášok: do 16.5.2016
Kolektív lektorov kurzu z radov úspešných profesionálnych pretekárov NŽ Topoľčianky a odborných pedagógov SŠ Ivanka pri Dunaji sú zárukou vysokej úrovne  s možnosťou
rozšírenia si kvalifikácie v ďalších odbornostiach. V prípade záujmu prosím zašlite priloženú prihlášku.

Spojená škola Ivanka pri Dunaji v spolupráci s Národným žrebčínom Topoľčianky usporadúvajú Akreditovaný kurz inštruktor jazdectva I. kvalifikačného stupňa- odborná   špecializácia záprahové jazdenie.

Termín konania kurzu je od 20.5.2016 do 11.6.2016 organizačnou formou prezenčného víkendového štúdia.Odborné zameranie kurzu je prispôsobené špecializácii záprahového jazdectva. 

Cena kurzu: 273,00 €

Uzávierka prihlášok: do 16.5.2016  

Kolektív lektorov kurzu z radov úspešných profesionálnych pretekárov NŽ Topoľčianky a odborných pedagógov SŠ Ivanka pri Dunaji sú zárukou vysokej úrovne  s možnosťou rozšírenia si kvalifikácie v ďalších odbornostiach.

V prípade záujmu prosím zašlite  priloženú prihlášku.

 

prihlášku.

 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Prečítajte si

Reklamný prúžok
Main page Contacts Search Contacts Search