Plemenné žrebce 2024

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID

nonius.jpg
FURMANI Orba Hodnotenie kvality súťažnej orby, Majstrovstvá v orbe dvojzáprahmi, 22. 8. 2010, Agrokomplex Nitra
Hodnotenie kvality súťažnej orby, Majstrovstvá v orbe dvojzáprahmi, 22. 8. 2010, Agrokomplex Nitra

Por.

č.

Ukazovateľ

Max. počet

bodov

Pozemok číslo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I.

Rozorávka - 1 prejazd = dve brázdy

- úplnosť podrezania rastlín po celej dĺžke a šírke brázdy, čistota dna brázdy a vyrovnanosť odvalov

20

13

12

13

13

12

11

16

12

10

II.

Priamočiarosť rozorávky

- odchýlka od stanovenej línie nemá byť väčšia než 10 cm (odhadom)

10

7

7

9

8

8

7

9

7

4

III.

Hrebenitosť oráčiny pri orbe do skladu

- vyrovnané hrebene, ich rozdrobenosť, vhodnosť oráčiny na predsejbovú prípravu

10

6

7

6

6

9

6

8

6

7

IV.

Zapracovanie rastlinných zvyškov pri orbe do skladu

- zvyšky zapracované úplne

10

7

8

5

6

8

6

8

7

7

V.

Hrebenitosť oráčiny pri orbe do rozkladu

- brázdové odvaly tesné, vyrovnané

20

13

15

12

14

15

13

15

13

13

VI.

Príprava lôžka pre osivo pri orbe celého pozemku

- zapracovanie rastlinných zvyškov, vyrovnanosť a rozdrobenosť oráčiny

10

6

7

6

8

8

7

9

7

7

VII.

Orba do rozkladu – ukončenie orby

- primerane hlboké, vyrovnané dve brázdy a posledné tri hrebene

20

14

16

13

14

17

16

18

13

15

VIII.

Zapracovanie rastlinných zvyškov pri posledných dvoch prejazdoch

10

8

8

6

7

9

8

9

8

6

IX.

Priamočiarosť pri ukončení orby do rozkladu

- priamočiare a smerovanie odvalov k vlastnému skladu

10

8

9

8

7

9

9

9

7

6

X.

Zahlbovanie a vyhlbovanie pluhu

- na hranici pozemku, v jednej línii, vyrovnané odvaly

10

7

6

4

6

7

5

8

9

8

 

Hodnotenie kvality práce

130

89

95

82

89

102

88

109

89

83

XI.

Celkový dojem z práce dvojzáprahu

- súhra furmana a koní, ovládateľnosť a poslušnosť, korektnosť pri ovládaní

10

10

10

10

10

10

7

10

9

9

XII.

Ustrojenosť furmana a čistota postrojov dvojzáprahu

- pokrývka hlavy a bič

10

10

10

10

10

10

9

10

10

10

 

Spolu

150

109

115

102

109

122

104

129

108

102

 

Poradie

 

5

3

9

4

2

7

1

6

8

 

 

 

 

Chromec Ľubomír

Matejík Jozef st.

Podolan Milan

Francisty Ján st.

Kitaš Pavol

Kováč Vincent

Halas Jozef

Gnida Daniel

Dobrotka Luboš

 

 

jazdecke

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Svet koní 3-4/2023

Reklamný prúžok

Furmanské súťaže

Recenzia

Reklamný prúžok
Main page Contacts Search Contacts Search