Plemenné žrebce 2020

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID

nonius.jpg
FURMANI Orba Hodnotenie kvality súťažnej orby, Majstrovstvá v orbe dvojzáprahmi, 22. 8. 2010, Agrokomplex Nitra
Hodnotenie kvality súťažnej orby, Majstrovstvá v orbe dvojzáprahmi, 22. 8. 2010, Agrokomplex Nitra

Por.

č.

Ukazovateľ

Max. počet

bodov

Pozemok číslo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I.

Rozorávka - 1 prejazd = dve brázdy

- úplnosť podrezania rastlín po celej dĺžke a šírke brázdy, čistota dna brázdy a vyrovnanosť odvalov

20

13

12

13

13

12

11

16

12

10

II.

Priamočiarosť rozorávky

- odchýlka od stanovenej línie nemá byť väčšia než 10 cm (odhadom)

10

7

7

9

8

8

7

9

7

4

III.

Hrebenitosť oráčiny pri orbe do skladu

- vyrovnané hrebene, ich rozdrobenosť, vhodnosť oráčiny na predsejbovú prípravu

10

6

7

6

6

9

6

8

6

7

IV.

Zapracovanie rastlinných zvyškov pri orbe do skladu

- zvyšky zapracované úplne

10

7

8

5

6

8

6

8

7

7

V.

Hrebenitosť oráčiny pri orbe do rozkladu

- brázdové odvaly tesné, vyrovnané

20

13

15

12

14

15

13

15

13

13

VI.

Príprava lôžka pre osivo pri orbe celého pozemku

- zapracovanie rastlinných zvyškov, vyrovnanosť a rozdrobenosť oráčiny

10

6

7

6

8

8

7

9

7

7

VII.

Orba do rozkladu – ukončenie orby

- primerane hlboké, vyrovnané dve brázdy a posledné tri hrebene

20

14

16

13

14

17

16

18

13

15

VIII.

Zapracovanie rastlinných zvyškov pri posledných dvoch prejazdoch

10

8

8

6

7

9

8

9

8

6

IX.

Priamočiarosť pri ukončení orby do rozkladu

- priamočiare a smerovanie odvalov k vlastnému skladu

10

8

9

8

7

9

9

9

7

6

X.

Zahlbovanie a vyhlbovanie pluhu

- na hranici pozemku, v jednej línii, vyrovnané odvaly

10

7

6

4

6

7

5

8

9

8

 

Hodnotenie kvality práce

130

89

95

82

89

102

88

109

89

83

XI.

Celkový dojem z práce dvojzáprahu

- súhra furmana a koní, ovládateľnosť a poslušnosť, korektnosť pri ovládaní

10

10

10

10

10

10

7

10

9

9

XII.

Ustrojenosť furmana a čistota postrojov dvojzáprahu

- pokrývka hlavy a bič

10

10

10

10

10

10

9

10

10

10

 

Spolu

150

109

115

102

109

122

104

129

108

102

 

Poradie

 

5

3

9

4

2

7

1

6

8

 

 

 

 

Chromec Ľubomír

Matejík Jozef st.

Podolan Milan

Francisty Ján st.

Kitaš Pavol

Kováč Vincent

Halas Jozef

Gnida Daniel

Dobrotka Luboš

 

 

jazdecke

Reklamný prúžok

Prečítajte si

Reklamný prúžok

Recenzia

Reklamný prúžok

Furmanské súťaže

Main page Contacts Search Contacts Search