Plemenné žrebce 2020

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID

friz.jpg
Zrušenie furmanských pretekov v Chocholnej-Velčice PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Utorok, 08 September 2020 08:44

Furmanské preteky, ktoré sa mali konať v obci Chocholná - Velčice  dňa 26.9.2020, sa z dôvodu rozšírenia opatrení ohľadom COVID-19 nebudú konať. 


Posledná úprava Utorok, 08 September 2020 08:47
 
Zrušenie furmanských pretekov v Pečeňanoch PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Pondelok, 07 September 2020 07:46
Furmanské preteky, ktoré sa mali konať v Pečeňanoch dňa 12.9.2020, sa z dôvodu rozšírenia opatrení ohľadom COVID-19 nebudú konať.
Posledná úprava Utorok, 08 September 2020 08:47
 
Odborné školenie "PODKÚVAČ" PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Piatok, 07 August 2020 06:42
pozvanka

 
Zelené slovenské lesy potrebujú viac koní. Tie najlepšie sú noriky muránske PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Sobota, 23 Máj 2020 07:10

Jarná bonitácia, zhodnotenie zdravotného a výživového stavu koní chráneného národného plemena norika muránskeho typu, dnes prebehla v Stredisku chovu koní štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky. Lesy SR ako jediné na svete zabezpečujú plemenný chov tohto plemena. Kone z tohto chovu sú využívané najmä na prácu v lese.

„Dnešný človek si zvykol počítať konské sily pod kapotou. Myslím, že sa budeme musieť vrátiť k inému spôsobu, k rátaniu konských síl v našich lesoch. Verím, že k tomu prispeje aj obdobie, ktoré práve prežívame. Musíme sa vrátiť k prameňom a skutočným hodnotám a k nim živá konská sila, ktorá sprevádza človeka po tisícročia, jednoznačne patrí," povedal Ján Mičovský, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

„Kone z nášho chovu sú využívané predovšetkým na prácu v lese. Do dnešného dňa sme odchovali celkovo 3 893 koní a práve dnes sa narodilo ďalšie žriebä. Venujeme sa nielen ich zdravotnej starostlivosti, ale aj výchove a tréningu. Naše noriky sú unikátne tým, že sú väčšinu roka vo voľnej prírode. Aj vďaka tomu je o ne značný záujem. Na všetky žriebätá z tohto roku už máme zaregistrovaných záujemcov," vysvetlil Vladimír Šmelko, vedúci SCHK Dobšiná Lesov SR. Chov bol založený v roku 1950 na Muránskej planine. Ako šľachtiteľský chov bol uznaný v roku 1995. Od roku 1997 je chráneným chovom a génovou rezervou norika muránskeho.

Plemennú knihu norika muránskeho vedie Zväz chovateľov koní na Slovensku. „V súvislosti s norikom muránskym nás tlačí topánka s nastupujúcou generáciou. Stredné školy, ktoré majú vychovávať ošetrovateľov či furmanov, sa práci s chladnokrvnými plemenami venujú okrajovo. Cítime tu dlh voči norikovi muránskeho typu. Pevne preto verím, že aj proces duálneho vzdelávania zareaguje na potrebu chovu chladnokrvných koní na Slovensku," zdôraznil František Grácz, výkonný riaditeľ Zväzu chovateľov koní na Slovensku.

„Bonitácia koní je najväčšou slávnosťou v chove koní. Upotrebenie týchto koní je nielen v takejto prehliadke, ale v tom, že pracujú v lese a drevo z neho vyťahujú. Navyše furmani s nimi aj súťažia. Kvalitu tohto chovu potvrdzuje minuloročné finále majstrovstiev Slovenska furmanov. Z 10 kvalifikovaných párov bolo až sedem práve z tohto chovu štátnych lesov," uviedol profesor Marko Halo, vedúci Katedry špeciálnej zootechniky Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a predseda bonitačnej Výberovej komisie.

„Do našich lesov potrebujeme viac koní, pretože si to vyžaduje šetrné, prírode blízke hospodárenie v lesoch. Musíme dať viac peňazí nielen do podpory tohto chovu, ale aj lepšie zaplatiť ľudí, ktorí s týmito koňmi v našich lesoch pracujú a budú pracovať. Je to ťažká práca na 7 dní v týždni. Musíme preto podporiť aj stredné školstvo. Aby sme ukázali mladým ľuďom, že táto práca je krásna a že ich dokážeme oceniť," podčiarkol Ján Mičovský, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

(Zdroj:https://www.mpsr.sk)

Posledná úprava Sobota, 23 Máj 2020 07:17
 
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) - Oznámenie pre žiadateľov vo veci predkladania jednotnej žiadosti o priame podpory pre r. 2020 PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Pondelok, 06 Apríl 2020 05:56

Na internetovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) bolo zverejnené Oznámenie pre žiadateľov vo veci predkladania jednotnej žiadosti o priame podpory pre r. 2020. Kompletnú informáciu vrátane príloh týkajúcich sa podávania žiadostí, nájdete na linku:

https://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-pre-ziadatelov-vo-veci-predkladania-jednotnej-ziadosti-o-priame-podpory-pre-r-2020/9821 

Podľa tejto informácie Jednotnú žiadosť je možné podať v termíne od 6. apríla 2020 do 15. mája 2020 (pokiaľ nebude legislatívne a následne rozhodnutím príslušným orgánom určené inak). Ak žiadateľ v rámci Jednotnej žiadosti na rok 2020 požaduje platby aj na zvieratá v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb, Jednotná žiadosť na rok 2020 sa predkladá v termíne od 4. mája 2020 do 15. mája 2020 (pokiaľ nebude legislatívne a následne rozhodnutím príslušným orgánom určené inak). V prílohách k Oznámeniu je aj informácia k podávaniu žiadostí, zakresľovaniu pozemkov a Príučka pre žiadateľa o priame platby pre rok 2020.


Pre administráciu podpôr vypracovala PPA Opatrenia v aktuálnej situácii pre zefetívnenie podávania žiadostí:

https://www.apa.sk/aktuality/ppa-zavadza-opatrenia-v-suvislosti-s-pandemiou-covid-19-a-administraciou-podpor/9798.

V tomto opatrení sa okrem iného uvádza: K administrácii podpôr v roku 2020 bude PPA poskytovať technickú pomoc pri GSAA.Telefonicky alebo emailom bude kontaktovať žiadateľov, ktorí využili technickú pomoc v roku 2019. PPA bude poskytovať technickú pomoc pri GSAA. PPA bude telefonicky alebo emailom kontaktovať žiadateľov, ktorí využili technickú pomoc v minulom roku (cca 8.000 žiadateľov, zväčša starších a malých, z 18.640 podaných Jednotných žiadostí). PPA bude žiadateľov informovať o všetkých možnostiach a nápovedách. Pre žiadateľa budú pripravené všetky podklady, aby bol schopný žiadosť podať sám, bez nutnosti osobného kontaktu s pracoviskom.

PPA vzhľadom na situáciu s ochorením Covid-19 žiada žiadateľov, aby na prvom mieste využívali elektronické podanie alebo podanie prostredníctvom poštovej prepravy.Aktualizované dokumenty pre podávanie žiadostí v roku 2020:

- Aktualizácia a údržba registra LPIS
- Usmernenie MPRV SR k nariadeniu vlády SR č. 342/2014, verzia 6.2 (podstatné zmeny oproti predchádzajúcej verzii zvýraznilo MPRV SR žltým podfarbením, zmeny sa týkajú najmä hospodárenia na erózne ohrozených plochách, s. 66, 67)
- Usmernenie MPRV SR k nariadeniu vlády SR č. 36/2015 verzia 6.0 (podstatné zmeny oproti predchádzajúcej verzii zvýraznilo MPRV SR žltým podfarbením, zmeny sa týkajú najmä bilekoviných plodín)

Posledná úprava Pondelok, 06 Apríl 2020 06:11
 
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

Stránka 3 z 31
Počet zobrazení obsahu : 3780706
Máme online 21 hostí 

jazdecke

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Prečítajte si

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Recenzia

Reklamný prúžok

Anketa

Aké plemeno koní je pre Vás naj ?
 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Main page Contacts Search Contacts Search