Plemenné žrebce 2020

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID

nonius.jpg
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) - Oznámenie pre žiadateľov vo veci predkladania jednotnej žiadosti o priame podpory pre r. 2020 PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Pondelok, 06 Apríl 2020 05:56

Na internetovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) bolo zverejnené Oznámenie pre žiadateľov vo veci predkladania jednotnej žiadosti o priame podpory pre r. 2020. Kompletnú informáciu vrátane príloh týkajúcich sa podávania žiadostí, nájdete na linku:

https://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-pre-ziadatelov-vo-veci-predkladania-jednotnej-ziadosti-o-priame-podpory-pre-r-2020/9821 

Podľa tejto informácie Jednotnú žiadosť je možné podať v termíne od 6. apríla 2020 do 15. mája 2020 (pokiaľ nebude legislatívne a následne rozhodnutím príslušným orgánom určené inak). Ak žiadateľ v rámci Jednotnej žiadosti na rok 2020 požaduje platby aj na zvieratá v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb, Jednotná žiadosť na rok 2020 sa predkladá v termíne od 4. mája 2020 do 15. mája 2020 (pokiaľ nebude legislatívne a následne rozhodnutím príslušným orgánom určené inak). V prílohách k Oznámeniu je aj informácia k podávaniu žiadostí, zakresľovaniu pozemkov a Príučka pre žiadateľa o priame platby pre rok 2020.


Pre administráciu podpôr vypracovala PPA Opatrenia v aktuálnej situácii pre zefetívnenie podávania žiadostí:

https://www.apa.sk/aktuality/ppa-zavadza-opatrenia-v-suvislosti-s-pandemiou-covid-19-a-administraciou-podpor/9798.

V tomto opatrení sa okrem iného uvádza: K administrácii podpôr v roku 2020 bude PPA poskytovať technickú pomoc pri GSAA.Telefonicky alebo emailom bude kontaktovať žiadateľov, ktorí využili technickú pomoc v roku 2019. PPA bude poskytovať technickú pomoc pri GSAA. PPA bude telefonicky alebo emailom kontaktovať žiadateľov, ktorí využili technickú pomoc v minulom roku (cca 8.000 žiadateľov, zväčša starších a malých, z 18.640 podaných Jednotných žiadostí). PPA bude žiadateľov informovať o všetkých možnostiach a nápovedách. Pre žiadateľa budú pripravené všetky podklady, aby bol schopný žiadosť podať sám, bez nutnosti osobného kontaktu s pracoviskom.

PPA vzhľadom na situáciu s ochorením Covid-19 žiada žiadateľov, aby na prvom mieste využívali elektronické podanie alebo podanie prostredníctvom poštovej prepravy.Aktualizované dokumenty pre podávanie žiadostí v roku 2020:

- Aktualizácia a údržba registra LPIS
- Usmernenie MPRV SR k nariadeniu vlády SR č. 342/2014, verzia 6.2 (podstatné zmeny oproti predchádzajúcej verzii zvýraznilo MPRV SR žltým podfarbením, zmeny sa týkajú najmä hospodárenia na erózne ohrozených plochách, s. 66, 67)
- Usmernenie MPRV SR k nariadeniu vlády SR č. 36/2015 verzia 6.0 (podstatné zmeny oproti predchádzajúcej verzii zvýraznilo MPRV SR žltým podfarbením, zmeny sa týkajú najmä bilekoviných plodín)

Posledná úprava Pondelok, 06 Apríl 2020 06:11
 
Línia Štart sa vracia domov PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Utorok, 31 Marec 2020 14:33

Na základe skúseností z minulého roku, keď bol v chránenom chove plemena norik muránskeho typu v Dobšinej zaradený do plemenitby žrebec 3818 Neugot z Netolic III (NN I-57) Oidipus, v roku 2020 v Dobšinej dostáva príležitosť ďalší z odchovancov žrebčína – žrebec 3714 Štart IV (Š I-74) Jantár. Tento typický predstaviteľ norika muránskeho je po žrebcovi 4446 Štart I Pištolník, ktorý okrem Jantára dal aj plemenníka 4500 Š II Zeman a 14 chovných kobýl. Jantárova matka – kobyla 176 Tmavá (po 4445 Neugot z Lán 9 z Fulvia po Krížnik) dala do chovu i plemenníka 4558 Tischler Vulkan II Gabo a dve chovné kobyly. Jantár absolvoval výkonnostné skúšky ako štvorročný v rámci furmanských pretekov v Žaškove v roku 2008 v Triede I. Ešte v tom istom roku sa kvalifikoval na MEF v Dobšinej spolu s belgonorickým žrebcom 3658 Bret (po Brendon z Luca po Kolkár), kde skončili celkovo na šiestom mieste. Výraznejšie sa presadili v disciplíne „Práca s drevom“, kde skončili na druhom mieste. V nasledujúcom roku (2009) sa v dlhodobej furmanskej súťaži umiestnili na druhom mieste. V roku 2014 obsadili v celkovom poradí štvrtú pozíciu. Okrem furmanských súťaží sa pravidelne zúčastňoval aj chovateľských prehliadok. Úspešnú chovateľskú kariéru korunoval v roku 2009 ziskom titulu Šampión výstavy „Kôň 2009“ v Trenčíne.

jantar

Počas pôsobenia v plemenitbe na stanici žrebcov Chocholná – Velčice pripustil tridsaťdeväť kobýl. Narodilo sa po ňom 18 žriebät (7 žrebcov a 11 kobýl), z toho štrnásť žriebät je zapísaných do Plemennej knihy plemena norik muránskeho typu.

Veríme, že misia tohto typického predstaviteľa norika muránskeho v ŠCH Dobšiná bude úspešná.

 

Pôvod:

3714  Štart IV Jantár    

2004;   norik muránsky;   žrebec;   vraník

chov.: Lesy SR, š. p., OZ Revúca, SCHK Dobšiná

maj.:    J. Matejík, Chocholná - Velčice

4446 Štart I Pištolník

4444 Štart (Jožko)

61 Čúska

178 Tmavá

4445 Neugot z Lán 9

73 Fulvia

 

Spracoval: Ing. F. Grácz

Posledná úprava Štvrtok, 02 Apríl 2020 11:01
 
ZCHKS preto v zmysle nariadenia ruší všetky podujatia, ktoré sú plánované pod jeho záštitou, s platnosťou do 30. apríla 2020 vrátane. PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Streda, 11 Marec 2020 08:03

Ústredný krízový štáb SR vydal v pondelok 9. marca 2020 nariadenie, podľa ktorého sa s okamžitou platnosťou zakazuje usporiadanie akýchkoľvek kultúrnych, športových a verejných podujatí na území SR.

Tento zákaz začal platiť 10. marca 2020.

ZCHKS preto v zmysle nariadenia ruší všetky podujatia, ktoré sú plánované pod jeho záštitou, s platnosťou do 30. apríla 2020 vrátane.

Členská schôdza ZCHKS – Topoľčianky, 14. marca 2020  – ZRUŠENÁ
Zvod žrebcov a kobýl plemena hafling – Lužianky, 15. marca 2020  – ZRUŠENÝ
Súťaž v skoku vo voľnosti 3 a 4-ročných koní – TN - Nozdrkovce, 21. marca 2020  – ZRUŠENÁ
Prehliadka teplokrvných plemenných žrebcov – TN - Nozdrkovce, 21. marca 2020 – ZRUŠENÁ
Výkonnostné skúšky chladnokrvných žrebcov – Dobšiná, 24. marca 2020  - ZRUŠENÉ
Súťaž v skoku vo voľnosti 3 a 4-ročných koní – Prešov , 4. apríla 2020 – ZRUŠENÁ

O náhradných termínoch zrušených akcií budeme informovať členov ZCHKS prostredníctvom www.horses.sk. Zároveň by sme chceli požiadať majiteľov koní, ktorí potrebujú vykonať administratívne zmeny majiteľov, aby doklady zasielali výlučne poštou.Do 30. apríla 2020 ZCHKS ruší stránkové hodiny a agenda ZCHKS bude vybavovaná výlučne poštou.

V Topoľčiankach 23. marca 2020, prof. Ing. Marko Halo, PhD. predseda predstavenstva

 
Posledná úprava Pondelok, 23 Marec 2020 07:55
 
Furmanské preteky Hričovské podhradie PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Streda, 11 December 2019 05:33

dekoracia

Posledná úprava Pondelok, 13 Január 2020 07:25
 
Výkonnostné skúšky chladnokrvných žrebcov a kobý Branovo, 30. október 2019 PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Pondelok, 11 November 2019 15:53

Katalóg a výsledky výkonnostných skúšok

 

Posledná úprava Streda, 11 Marec 2020 08:10
 
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

Stránka 1 z 31
Počet zobrazení obsahu : 3663554
Máme online 14 hostí 

jazdecke

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Prečítajte si

Reklamný prúžok

Recenzia

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Anketa

Aké plemeno koní je pre Vás naj ?
 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Main page Contacts Search Contacts Search