Kalendár akcií ZCHKS

Plemenné žrebce 2020

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID

kinsky.jpg
Výročná členská schôdza zväzu sa bude konať dňa 24. októbra 2020 o 10:00 hod. v Nitre PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Pondelok, 19 Október 2020 06:04
Predstavenstvo ZCHKS pozýva všetkých svojich členov na Výročnú členskú schôdzu zväzu, ktorá sa bude konať dňa 24. októbra 2020 o 1000 hod. v Nitre (Agroinštitút Nitra, Akademická č. 4, 949 01 Nitra Kongresová sála). 

Program:    

 1. Otvorenie, schválenie programu VČS a pracovného predsedníctva
 2. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a schválenie volebného a rokovacieho poriadku
 3. Správa o činnosti Zväzu za obdobie rokov 2017 – 2019
 4. Správa o hospodárení za rok 2019
 5. Správa mandátovej komisie
 6. Správa kontrolnej komisie
 7. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2019
 8. Plán činnosti a plán hospodárenia na rok 2020
 9. Diskusia
 10. Voľba do orgánov družstva (predstavenstvo, predseda, podpredseda, kontrolná komisia, predseda kontrolnej komisie)
 11. Schválenie uznesenia
 12. Záver

 

Prezentácia členov zväzu bude od 900 hod. do 1000 hod. Štatutárny zástupca právnickej osoby sa preukáže členským preukazom a OP, alebo splnomocnením podpísaným štatutárnym zástupcom podniku a OP. Fyzické osoby sa preukážu členským preukazom a OP, splnomocnené osoby (len členovia družstva) notárom, resp. matrikou overeným splnomocnením a OP.Výročná členská schôdza sa bude riadiť Stanovami ZCHKS a platným volebným a rokovacím poriadkom. Dokumenty k členskej schôdzi nájdete na www.horses.sk.

Dovoľujem si Vás tiež požiadať o rešpektovanie pravidiel, ktoré sú dané príslušnými orgánmi verejného zdravotníctva v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou ohľadne ochorenia COVID-19. V prípade zmeny epidemiologickej situácie bude ŹCHKS o zmene konania schôdze informovať na stránke www.horses.sk najneskôr 23. 10. 2020.

Pre zabezpečenie občerstvenia prosíme o potvrdenie účasti do 22. 10. 2020

–     na tel. číslach: 037/630 15 59, resp. 0905/832 412 alebo

–     písomne na e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , resp.  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Občerstvenie zabezpečíme v zmysle epidemiologickej situácie len pre členov, ktorí potvrdia svoju účasť.

Na schôdze zo zákona sa vzťahuje výnimka:

Posledná úprava Pondelok, 19 Október 2020 06:10
Čítať celý článok...
 
Šampionát mladých koní, finále KMK 4,5,6 ročných koní a Šampionát pony 2020 PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Pondelok, 21 September 2020 07:09

Šampionát mladých koní a KMK 4,5,6 ročných koní,

Od 15. októbra platí na Slovensku zákaz športových podujatí,

SJF ruší preteky do 31.10.2020


samp_mk

ROZPIS - UPRAVENÝ

Konečné poradie KMK 2020 4-5-6 ročné

 

Posledná úprava Utorok, 13 Október 2020 14:09
 
Spoločné majstrovstvá SR a ČR vo furmanských súťažiach sú zrušené PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Štvrtok, 01 Október 2020 14:35
Spoločné majstrovstvá SR a ČR vo furmanských súťažiach, ktoré sa mali konať 10.10.2020 v Nozdrkovciach sú z dôvodu opatrení COVID 19 zrušené.
 
VÝKONNOSTNÉ SKÚŠKY SLOVENSKÝ TEPLOKRVNÍK - Spišská Nová Ves, 30. 9. 2020 PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Štvrtok, 24 September 2020 13:27
Na rok 2020 členovia Rady plemennej knihy slovenského teplokrvníka prijali uznesenie o uskutočnení konečnej fázy 70-dňového testu v testačnej stanici. Na jar 2020 sa uskutočnili predvýbery teplokrvných žrebcov. Do predvýberu, ktorý sa z dôvodu COVID-19 uskutočnil individuálne u jednotlivých chovateľov, majitelia prihlásili šesť žrebcov, z ktorých boli do testu vybrané štyri. Po kontrolnom dni, ktorý sa uskutočnil koncom augusta, sa do konečnej fázy 70-dňového testu dostali tri žrebce. Posledná fáza sa uskutočnila v priestoroch jazdeckého areálu JK Mackovjak Spišská Nová Ves pod odborným dohľadom Petra Mackovjaka, ktorý spolupracoval so Zdenom Kuchárom, členom hodnotiacej komisie, ktorý zároveň pôsobil počas výkonnostných skúšok vo funkcii testačného jazdca. Pred naskladnením 22. 9. 2020 boli žrebce protokolárne posúdené veterinárom MVDr. Milošom Kravcom a absolvovali tréningovú hodinu, na ktorej prezentovali pripravenosť pred poslednou fázou testu. Všetky žrebce prišli do záverečnej fázy testu dobre pripravené. Všetky predvedené žrebce boli umiestnené u renomovaných jazdcov MVDr. J. Cigan – Clenot; Peter Mackovjak – Staristo M; Ján Cigan jr. – Diamantino.

Komisia v zložení: poverený predseda – Ing. F. Grácz, členovia – MVDr. V. Hura, PhD., MVDr. J. Novotný, F. Rindoš a Z. Kuchár po otvorení výkonnostných skúšok 30. 9. 2020 najskôr hodnotila typ a pohlavný výraz. Všetky žrebce boli predvedené na ruke v kroku a kluse. Po skončení hodnotenia typu a exteriéru nasledoval skok vo voľnosti. Následne boli žrebce predvedené na drezúrnom obdĺžniku. Poslednou disciplínu – parkúr absolvovali žrebce na novom parkúre s predpísaným kurzom. Testačný jazdec Zdeno Kuchár absolvoval so žrebcami niekoľko tréningových hodín a žrebce zhodnotil na základe poznatkov počas testu. Všetky žrebce mali počas výkonnostných skúšok svoje silné i slabšie časti hodnotenia.

Žrebec Clenot bol hodnotený nižšie v type a pohlavnom výraze, naproti tomu mal veľmi dobré hodnotenie v mechanike pohybu. Dobrý výkon predviedol v skoku vo voľnosti. Slabšiu chvíľu si vybral i v parkúre, ktorý počas testu absolvoval presvedčivejšie.

Žrebec Staristo M bol taktiež hodnotený nižšie v type a pohlavnom výraze. Určité nedostatky komisia videla i pri hodnotení exteriéru. Viac sa od Starista M očakávalo v skoku vo voľnosti, kde ako domáci pôsobil nervóznym a nesústredeným dojmom. Spoľahlivý výkon predviedol v parkúre.

Žrebec Diamatino je typický predstaviteľ plemena SF. V rámci hodnotenia exteriéru tohto mohutného žrebca je nutné povedať, že „žrebec mohol mať trochu viac krku“. Uhlovanie lopatky limituje jeho výkon v mechanike pohybu najmä v kluse. Určité nedostatky vytkla komisia i korektnosti postoja hrudníkových končatín. Naproti tomu žrebec podal nadpriemerný výkon v skoku vo voľnosti aj v parkúre.

V konečnom hodnotení dva žrebce skončili v triede Elita a jeden v Triede I.

V súvislosti s výkonnostnými skúškami je potrebné si uvedomiť situáciu, v ktorej sa chov slovenského teplokrvníka nachádza. Dlhodobo stagnuje chov na úkor dovozov, preto patrí veľká vďaka tým chovateľom, ktorí sú i v tejto nepriaznivej situácii ochotní chovať a pripravovať mladé žrebce pre plemenitbu v populácii slovenského teplokrvníka. Z troch žrebcov, ktoré sa na výkonnostných skúškach predstavili, boli dva odchované na Slovensku.


Celkové výsledky VS – Spišská Nová Ves – 30. 9. 2020

Meno koňa

Nar.

Majiteľ

Typ

Exter.

Výkon.

Spolu

Trieda

1.

Clenot

2017

Majhert Ján, Remetské Hámre

7,86

8,08

8,23

8,13

E

2.

Staristo M

2017

Mackovjak Michal, SHR, SNV

7,76

7,97

8,09

8,00

I.

3.

Diamantino

2017

Ulan Walter, Bratislava

7,88

7,97

8,29

8,14

E

 Výsledky VS (.pdf)

Posledná úprava Utorok, 20 Október 2020 11:58
 
XI. ročník furmanských pretekov - Majster ranča odložený PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Pondelok, 21 September 2020 07:08

Zhoršená epidemiologická situácia a zaradenie Nitrianskeho okresu do červenej zóny nás prinútila XI. ročník furmanských pretekov - Majster ranča odložiť. Rozhodli sme sa tak na základe kolektívnej zodpovednosti voči sebe navzájom, aby sme zabránili šíreniu tohto vírusu. Pevne veríme, že sa skoro v zdraví stretneme a užijeme si veľa zážitkov.

Organizačný Výbor ŠK POLYSPORT


Posledná úprava Pondelok, 21 September 2020 07:16
 
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

Stránka 1 z 30
Počet zobrazení obsahu : 3741250
Máme online 7 hostí 

jazdecke

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Prečítajte si

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Recenzia

Reklamný prúžok

Anketa

Aké plemeno koní je pre Vás naj ?
 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Main page Contacts Search Contacts Search