Spomienka na  Emila  Šulgana

 

Pred sto rokmi 3.4.1903 sa v Nitre narodil jeden z najvýznamnejších hipologických odborníkov „pán radca“ Emil Šulgan. Po absolvovaní stredoškolských štúdií sa cez vojenskú akadémiu v Hraniciach 1923 – 25 a absolvovaní vyššieho jazdeckého kurzu v Pardubiciach stal  vedúci výcviku vo vojenskom žrebčíne Hostoun. Podieľal sa na evakuácii žrebčínu do Motešíc. Po odchode do zálohy pôsobí v Nitre, Topoľčiankach a od roku 1963 v Novom Tekove. Najmä obdobie jeho pôsobenia v Topoľčiankach kde od roku 1948 pôsobil 14 rokov z toho 3 roky ako riaditeľ možno považovať pre slovenské jazdectvo ako veľmi významné. I napriek svojej funkcii si ponechal vedenie výcviku koní. Úspechy, ktoré Topoľčianky za obdobia jeho vedenia  dosiahli vo všetkých odvetviach jazdeckého športu svedčia o jeho všestrannosti. Či už spomenieme prvé víťaztve slovenského jazdca   J. Čajdu s Furiosom XIV   vo Veľkej Pardubickej 1955, alebo ukážka vyššej školy s Plutom. Veľký význam mala jeho pedagogická a trénerska činnosť. Pod jeho rukami prešli jazdci ako Pružinský, Hrúzik, Čajda, Ďuran, Alakša, Haspra, Gregor, Kováč a iní. Jeho odbornosti si všimli i v zahraničí. V súvislosti s tak úspešnými vystúpeniami jazdcov z Lipici  je nutné spomenúť, že Emil Šulgan 2 roky viedol výcvik jazdcov v uvedenom podniku. Po odchode do dôchodku ostal koňom verný  a svoje bohaté skúsenosti odovzdával jazdcom v JO Hipológ a Žižka Bratislava.

 

F. Grácz