Východoslovenská výstava koní  –  Pavlovce

Pavlovce

Ranč Breziny Pavlovce  –  25. augusta 2024 Prihlášky zasielajte najneskôr do 20. augusta 2024 na adresu: Ing. Samuel Bruss, Ranč Breziny, 094 31 Pavlovce alebo na e-mail: tarkanicova@gmail.com Viac informácií na tel. č.: 0903 597 438

Stredoslovenská výstava koní  –  Podzámčok

Podzámčok

JK Podzámocký dvor, Podzámčok  –  1. septembra 2024 Prihlášky zasielajte najneskôr do 25. augusta 2024 na adresu: JK Podzámocký dvor, Podzámčok 22, 962 61 Dobrá Niva alebo na e-mail: podzamockydvor@post.sk Viac informácií na tel. č.: 0905 636 466 Poznámka: Súťažná kategória bude otvorená pre 4 a viac prihlásených koní.

Výstava Kôň 2024 Trenčín

Trenčín

Medzinárodná výstava koní Kôň 2024 v Trenčíne dňa 7. 9. 2024 v Jazdeckom areáli Cedos Trenčín-Nozdrkovce Prihláška  pre  chovateľov  koní Meno koňa:   Dátum narodenia:   Farba:   Pohlavie:   Plemeno:   Chovateľ (meno, adresa):   Majiteľ (meno, adresa):   E-mail / telefón:   Súťažná kategória:     Pôvod koňa: OTEC: Otec otca: Matka otca: MATKA: Otec matky: Matka matky:   Súťažné kategórie: 1. žriebätá 1-ročné (podľa plemennej príslušnosti) – nar. v roku 2023 2. žriebätá do 2 rokov (podľa plemennej príslušnosti) – nar. v roku 2022 3. teplokrvné kobyly 3-ročné – nar. v roku 2021 4. teplokrvné kobyly 4 – 6-ročné – nar. v roku 2020 – 2018 5. teplokrvné kobyly 7 – 10-ročné – nar. v roku 2017 – 2014 6. teplokrvné kobyly staršie – nar. v roku 2013 a staršie 7. teplokrvné plemenné žrebce (mladšie 4 – 7-ročné, staršie nad 8 rokov) 8. génové rezervy: kobyly 3-ročné – nar. v roku 2021 9. génové rezervy: kobyly 4 – 6-ročné – nar. v roku 2020 – 2018 10. génové rezervy: kobyly 7 – 10-ročné – nar. v roku 2017 – 2014 11. génové rezervy: staršie kobyly – nar. v roku 20123 a staršie 12. génové rezervy: plemenné žrebce (mladšie 4 – 7-ročné, staršie nad 8 rokov) 13. chladnokrvné plemená: kobyly 3-ročné – nar. v roku 2021 14. chladnokrvné plemená: kobyly 4 – 6-ročné – nar. v roku 2020 – 2018 15. chladnokrvné plemená: kobyly 7 – 10-ročné – nar. v roku 2017 – 2014 16. chladnokrvné plemená: kobyly staršie – nar. v roku 2013 a staršie 17. chladnokrvné plemená: plemenné žrebce (mladšie 4 – 7-ročné, staršie nad 8 rokov) 18. pony: kobyly 3-ročné a staršie – nar. v roku 2021 a staršie 19. pony: žrebce (mladšie 4 – 7-ročné, staršie nad 8 rokov) 20. hafling: kobyly 3-ročné – nar. v roku 20201 21. hafling: kobyly staršie – nar. v roku 2020 a staršie 22. hafling: plemenné žrebce (mladšie 4 – 7-ročné, staršie nad 8 rokov) 23. plnokrvný arab: kobyly 3-ročné – nar. v roku 2021 24. plnokrvný arab: kobyly staršie – nar. v roku 2020 a staršie 25. plnokrvný arab: plemenné žrebce (mladšie 4 – 7-ročné, staršie nad 8 rokov) 26. netradičné plemená (fríz, westernové plemená... )   Vyhodnotenie: víťazi jednotlivých kategórií – Juniorský šampión výstavy – Vicešampión výstavy – Šampión výstavy   Poznámka:  Výstava koní je prístupná pre kone spĺňajúce nasledovné podmienky: teplokrvné kone, génové rezervy, Or1/1, hafling, chladnokrvné kone – POP 4 generácie; pony a ostatné plemená – POP 3 generácie. V prípade podpory výstavy zo strany MPRV SR bude každému vystavovateľovi, ktorý sa prihlási v stanovenom termíne, po ukončení výstavy uhradený príspevok na jedného koňa vo výške 20,- € pre člena ZCHKS a 15,- € pre ostatných vystavovateľov. (Kategória bude otvorená pre štyroch a viac prihlásených účastníkov, pri malom počte koní v kategórii sa kone presúvajú o kategóriu vyššie. Génové rezervy: furioso, nonius, lipican, shagya, hucul, norik muránsky.) Ustajnenie je zabezpečené pre cca 50 koní. Po naplnení ustajňovacích priestorov prihlásenými koňmi usporiadateľ prijme prihlášku na výstavu bez zabezpečenia ustajnenia, pričom platí pravidlo skoršieho termínu prihlásenia.   Výstava „Kôň 2024“ sa bude riadiť aktuálnou vyhláškou ÚVZ.   Veterinárne podmienky: – platné očkovanie proti chrípke podľa platnej schémy, zaznačené v pase koňa, – platné vyšetrenie IAE nie staršie ako 6 mesiacov.       Prihlášku na výstavu je potrebné zaslať do 22. 8. 2024 na adresu: Zväz chovateľov koní na Slovensku,  Moravecká 32,  951 93  Topoľčianky,  e-mail: zchks@horses.sk