Predvýbery koní pre populáciu plemien nonius a furioso

Katalóg a výsledky:

Katalóg predvýber furioso 2024

 

Dňa 20.5. sa na Čiernej Vode v Chorvátskom Grobe uskutočnil predvýber kobýl a žrebcov pre plemená nonius a furioso.

Komisia pracovala v zložení Ing. Michal Urban (predseda) a MVDr. Viktor Tabiš, Ing. Peter Gӧrӧzdy a Ing. Eugen Fehérváry (členovia).

Boli predvedené tri kobyly. Trojročná Przedswit XXXVII-2 Zumba zaujala korektným exteriérom, dobrým telesným rámcom a telesnými mierami (175/165/190/21) a od komisie obdržala predikát „predvybratá.“ Ako druhá v poradí sa predviedla štvorročná kobyla Przedswit XXXIII- 12 Xyntia. Kobyla bola aj napriek nie celkom korektnému exteriéru predvybratá na žiadosť majiteľa s tým,  že si chce udržať jej krv v chove. Ako tretia bola predvedená trojročná kobyla ST Zuzka, ktorá však komisiou  predvybratá nebola.

Zo žrebcov do furiosa bolo predvedených 5 jedincov. Trojroční Catalin XVI – 1 Zonor, Przedswit XXXIV- 21 Zombík a ST Red Wilson boli predvybratí a v tomto roku na jeseň by mali absolvovať výkonnostné skúšky. Štvorročný Przedswit XXXIII- 15 Zeus a šesťročný Furioso XXXIV- 13 Úkaz vzhľadom na vady v telesnej stavbe predvybratí neboli.

Ako posledný bol pred komisiu predvedený veľmi sympatický a korektný žrebec Nonius XXXVII- 1 Zachar. Zaujal správnou stavbou tela s telovými mierami 172/164/202/21 aj charakterom a temperamentom pri predvádzaní a odniesol si od komisie predikát „predvybratý.“

Ako posledný žrebec pre predvýbery do plemena furioso sa v Bukovci na Myjave predstavil dňa 5.6.2024 trojročný žrebec Catalin XV-3 SK Apollo v majetku spoločnosti Suelin s.r.o. Korektný žrebec s telovými mierami 180/170/194/22 si od komisie pracujúcej v zložení Ing. Michal Urban, Ing. Katarína Žiaková a Ing. Lenka Polyaková odniesol predikát „predvybratý“ a bude tak môcť pokračovať do testu a neskôr na výkonnostné skúšky.

 

Ing. Michal Urban