Jarné bonitácie chráneného chovu norika muránskeho typu, 23. máj 2024 Dobšiná