Výzva na predkladanie žiadostí – Dotácia na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty „Kone – genetické hodnotenie a testovanie úžitkových vlastností v odchovniach mladých kobýl plemien slovenský teplokrvník, furioso, nonius, norik muránsky, slovenský športový pony“

Zväz chovateľov koní na Slovensku – družstvo, Moravecká 32, 951 93 v súlade s Výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve (ďalej len „výnos“) a na základe Schémy štátne pomoci  na určenie genetickej kvality a úžitkovosti hospodárskych zvierat SA.109988 (ďalej len „schéma“)

v y z ý v a

oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2024 (ďalej len „žiadosť“) na podporné opatrenia :

 

v termíne 15. apríla 2024 do 15. mája  2024

Dotácia na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty „Kone – genetické hodnotenie a testovanie úžitkových vlastností v odchovniach mladých kobýl plemien slovenský teplokrvník, furioso, nonius, norik muránsky, slovenský športový pony“.

 

Žiadosť treba predložiť písomne na tlačive: výzva odchovne 2024.doc

Zväz chovateľov koní na Slovensku,  Moravecká 32,  951 93 Topoľčianky.

 

 

V Topoľčiankach 15. 4. 2024                                                           Ing. Michal Urban

výkonný riaditeľ