KALENDÁR FURMANSKÝCH SÚŤAŽÍ ZCHKS NA ROK 2024

Dátum konania

Miesto furmanských pretekov

Okres

Kontaktná osoba

Tel. kontakt na usporiadateľa

1.

11. 5. 2024

Morovno

PD

MÚ Handlová – J. Paulínyová

0908 342 616

2.

8. 6. 2024 

Malý Lapáš

NR

Ranč Nový dvor Malý Lapáš – J. Tóth

0903 795 693

3.

3. 8. 2024

Hruboňovo

NR

OÚ Hruboňovo – A. Pekarovič

0903 726 457

4.

10. 8. 2024

Chocholná-Velčice

TN

OÚ Chocholná-Velčice – J. Matejík + V. Hodulík

0903 225 704

5.

7. 9. 2024

Pečeňany

BN

OÚ Pečeňany – M. Kubelák

0904 292 154