Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu ZCHKS

Predstavenstvo pozýva všetkých členov ZCHKS na Výročnú členskú schôdzu , ktorá sa uskutoční dňa 16.marca 2024, Agronštitút Nitra Akademická 4.